NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 besliste de regering te besparen op de uitkeringen bij tijdskrediet en themaverloven. Er is een KB gepubliceerd op 26 januari 2023 dat de modaliteiten vastlegt. Wat duidelijk is, is dat het geen goede zaak is voor wie tijdskrediet wil genieten met een zorgmotief. Om de besparing door te voeren, zouden vanaf 1 februari  2023 volgende maatregelen worden genomen:

  • De leeftijd voor het toekennen van uitkeringen bij voltijds tijdskrediet met motief ‘zorg kind’ verlaagt van 8 naar 5 jaar;
  • De duurtijd van de uitkeringen tijdskrediet met motief ‘zorg kind’ gaat van 51 maanden naar 48 maanden (ongeacht 1/5de, 1/2de of voltijds);
  • De anciënniteitsvoorwaarde voor opname van een tijdskrediet motief ‘zorg kind’ met uitkeringen wordt opgetrokken van 24 naar 36 maanden (1/5de, 1/2de of voltijds) vanaf 1 januari 2024;
  • De tewerkstellingsvoorwaarde voor uitkeringen bij gemotiveerd voltijds of halftijds tijdskrediet (met uitkeringen) wordt verstrengd. De werknemers moeten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest. Let op: aan de tewerkstellingsvoorwaarde bij een landingsbaan verandert er niets!
  • De hogere uitkeringen omwille van anciënniteit of leeftijd bij zowel gemotiveerd tijdskrediet als themaverlof worden afgeschaft. Ook hier verandert er niets voor de uitkeringen bij een landingsbaan.
De nieuwe regels zouden gelden voor werknemers die een aanvraag bij de werkgever indienen vanaf februari 2023. De vereiste anciënniteit van 36 maanden zou pas gelden vanaf 1 juni 2023.

Ook werknemers in lopend tijdskrediet met motief ‘zorg kind’ vallen dan terug op 48 maanden voor wat hun uitkeringen betreft indien zij op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind hebben opgenomen. Deze werknemers kunnen hun recht dan wel inkorten met het aantal maanden waarvoor zij geen recht hebben. De werkgever mag dit niet weigeren! Voor de werknemers die wel reeds meer dan 30 maanden hebben genomen, blijft het recht geopend op uitkeringen tot maximaal 51 maanden.