NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Nieuwe reorganisatie bij Signify Turnhout: 174 jobs geschrapt

Er komt een nieuwe reorganisatie bij Signify. 174 arbeidsplaatsen van de 430 verdwijnen tegen het einde van het jaar. In Turnhout draait alles nog om conventionele verlichting. Er worden gasontladingslampen gemaakt die straten, winkels, stadions en theaters in het licht zetten. De markt voor conventionele lampen zal naar verwachting de komende jaren blijven dalen.

Voor Signify is led veruit het belangrijkst, maar omdat er op de conventionele verlichting nog steeds aantrekkelijke marges zitten, wil Signify die melkkoe dan ook zo lang mogelijk in leven houden.

De zoveelste herstructurering komt niet onverwacht voor vakbonden en personeel. “Maar waar ze vroeger de traditie hadden om dertig mensen te ontslaan om de zoveel maanden, hebben ze nu de vlucht vooruit gepakt en aangekondigd dat er tegen eind 2024 in totaal 174 jobs zullen verdwijnen”, aldus Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal. “De ontslagrondes zijn eigenlijk in 2012 begonnen. Sinds dat moment wisten we dat het een stapsgewijze afbouw zou zijn.”

De voorbije jaren kon het personeel bij een herstructurering rekenen op een sociaal plan dat iedere twee jaar vernieuwd werd. Eind december 2022 weigerde de directie dit te doen. “Dat was een teken aan de wand. We zijn dan onderhandeling gestart voor een nieuw sociaal plan. Dat nieuwe plan werd begin januari ter stemming aan het personeel voorgelegd en goedgekeurd. In eerste instantie zal vrijwillig vertrek worden opengesteld. Ik vermoed dat er heel wat werknemers daarop zullen ingaan. Omdat iedereen beseft dat het hier een eindig verhaal is.”

Van Hool levert 54 e-bussen aan Nederland

Van Hool heeft een contract afgesloten met het Nederlandse bedrijf Qbuzz voor de levering van 54 elektrische bussen. Deze zullen vanaf het laatste kwartaal van 2024 ingezet worden voor het regionaal personenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Qbuzz bestelde eerder voor deze regio reeds negen e-bussen en 30 waterstofbussen.

DAF Trucks Westerlo: grote bestelling uit Verenigd Koninkrijk

DAF Trucks in Westerlo zal mee kunnen profiteren van een bestelling uit het Verenigd Koninkrijk van 1.500 trucks. De Asset Alliance Group uit het Verenigd Koninkrijk heeft deze week een bestelling geplaatst van 1.500 trucks bij DAF. Omdat de assen en de cabines van de bestelde modellen in Westerlo worden gemaakt, zal er ook hier een positief effect zijn.

Audi Brussel: Bonus voor personeel

De zowat 3.000 medewerkers van de Brusselse Audi fabriek krijgen voor 2022 een bonus van 5.526 euro bruto. De premie is gelinkt aan de winst van de groep én aan de interne prestaties bij Audi Brussels. Voor 2021 kwam de bonus nog uit op 4.648 euro.

In 2022 werden bij Audi Brussels 50.302 elektrische wagens geproduceerd, zowat 15 procent meer dan een jaar eerder.

Tijdelijke werkloosheid energie voor arbeiders loopt af

Omwille van de energiecrisis werd een bijzonder stelsel ingelast van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Dit systeem gold van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 en loopt dus af.

Hoe zit het vandaag? Van een verlenging is momenteel geen sprake, waardoor we vanaf 1 april terugvallen op het algemene stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Werd de aanvraag echter gedaan voor 1 april 2023, dan kan zij nog doorlopen gedurende de ganse periode van aanvraag.

Modaliteiten

Een volledige schorsing kan maximaal voor 4 weken worden ingeroepen. Een gedeeltelijke schorsing kan voor maximaal 3 maanden gelden, als zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek om de 2 weken bedraagt.
  • Wordt er overgegaan van het ene stelsel (economische redenen energie) naar het andere (algemeen stelsel economische redenen), dan kan dit zonder een verplichte werkweek.
  • In het algemeen stelsel dat naderhand wordt gebruikt, dient er wel een verplichte werkweek te worden ingelast, wanneer de maximumduur van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is bereikt.
Let op! Dit betekent ook dat de uitkeringen die door de RVA worden uitbetaald vanaf 1 april terug zullen vallen op 65 % van het begrensde brutomaandloon ( momenteel 3.199,26 euro). Hierop betaalt de werkgever of het sectorale fonds nog een aanvulling.

De strijd om gendergelijkheid in de metaal: vroeger en nu

Op 8 maart wordt wereldwijd de Internationale Vrouwendag gevierd. Deze strijddag voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen kent een syndicale oorsprong, met een vrouwenstaking die op 8 maart 1908 uitbrak in een New
Yorkse textielfabriek. Bij ons dateert de eerste vrouwenstaking van 16 februari 1966, toen 3.000 arbeidsters bij metaalbedrijf FN Herstal het werk neerlegden voor gelijk loon voor gelijk werk. De vrouwenstaking is dan ook een historisch strijdmiddel in het internationaal feminisme. Maar ook vandaag zijn gelijke rechten voor vrouwen en mannen nog geen vanzelfsprekendheid in de samenleving: noch op de werkvloer, noch in onze vakbond. In dit dossiertje blikken we terug op de eerste vrouwenstaking in ons land, maar buigen we ons ook over gendergelijkheid in de metaal vandaag de dag.

Lees hier!

Binnenkort loop jij geen vakantiedagen meer mis

Volgens de Europese Arbeidstijdrichtlijn hebben alle werknemers recht op minstens vier weken vakantie met behoud van loon. Het Hof van Justitie hecht hieraan heel veel waarde om werknemers in staat te stellen om te ontspannen en hun vrije tijd naar believen in te vullen.

De Belgische wetgeving garandeerde dit recht echter niet voldoende, aldus het Hof. Een Koninklijk Besluit van 8 februari 2023 (1) moet hier nu verandering in brengen.

Niet-opgenomen vakantie

Een eerste verandering betreft de situatie waarin je je vakantie niet hebt kunnen opnemen voor 31 december van het vakantiejaar. Tot en met 2023 kon je vakantie niet overdragen naar het volgende jaar, maar werd alle niet-opgenomen vakantie gewoon uitbetaald in december. Vanaf 2024 zul je die niet-opgenomen vakantiedagen wel kunnen overdragen naar de twee eerstvolgende vakantiejaren, wanneer de reden voor de niet-opname gelegen is in welbepaalde oorzaken die allen te maken hebben met ziekte of ongeval en/of verloven in het kader van geboorte, adoptie of pleegouderschap. In december van het vakantiejaar waarin normaal de vakantiedagen hadden moeten worden opgenomen, zal de werkgever wel een voorafbetaling doen van deze dagen. M.a.w. er zal nog steeds uitbetaling plaatsvinden in december, enkel de opname van de dagen kan worden overgedragen.

Ziek tijdens je vakantie

De tweede verandering betreft de ziektedagen tijdens de vakantie. Wanneer je ziek wordt voor je vakantie aanvangt, dan valt de vakantie als het ware weg en kun je deze op een later tijdstip nog opnemen. Word je ziek tijdens je vakantie, heb je pech en loopt je vakantie gewoon door. Je bent deze vakantiedagen dan ook kwijt. Dat is tenminste de huidige regelgeving.

Hier komt verandering in vanaf vakantiejaar 2024. Ziektedagen worden niet meer als vakantiedagen beschouwd, of de ziekte nu begonnen is voor of tijdens de vakantie. In beide gevallen kun je de vakantiedagen later nog opnemen. Zo blijven je vier weken vakantie te allen tijde gegarandeerd.

Let wel, de wetgeving zal maar van toepassing zijn op het vakantiedienstjaar (het jaar waarin je de prestaties levert) 2023 en vakantiejaar (het jaar waarin je de vakantie opneemt) 2024!

Wist-je-datje

Aan de wetgeving omtrent het gewaarborgd loon en de controle is er niets gewijzigd. Dit betekent dat je nog steeds aan alle verplichtingen van melding zal moeten voldoen om recht te hebben op gewaarborgd loon. Wanneer je een attest moet afleveren aan je werkgever, zal dit attest duidelijk en verstaanbaar moeten zijn. Ook als dit afkomstig is van een arts in het buitenland. Verder kan je werkgever ook een controlearts aanspreken om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Deze mogelijkheid is er ook voor de werkgever wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie en je in het buitenland verblijft… Uiteraard zal dit niet zo evident zijn.


(1) KB van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,S. 16 maart 2023

Ontwerp sociaal akkoord 23-24

De onderhandelingen in de G10 werden afgerond op 15 maart met een ontwerp van sociaal akkoord (overzicht) dat nu aan de achterban zal worden voorgelegd. De reactie van de organisaties wordt verwacht tegen uiterlijk donderdag 30 maart (12u).

Een eventueel sociaal akkoord vormt – samen met de door de regering vastgelegde loonnorm en koopkrachtpremie – het interprofessionele kader waarmee de sectoren aan de slag kunnen gaan voor sectorafspraken 2023-2024.

Bekijk hier het een overzicht.

 

Aurubis investeert 70 miljoen in ultramoderne recyclagefaciliteit

In de vestiging van Aurubis in Olen is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe recyclagefaciliteit voor koper en nikkel. Het gaat om een investering van 70 miljoen euro die tegen midden volgend jaar minstens 30 bijkomende jobs zal opleveren. Aurubis is één van de grootste recyclagebedrijven voor koper ter wereld. Met de nieuwe recyclage-installatie kan men de volledige productiecyclus intern afdekken. Optimale recyclage is belangrijk. Nikkel bijvoorbeeld is een essentieel metaal voor lithium-ion batterijen en dus een belangrijke component voor elektrische voertuigen.

Van Hool zoekt 125 nieuwe medewerkers - 100 arbeiders zijn technisch werkloos

Busbouwer Van Hool zoekt 125 vacatures voor hooggeschoolde medewerkers met een technologisch profiel. De 100 vaste medewerkers die momenteel technisch werkloos zijn zouden niet het juiste profiel hebben om mee te bouwen aan de moderne duurzame bussen zonder verbrandingsmotor. Van Hool is hierover in overleg met de vakbonden. Volgens Van Hool is de technische werkloosheid aan het dalen en zullen vroeg of laat een aantal van die mensen die nu thuis zitten opnieuw ingeschakeld kunnen worden.

Mercedes begint eigen recyclagefabriek voor autobatterijen

Mercedes-Benz zal vanaf eind dit jaar kostbare grondstoffen zoals kobalt en lithium uit afgedankte e-autobatterijen ontmantelen in een eigen fabriek in de deelstaat Baden-Württemberg. Jaarlijks zal ze er 2.500 ton afgedankte batterijen ontmantelen. Opvallend is dat Mercedes met een eigen fabriek begint niet samenwerkt met Umicore, zoals het dat nu doet voor de batterijen van haar auto's. Umicore heeft plannen voor een recyclagefabriek die tegen 2026 operationeel moet zijn. Volkswagen heeft een gelijkaardig proefproject lopen. Het ontmantelt 1.500 ton per jaar. Umicore zal 7.000 ton per jaar ontmantellen.

In een volgende fase wil Mercedes met de afgedankte batterijen meer dan 50.000 nieuwe batterijen produceren.

Ford Lommel in onzekerheid

Wat speelt er? Begin vorige week kondigde Amerikaans autobouwer Ford aan 3.800 jobs te zullen schrappen, met 1.000 ontslagen in het VK en 1.700 in Duitsland. De 100 resterende jobs zouden elders in Europa worden geschrapt. Het nieuws zorgde dan ook in ons land - met een Ford-vestiging in Lommel waar 380 mensen zijn tewerkgesteld - voor de nodige onzekerheid. 

Lees meer...

Umicore omarmt de toekomst

Het nieuws. Umicore is van plan om zijn afdeling ‘batterijmaterialen’ in een aparte onderneming onder te brengen. Dit illustreert dat batterijen voor elektrische wagens steeds belangrijker worden voor het bedrijf.

Lees meer...

Punch Powertrain zoekt 250 extra medewerkers

De fabrikant van versnellingsbakken Punch Powertrain zoekt 250 extra mensen, liefst technisch geschoolden. Punch heeft een samenwerking met autobouwer Stellantis (bekend van Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Maserati, DS en Dodge). Punch Powertrain ontwikkelde voor Stellantis een geavanceerd transmissiesysteem voor hybride en elektrische wagens. Die transmissiesystemen zullen worden gefabriceerd in Metz (F) en Mirafiori (I), goed voor een totale productiecapaciteit van 1,2 miljoen stuks per jaar.

De productie van onderdelen voor die nieuwe versnellingsbakken gebeurt bij Punch Powertrain in Sint-Truiden. Punch is nu klaar om 300.000 onderdelensets per jaar te maken. In 2024 komt er een extra capaciteit bij voor nog eens 300.000 sets en 2025 wil men 1,2 miljoen sets per jaar maken. Om die volumes te halen, heeft Punch Powertrain in drie jaar tijd zo’n 250 extra medewerkers nodig.

Volvo Trucks: meer productie - 100 nieuwe medewerkers

Volvo Trucks wil dit jaar 44.000 vrachtwagens van de band laten rollen. Dat zijn er 2000 meer dan vorig jaar. Om meer vrachtwagens te kunnen produceren, heeft Volvo Trucks 100 nieuwe medewerkers nodig. Er werken nu  4000 mensen in Gent. Daarmee is het de grootste productie-eenheid van de Volvo Group in Europa. Later dit jaar start Volvo Trucks ook met de bouw van de eerste elektrische truck.

Coronawerkloosheid wordt volledig gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona?

Dankzij daadkrachtig optreden van het ABVV heeft dit geen negatieve gevolgen voor de berekening van je vakantiegeld en vakantiedagen in 2023!

• Twee weken geleden raakte bekend dat 400.000 werknemers een deel van hun vakantiegeld en -dagen in rook zouden zien opgaan. De tijdelijke coronawerkloosheid in 2022 was immers niet gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.
• Het ABVV schoot onmiddellijk in actie en voerde de druk op, zowel in het sociaal overleg als op straat. Met resultaat!

Op vrijdag 24 februari verklaarde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat er een volledige gelijkstelling komt.

Het ABVV is zeer tevreden met deze overwinning! Veel werknemers waren in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona, met heel wat loonverlies als gevolg. Voor ons was het dan ook onaanvaardbaar dat zij ook nog eens zouden moeten inboeten op hun vakantiedagen of vakantiegeld. 

Download pamflet

Packo Cooling legt de boeken neer: 80 jobs op de tocht

Packo Cooling, producent van melktanks voor de melkindustrie, legt maandag de boeken neer. Tachtig werknemers verliezen hierdoor wellicht hun baan.

‘De laatste jaren stapelden de tegenslagen zich op’, aldus Erwin Neu (59), hoofdafgevaardigde ABVV-metaal en al 44 jaar aan de slag bij Packo. ‘Eerst was er de coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne. Dertig procent van onze koeltanks was voor de Russische markt bestemd. Daarboven kwam dan nog de onzekerheid in het stikstofdossier, waardoor de melkveeboeren niet meer investeren. Met alle gevolgen van dien voor onze omzet.’

Begin vorig jaar werd het Britse zusterbedrijf Fullwood, dat melkrobots produceert, overgenomen door JOZ, een Nederlandse producent van landbouwrobots. ‘Lang zag het ernaar uit dat JOZ ook ons koeltankbedrijf zou overnemen. De onderhandelingen waren zo goed als rond, maar op het allerlaatste moment sprongen de onderhandelingen toch nog af. Omdat klanten liever in één beweging zowel een robot als een koeltank kopen, bleven de gevolgen voor onze verkoop uiteraard niet uit.’

Maandag legt Packo Cooling de boeken neerl. Als de rechtbank het faillissement aanvaardt, wordt een curator aangesteld, die zal naar alle waarschijnlijkheid de tachtig werknemers ontslaan.

VCST in Sint-Truiden wil volgend jaar 80 mensen ontslaan

De producent voor auto-onderdelen VCST wil tegen het einde van volgend jaar zo'n 80 mensen ontslaan, dit werd medegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. De lage productieverwachtingen door de overschakeling naar elektrische motoren is volgens de directie de reden. Ford en Volkswagen gaven al aan dat ze minder zullen bestellen. Volkswagen bevestigde te stoppen met de productie van verbrandingsmotoren vanaf 2030

De directie van producent voor auto-onderdelen VCST in Sint-Truiden heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat ze 62 voltijdse equivalenten gaan schrappen. "Het gaat om 62 voltijdse jobs, maar dat zal toch het ontslag van zo'n 80 werknemers betekenen", aldus Raf Dal Cero, secretaris ABVV Metaal. "De directie geeft als reden de dalende vraag naar verbrandingsmotoren en de stijgende vraag naar elektrische wagens. Maar dat had vermeden kunnen worden. 15 jaar geleden al gaf een studie aan dat het tijd was voor vernieuwing, maar ze zijn nooit met een plan gekomen."

In het kader van de wet Renault zal de komende weken wordt er onderhandeld met de vakbonden. "We zijn van een bedrijf van 1.000 werknemers doorheen de jaren gegaan naar een bedrijf met nog 100 arbeiders. We gaan zeker nog rond de tafel zitten, maar we zien de toekomst somber in", besluit Raf Dal Cero.

Begin deze maand kreeg VCST de award van Factory of the Future, waarmee de meest geavanceerde productiebedrijven in België worden bekroond.

Volvo Car investeert in elektrische spuitovens: Europese primeur

Volvo Car gaat het verfproces van auto's die in Gent van de band rollen fors vergroenen. De spuitovens, die nu nog op gas draaien, schakelen over op elektriciteit. Vlaanderen steunt het project met een subsidie van 1 miljoen. DE kost van de omschakeling bedraag in yotaal 20 miljoen.

Volvo Car Gent zegt dat het daarmee de eerste autobouwer is in Europa die het energierovende droogproces vervangt door een elektrische tegenhanger. De eerste droogoven moet al in de zomer van volgend jaar operationeel zijn.

Volvo Car Gent wil in 2024 helemaal klimaatneutraal te zijn.

SOLiTHOR ontwikkelt batterijen voor elektrische vliegtuigen

Het Genkse bedrijf SOLiTHOR werkt mee aan de ontwikkeling van lithiumbatterijen voor elektrische vliegtuigen voor het Waalse lucht- en ruimtevaartbedrijf SONACA. Het is de bedoeling dat er korte regionale vluchten met die vliegtuigen uitgevoerd kunnen worden, met een reistijd tot vijf uur.

SOLiTHOR is een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum imec. SOLiTHOR zal verantwoordelijk zijn voor onder meer celonderzoek, ontwikkeling en productie. De batterijcellen zullen worden geproduceerd door SOLiTHOR bij Punch Powertrain in Sint-Truiden. SOLiTHOR huurt op de site van Punch van de LRM een bedrijfsruimte van 3.000 vierkante meter. In de loop van dit jaar zullen in Sint-Truiden de eerste vastestofbatterijen geproduceerd worden.

De bedoeling is om de elektrische vliegtuigen over drie à vijf jaar in gebruik nemen.