NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Nationale betoging op 16 december

Op vrijdag 16 december organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale betoging in Brussel voor een betere loonnormwet, het behoud van de automatische loonindex en een lagere energiefactuur.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf 28/11

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

Vakantiedagen en eindejaar: wat zijn de regels?


Het einde van 2022 komt in zicht. Wat als je nog beschikbare vakantiedagen hebt? Kan je die overdragen naar volgend jaar of niet? Wat als het niet mogelijk is om al je vakantiedagen op te nemen? En waar moet ik op letten als ik tijdelijk werkloos ben? We leggen dat graag allemaal voor jou uit.

Lees meer...

Vakantiedagen en eindejaar: wat zijn de regels?


Het einde van 2022 komt in zicht. Wat als je nog beschikbare vakantiedagen hebt? Kan je die overdragen naar volgend jaar of niet? Wat als het niet mogelijk is om al je vakantiedagen op te nemen? En waar moet ik op letten als ik tijdelijk werkloos ben? We leggen dat graag allemaal voor jou uit.

Lees meer...

Ook uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie!

In december kijken we met zijn allen uit naar onze eindejaarspremie. Ook als uitzendkracht heb je er recht op, maar dan moet je wel voldoen aan enkele voorwaarden. Hieronder sommen we alles voor jou op.

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om een eindejaarspremie te krijgen moet je een bepaald aantal dagen gewerkt hebben tijdens een referteperiode die loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

 • Ofwel heb je tijdens de referteperiode 65 dagen (of 494 uren) gewerkt als uitzendkracht.
 • Ofwel heb je tijdens de referteperiode 60 dagen (of 456 uren) gewerkt als uitzendkracht én ben je onmiddellijk na je interim-periode vast aangeworven op het bedrijf.
Met de Eindejaarspremie-App van het ABVV kan je heel gemakkelijk alle gewerkte dagen en uren bijhouden (beschikbaar via iTunes en Google Play). Heb je geen smartphone? Dan kan je hier alles regelen via een computer.


Welke dagen komen in aanmerking voor de eindejaarspremie?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook bepaalde afwezigheidsdagen:

 • Ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg
 • Afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval
 • Maximaal 5 dagen economische werkloosheid
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van corona voor uitzendkrachten die tenminste 45 dagen gewerkt hebben (onderworpen aan de RSZ) en in totaal tenminste 65 dagen of 494 uren hebben.
 • Betaalde feestdagen
Dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld.


Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?

Je premie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je verdiende tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022. Van dat bedrag worden nog sociale zekerheidsbijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing (23,22%) afgehouden.


Wat moet ik doen om mijn eindejaarspremie zo snel mogelijk te ontvangen?

 • Als je recht hebt op een premie, dan krijg je in de eerste week van december automatisch een document opgestuurd van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.
 • Bezorg dit document zo snel mogelijk aan je vakbondsafgevaardigde op het bedrijf of aan je plaatselijk ABVV-kantoor.
 • Wij zorgen ervoor dat het bedrag zo snel mogelijk op je rekening wordt gestort.

Hoe zit het met de syndicale premie?  

 • Werk je als uitzendkracht en ben je al meer dan 1 jaar lid van ABVV-Metaal? Dan heb je reeds in november onze syndicale premie van € 120 ontvangen.
 • Ben je minder dan 1 jaar lid van ABVV-Metaal? Dan heb je recht op een syndicale premie van € 112 die samen met je eindejaarspremie wordt uitbetaald.

 

 

Benepack: voorstel directie (bijna) unaniem verworpen

De ruim 90 werknemers van Benepack, een fabriek voor de productie van recycleerbare blikjes en andere verpakkingen voor de drankenindustrie, legden vorige week het werk neer. Ongenoegen over de lange werktijden en over het uitblijven van beloofde loonsverhogingen waren de aanleiding. Ze eisten een ploegenpremie, doorbetaalde pauzes, een aanvaardbaar uurloon en betaalde inhaalrust.

De werknemers hebben dinsdagmiddag met bijna unanimiteit (99%) een voorstel van de directie verworpen. “De speelruimte van de lokale directie is beperkt”, zegt secretaris Raf Dal Cero, secretaris ABVV Metaal. “Voor alles moet worden teruggekoppeld naar de hoofdzetel. Een tijdverschil van ruim zeven uur maakt het er niet gemakkelijker op. Dat een voorstel na zes dagen staking zo overweldigend wordt afgewezen, is ongezien.”

Directie en vakbonden van het Chinese verpakkingsbedrijf Benepack zaten ook dinsdagmorgen rond de tafel, op zoek naar een oplossing voor het conflict dat afgelopen donderdag uitbrak, evenwel zonder resultaat. Rond de middag beslisten de werknemers met bijna unanimiteit om de staking verder te zetten. Een voorstel van de directie werd met 99 procent van de stemmen verworpen.

Het is duidelijk dat gezien de uitslag van de stemming zal er iets substantieel op tafel moeten komen om dit op te lossen. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt.

Benepack opende de deuren in 2019, maar kwam al snel in zwaar weer terecht. In december 2019 werden tijdens een actie van de arbeidsinspectie en de politie op initiatief van de Dienst Vreemdelingzaken 20 Chinezen - mannen en vrouwen - opgepakt die alleen over een toeristenvisum beschikten en niet over een werkvergunning.

West-Vlaamse raambouwer Belorama vraagt faillissement aan

De West-Vlaamse raambouwer Belorama (Tielt) heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf kwam enkele jaren geleden in moeilijk vaarwater, met onder meer een gerechtelijke reorganisatie in 2018. De voorbije twee jaar resulteerden de exploderende prijzen voor grondstoffen en halffabricaten in slechte winstcijfers. Ook leveranciersproblemen veroorzaakten grote moeilijkheden.

Het faillissement van Belorama dreigt een impact te hebben op heel wat Belgische bouwwerven. In het bedrijf werken 170 werknemers.    

Federale regering maakt 6 miljoen euro vrij voor ontwikkeling groen staal

De federale regering maakt 6 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van groen staal. De traditionele productie van staal is erg vervuilend. Recente ontwikkelingen wijzen nu in de richting van waterstof om de nodige hoge temperaturen op te wekken. Dat kan op een groene manier met bijvoorbeeld met windenergie. België telt met ArcelorMittal één grote staalproducent (op dit moment goed voor 8% van de CO2 uitstoot van ons land).

Ontdek nu de herfsteditie van MagMetal

Het is niet moeilijk om vast te stellen dat onze samenleving de laatste maanden en jaren in permanente staat van crisis verkeerde. MagMetal ging in gesprek met boeiende mensen om meer vat te krijgen op de wereld waarin we vandaag leven. Maar vooral en liever om in termen van oplossingen te denken: welke tools liggen voor het grijpen om samen een sociaal-rechtvaardige, duurzame & solidaire toekomst vorm te geven?

Met Rohnny Champagne, Conner Rousseau, Thierry Bodson, Els Hertogen, Philippe Diepvents, Zakia Khattabi en nog vele anderen laten we experts aan het woord die hun visie op de samenleving van de toekomst met ons delen. Deze editie is meer dan ooit een klepper van formaat met onmisbare artikels!

Lees de nieuwe MagMetal hier!

STAKING 09/11: Koopkracht omhoog, energieprijs omlaag!

Voor onze koopkracht, voor een rechtvaardig energiebeleid

De koopkracht van burgers en gezinnen staat onder grote druk. Veel mensen zullen zich de komende winter blauw betalen aan energie en brandstof. De regeringsmaatregelen en onze index vangen een fractie van de klappen op, maar zijn niet in staat om de koopkracht van de gewone mens buiten schot te houden. Ondertussen stellen we vast dat (Europese) energiemultinationals vele miljarden euro’s winst maken op kap van de samenleving. Fundamentele hervormingen van de energiemarkt blijven desondanks uit.

Lees meer...

Philips schrapt wereldwijd 4.000 banen

Philips wil wereldwijd 4.000 banen schrappen. De omzet daalde in het derde kwartaal met 5 procent. De operationele winst meer dan halveerde tot 209 miljoen euro. Wereldwijd werken er zo’n 79.000 werknemers bij Philips. De impact in België is nog niet duidelijk. Een woordvoerder zegt dat de gevolgen voor ons land nog worden onderzocht. In België werken er nog zo’n 300 mensen.

1 miljoen euro ecologische steun voor Arubis

Arubis investeert momenteel 70 miljoen euro in een nieuwe installatie om nog beter metalen als nikkel en koper uit materiaalstromen te kunnen recycleren. De investering zou ook nog eens voor een bijkomende tewerkstelling van 35 mensen zorgen. Momenteel stelt Aurubis in Olen zo’n 600 mensen tewerk. Deze investeringen zullen leiden tot een jaarlijkse vermindering van 60% van het totale energieverbruik van ARubis. Met Strategische ecologiesteun stimuleert Vlaanderen grote ondernemingen om fors te investeren in ecologische spitstechnologie.

Energiecrisis treft onze metaalindustrie

Minder productie. De Belgische industrie produceert op dit moment 10 % minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ons land telt heel wat energie-intensieve bedrijven, waardoor de impact van de hoge energieprijzen zich snel en sterk laat voelen.

Lees meer...

Technologiesector verwacht een verlies van 2.000 banen in 2023

Volgend jaar dreigen 2000 jobs verloren te gaan in de technologische sector. Vorig jaar werd nog aangekondigd dat men in 2023 40.000 nieuwe jobs wilde creëren. In 2021 kwamen er in de technologiesector zo’n 8.500 banen bij.

De economische activiteit dreigt in 2023 nagenoeg volledig stil te vallen, met een groei van amper 0,5 procent. Dit jaar is er nog een groei van 2 procent. Volgens Agoria komt de helft van de stijgende kosten van ruim 10 miljard euro door de stijging van de energieprijzen enerzijds en de loonkost anderzijds.

Productie Belgische industriële daalt met 10 procent

De productie van de Belgische industrie is in augustus met 10,3 procent gedaald tegenover augustus vorig jaar. Dat is opmerkelijk, want in de meeste Europese landen steeg de industriële productie in dezelfde periode. Het is de vijfde maand op rij dat de industriële productie bij ons daalt. België telt veel energie-intensieve bedrijven, waardoor de impact van en de energieprijzen sneller voelbaar is dan in de andere Europese landen. De productie in de farmaceutische sector halveerde zelfs. In de metaalsector, zoals de textiel- en kledingsector, daalde de productie met 15 procent.

Metaalvakbonden in staking op 9 november

De metaalvakbonden vragen dat er NU maatregelen genomen worden om de energieprijzen te blokkeren en de overwinsten van de energiesector te belasten!


Lees het volledige pamflet hier.

 

Tijdelijke werkloosheid ‘energie’: de belangrijkste principes op een rij

Een van de maatregelen van de federale regering om de energiecrisis aan te pakken, betreft de invoering van een speciale vorm van tijdelijke werkloosheid voor werknemers die werken in energie-intensieve bedrijven (bijv. staal en non-ferro). Op haar website heeft de RVA de exacte modaliteiten en voorwaarden mee waaraan bedrijven moeten voldoen om er gebruik van te maken. Hieronder een overzicht.

Lees meer...