NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Akkoord bij Case New Holland

Bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt om de concurrentiekracht van de vestiging te verbeteren. Er komt meer flexibiliteit, maar de werknemers zullen de gepresteerde overuren tijdens piekmomenten kunnen recupereren in het laagseizoen. Het akkoord werd door een meerderheid van de werknemers goedgekeurd. “We hopen nu dat de beloofde machines effectief naar Zedelgem komen”, zegt Henk Deprez, secretaris ABVV-Metaal

Nieuwe editie van onze mustread!

MagMetal zocht en vond interessante mensen met een al even interessant verhaal rond onze drie werkthema’s voor 2019.

Klimaat, racisme en verbinding zullen in 2019 onze rode draad zijn. Stuk voor stuk topics waar we als vakbond niet naast kunnen kijken.
De lijst aan straffe artikels is lang in dit nummer. Sla het e-zine er zeker op na! 

Lonen en vervoerskosten in tal van metaalsectoren geïndexeerd

Op 1 februari 2019 worden de lonen en minimumlonen geïndexeerd met 2,23 % in de sectoren garages, koetswerk en metaalhandel. Daarnaast worden in de sectoren garages en metaalhandel ook de standby- en uitrukvergoedingen geïndexeerd. 

Voor de sector elektriciens stijgen de mobiliteitsvergoedingen, ook door de indexering.

In de betrokken sectoren, maar ook in de sector van de metaalbouw en de monteerders wordt ook de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer aangepast aan de prijsstijging van de NMBS-abonnementen. Deze tussenkomst gaat met 1,18 % omhoog. 

Voor de concrete bedragen in jouw sector raadpleeg je de Op Zak op deze pagina

Gemeenschappelijk vakbondsfront staakt op 13 februari

Werknemers verdienen respect

De drie vakbonden zeggen het loonoverleg met de werkgevers op. Dat hebben ze deze namiddag beslist op een gezamenlijke vergadering als reactie op de houding van de werkgeversorganisaties. De vakbonden vinden de maximale loonstijging die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had vooropgesteld - 0,8 procent - onvoldoende en onrealistisch. Bovendien is er de onwil om van werkbaar werk en de combinatie arbeid-gezin écht werk te maken. Er wordt opgeroepen tot een nationale staking op 13 februari. Lees hier het volledige persbericht.

 

En ook...

  • Bekijk hier het overzicht van de bedrijven in de metaalsectoren waar er zeker actie wordt gevoerd op 13 februari (niet-exhaustief!)
  • Weten welke rechten je geniet bij een staking? Check ons nieuwe e-book!
  • Bekijk het ABVV-pamflet voor de nationale staking!
  • Ook het gemeenschappelijk vakbbondsfront komt naar buiten met een pamflet.  

 

Wat voorafging...

De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.

Deze actiedag was tegelijk verzet tegen wat werknemers de voorbije jaren is opgelegd: de loonmatiging, de indexsprong en een nieuwe loonwet vol bepalingen die serene onderhandelingen onmogelijk maken. Bovendien is voor veel mensen het bobijntje af: ze kunnen niet nog langer en nog flexibeler werken. Dat houden ze simpelweg niet meer vol.

Op 14 december weerklonk heel sterk de vraag om waardig te kunnen leven. De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen. De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden ook andere voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:

  • Betekenisvolle verhoging van de minimumlonen;
  • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens;
  • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….);
  • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé;
  • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …);

We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

 

DAF investeert opnieuw in Westerlo

Nederlandse vrachtwagenbouwer DAF Trucks investeert opnieuw in de fabriek in Westerlo. De assemblagelijn in de cabinefabriek zal er worden gemoderniseerd. Hoeveel DAF investeert in Westerlo werd niet bekendgemaakt.

DAF maakte ook de ambitie bekend het best verkopende truckmerk in Europa te willen worden. Nooit in de ondertussen negentigjarige geschiedenis van DAF produceerde de autobouwer meer vrachtwagens dan in 2018. De productie ging omhoog van 225 trucks per dag in januari tot 254 in september. Dat zorgde er voor dat er in 2018 67.055 vrachtwagens de deur uitrolden, een record.

DAF is nu al nummer één in België, Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Hongarije, Bulgarije , Roemenië en Tsjechië.

Recordjaar 2018 leverde ook een recordaantal personeelsleden op. Eind december waren er in 10.278 werknemers in dienst: 2.660 in Westerlo en 6.725 in Eindhoven. In 2018 werden 700 extra werknemers aangeworven. Voor begin 2019 worden vooralsnog geen nieuwe aanwervingen verwacht.

Volkswagen en Ford lanceren wereldwijde alliantie

Volkswagen en Ford gaan samen pick-uptrucks, bestelwagens en mogelijk elektrische auto's ontwikkelen. De samenwerking begint in 2022. Ford zal voor de beide groepen een pick-uptruck ontwerpen, Volkswagen zal verantwoordelijk zijn voor een gezamenlijke bestelwagen. Plannen voor de bouw van elektrische wagens, zelfrijdende wagens en mobiliteitsdiensten zijn minder concreet.

Ken je MetalBot al?

Wie ons een chatbericht stuurt via de Facebook-pagina zal hem al ontmoet hebben. MetalBot, onze chatbot. Omdat communicatie vandaag de dag steeds meer via onlineplatformen zoals Messenger verloopt, wil ABVV-Metaal zijn leden ook via deze weg verder helpen en informeren.

MetalBot is een geautomatiseerde gesprekspartner die op basis van patroonherkenning antwoorden geeft. Hij helpt nieuwkomers sneller op weg naar de juiste informatie en houdt je gezelschap in afwachting van een medewerker van vlees en bloed ;-)!

Ga naar de Facebook-pagina van ABVV-Metaal, start een chatgesprek met MetalBot en klik op ‘ja, graag’ om te starten.

Sociaal akkoord bij Tower Automotive

Verschillende toeleveringsbedrijven van Volvo Cr kregen in 2016 het nieuw model XC40 niet toegewezen. Sas Automotive kwam daardoor in zware problemen en dwong uiteindelijk een zeer goed sociaal akkoord af. De vakbonden toen dat elk getroffen bedrijf van Volvo Car dezelfde voorwaarden moest verstrekken aan de werknemers indien er ontslagen zouden vallen. Dit lukte bij Tenneco, Faurecia en Benteler.

Tower Automotive heeft zwaar ingezet op het zoeken naar vervangende activiteiten. Men haalde het Audi project binnen en hoopte op het nieuwe Chinese aangekondigde model voor de Volvo vestiging in Gent. In november vorig jaar werd dit laatste model echter uitgesteld. Daarop drongen de vakbonden ABVV en ACV bij Tower aan om een informeel sociaal akkoord af te sluiten. Na drie vergaderingen werd een voorakkoord afgesloten (het Sas akkoord opgetrokken met 6.3% indexering).

De werknemers hebben gisteren het ontwerpakkoord met 85% goedgekeurd.

Volvo verkoopt meer dan 600.000 wagens

Volvo Cars heeft vorig jaar voor het eerst sinds zijn oprichting in 1927 meer dan 600.000 wagens verkocht. De verkoop steeg in vergelijking met een jaar eerder met 12,4 procent, tot 642.253 wagens. Het is het vijfde jaar op rij dat Volvo Cars zijn verkooprecord breekt. De vestiging in Gent kende een groei van 11,82 procent in vergelijking met 2017. Twee van de wereldwijd meest verkochte Volvo-modellen, V40 en V60, worden in Gent gemaakt.

Werknemers Vasco keuren sociaal plan goed

De onderhandelingen bij Vasco (Superia) Zedelgem ivm de aangekondigde sluiting werden afgerond. Het ontwerpakkoord werd tijdens een druk bijgewoonde personeelsvergadering met 84% van de stemmen goedgekeurd.

Het akkoord omvat naast de wettelijke verbrekingsvergoedingen en sluitingspremies een motivatiepremie tussen de € 5000 en de € 7500 (omdat de mensen nog altijd nodig blijven om nog verder te produceren en de vestiging te ontmantelen) en een anciënniteitsvergoeding van € 85 per maand (= € 1020/jaar) anciënniteit (met een minimum van € 5000).

ABVV Metaal stond er op dat ook de uitzendarbeiders die tot op heden nog altijd in dienst bleven niet zouden worden vergeten. Voor hen werd bekomen dat zij tot datum sluiting in dienst konden blijven en ook de helft van de sluitingsvergoedingen/anciënniteitspremie zullen krijgen.

Volvo-Trucks zet miljoenen opzij voor uitstootzaak

Volvo heeft een voorziening van 683 miljoen euro genomen omwille van problemen met de uitstoot van zijn trucks. Volvo maakte in oktober bekend dat een onderdeel in het systeem dat de uitstoot van schadelijke gassen beperkt, sneller slijt dan verwacht. Dat onderdeel zit in miljoenen trucks die in Europa en de Verenigde Staten zijn verkocht. Slijtage kan leiden tot te hoge uitstoot. Volvo denkt de voorziening nodig te hebben voor onder meer het vervangen van het onderdeel.

Moeilijk tijden voor Punch Powertrain

Bij Punch Powertrain piekt de economische werkloosheid piekt. De reden is de terugval van de Chinese automarkt. In november daalde de verkoop van auto’s in China met 13,9 procent. Voor het eerst sinds 1990 zou de verkoop over heel 2018 daarmee dalen.

Punch Powertrain is sinds 2016 in handen van de Chinese groep Yinyi van Xuqiang Xiong, die de groep overnam en vervolgens fors bleef investeren. Zowel in Limburg als in China. 

“In juni zagen we de eerste tekenen van stagnatie. Maar de situatie is allen erger geworden. Tussen de vakantie en nu hebben de arbeiders maar drie weken moeten werken. En sinds 1 tot 2 maanden is er ook economische werkloosheid bij de bedienden. Dat is hoogst uitzonderlijk”, aldus Raf Dal Cero, secretaris ABVV-Metaal.

De werknemers verwijten de directie de zaken te minimaliseren. ”We hebben met de vuist op tafel geklopt en in januari komt er een vergadering’, opnieuw Raf Dal Cero. “Dat het in maart beter zal gaan, moet met feiten onderbouwd worden, niet alleen met woorden.”

Er is natuurlijk één lichtpunt. In 2021 start een belangrijk contract met de Franse PSA-groep. “Maar twee jaar overbruggen is lang”, meent ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero.

Staking bij Van Hool

Tijdens de actiedag van 14 december werd in verschillende bedrijven gestaakt.  Bij Van Hool opteerden de vakbonden voor een infovergadering. werd toen voor een zachte actie gekozen. Zes medewerkers bleven volgens de werkgever te lang ‘hangen’ en kregen daarop een geldboete.

“Enerzijds wordt het personeel al langer afgesnauwd en ontbreekt er respect. Deze sanctie is daarom de druppel. Syndicaal informeren is een basisrecht”, aldus Hans Van Eerdewegh, secretaris ABVV-Metaal.

Daarom wordt er vandaag bij Van Hool gestaakt. Er staan stakerspiketten aan de poorten. 

Philips Turnhout schrapt 158 jobs

Op een bijzondere onernemingsraad heeft Philips Turnhout aangekondigd dat 158 jobs geschrapt zullen worden (109 arbeiders en 49 bedienden). "We hadden verwacht dat een aantal jobs zouden verdwijnen, maar zeker niet zoveel",  zegt ABVV-Metaal hoofdafgevaardigde Erwin Oris. "Elk jaar moeten we rekening houden met een verlies van ongeveer vijf procent van de banen omwille van de krimpende markt van traditionele lampen. Dit jaar is het wel een heel pak meer. Het gaat om een kwart van de jobs."

50 jaar CAO wet - 50 jaar strijden tegen ongelijkheid

Vandaag 5 december vieren we de vijftigste verjaardag van de wet op de CAO’s en de paritaire comités. Een mijlpaal voor vele redenen.

Dankzij een hoge syndikalisatie graad maar ook een hoge aansluitingsgraad van de werkgevers bij werkgeversfederaties worden in België maar liefst zesennegentig procent van de werknemers gedekt door CAO. Dat wil simpelweg zeggen dat ook daar waar de vakbond niet vertegenwoordigd is in de bedrijven de werknemers toch gedeeltelijk profiteren van de sterkte van de vakbonden in andere bedrijven (met alle positieve gevolgen voor loon-en arbeidsvoorwaarden).

De Wereldbank concludeerde in een studie dat collectief overleg goed is voor:
° de economie;
° de strijd tegen de werkloosheid, de loonongelijkheid, de loonkloof tussen mannen en vrouwen;
° voor de sociale vrede
° voor de inspanningen voor vorming en opleiding.

En het Internationaal Monitair Fonds bevestigt in een studie uit 2015 dat een daling van de syndicalisatiegraadleidt tot een daling van het inkomen bij zowel lage als middeninkomens en tot een stijging van de inkomens aan de top.

Als we naar België kijken blijkt dat ook. België heeft niet toevallig – op Zweden na – de laagste inkomensongelijkheid ter wereld.

Ons systeem van sociaal overleg, waarbij nationale en sectorale cao’s worden afgesloten die op iedereen van toepassing zijn. Zoiets noemen we ‘solidariteit’ en Guy Cox – voormalig directeur-generaal bij de FOD Werk – heeft er een mooie analyse over geschreven.

Vijftig jaar jaar CAO-wet is vijftig jaar strijden tegen ongelijkheid!

Groot contract Ford voor Punch Powertrain

Punch Powertrzin, producent van traploze transmissies, heeft  een belangrijk contract in de wacht gesleept. De opdracht van Ford is een belangrijke opdracht van een niet Chinese autoconstructeur voor Punch Powertrain, dat in China inmiddels is uitgegroeid tot de derde grootste producent van automatische transmissies. Punch Powertrain haalde eerder al een belangrijke order binnen voor PSA, de groep boven de automerken Peugeot, Citroën en Opel. 

Punch Powertrain is de voorbije jaren sterk gegroeid,  dankzij  China. Maar die groei was gestopt. Voor het lopende jaar houdt het bedrijf rekening met een daling van productie en omzet. Onder andere omwille van Amerikaanse sancties werden de activiteit in Iran stopgezet. In  Sint-Truiden werd  economische werkloosheid ingelast. Volgens Punch is  de inzinking trouwens maar tijdelijk.

 

Nieuw e-book over pensioenen klaar!

Lees nu ons gloednieuw e-book rond de mallemolen van onze pensioenen. Er is nog veel werk aan de winkel maar er wordt hard aan gesleuteld om een fair pensioen voor iedereen te realiseren. Het e-book geeft een bom aan informatie, nuttig voor iedereen die ermee bezig is of er veel meer over wil weten.

Klik hier om te lezen

De grafdelvers van ons pensioen: het e-book

Lees nu ons gloednieuw e-book rond de mallemolen van onze pensioenen. We maken een evaluatie over vier jaar Bacquelaine, het pensioenbeleggers door de ogen van enkele van onze delegees, een interview met Bea Cantillon (“De betaalbaarheid van onze pensioenen vereist het maken van een maatschappelijke keuze”) en nog veel meer. Het e-book geeft een bom aan informatie, nuttig voor iedereen die ermee bezig is of er veel meer over wil weten.

Download het e-book: bit.ly/e-bookpensioenen

Vasco Zedelgem sluit: 80 mensen op straat

De Zwitserse bouwgroep Arbonia wil Vasco in Zedelgem, waar radiatoren worden gemaakt, tegen november volgend jaar sluiten. Die intentie werd bekendgemaakt door de directie. De productie loopt nog tot 12 juli,  daarna zullen er nog logistieke activiteiten zijn tot eind november. 

Het bedrijf is van plan de productie in Zedelgem te verhuizen naar Nederland (Tubbergen) en Duitsland Plattling). Arbonia zegt dat door de productiecapaciteit te consolideren en te concentreren in geautomatiseerde productievestigingen het zijn competitiviteit wil verhogen.

“Door de economische werkloosheid wisten dat er iets zou gebeuren, maar dat het zo drastisch zou zijn, hadden we niet verwacht”, aldus Henk Deprez, secretaris ABVV-Metaal. “In het raam van de wet Renault zullen we nu een informatieronde opstarten om een zo goed mogelijk sociaal plan uit de brand te slepen voor het personeel. We voeren geen actie.”