NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

ABVV verwerpt ontwerp-IPA

"Werknemers verdienen respect en dat hebben ze met dit IPA te weinig gekregen", aldus Georges De Batselier, voorzitter ABVV-Metaal, over het koopkrachtluik van het ontwerp-IPA dat door het ABVV is verworpen. In het persbericht van het ABVV lees je meer over de uitslag van de stemming over het ontwerpakkoord. Als ABVV-Metaal werd het ontwerpakkoord een dag eerder wel goedgekeurd, weliswaar met een zeer nipte meerderheid en met grote bedenkingen wat de inspanningen voor koopkrachtverhoging betreft.

ABVV-Metaal keurt ontwerp-IPA goed

ABVV-Metaal heeft met 55,75% voor en 44,25% tegen het ontwerp van interprofessioneel akkoord aanvaard. De bespreking zorgde in alle afdelingen bij alle militanten voor een moeilijke afweging. Op 13 februari werd een succesvolle algemene staking gehouden onder het motto #werknemersverdienenrespect. De loonnorm van 1,1 % toonde dat respect niet. Daar was iedereen het over eens. Anderzijds staan er in het ontwerpakkoord ook maatregelen inzake landingsbanen die voor vele oudere werknemers belangrijk zijn met het oog op een leefbare eindeloopbaan én er is de welvaartsenveloppe die zorgt voor een verhoging van de minimumuitkeringen met 2 tot 3 %. De moeilijke afweging zorgde voor een nipte meerderheid binnen ABVV-Metaal. Vandaag spreekt het ABVV zich uit. 

Opnieuw ontslagen bij radiatorenfabrikant Rettig

Bij radiatorenfabrikant Rettig (het vroegere Radson) worden 44 jobs geschrapt, waarvan 25 tijdelijke jobs. 'Het is geen bedrijf in moeilijkheden, maar het wil zijn productie naar Polen overhevelen om de winst te maximaliseren', reageert Johnny Frans, secretaris ABVV-Metaal. Ook bij sectorgenoot Arbonia (ex-Vasco) in Dilsen-Stokkem verdwijnen 42 jobs verdwijnen.

Ook een LGBTI-cao voor de elektriciens

Op woensdag 20 maart, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Discriminatie, werd binnen het paritair subcomité van de elektriciens (PsC 149.01) een non-discriminatie-cao ondertekend. De cao die er kwam op voorstel van ABVV-Metaal, verbiedt niet alleen discriminatie. In de cao wordt ook een bijzondere aandacht besteed aan holebi’s en transgenders. De sector elektriciens gaat daarmee de sector edele metalen achterna, waar op 11 februari al een non-discriminatie-cao werd gesloten.

Lees meer...

Picanol investeert

Picanol heeft aangekondigd dat het 25 miljoen euro investeert in Ieper, ondanks een ingeplande omzetdaling op korte termijn. In 2018 was er al een omzetdaling van drie procent, omwille van de dreigende Brexit en handelsoorlogen tussen grote machtsblokken.

In 2018 werd al 11 miljoen geïnvesteerd in Ieper (robotica toepassingen). Die inspanningen voor automatisering worden dit jaar verder gezet. Zo moet er in Ieper een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn komen, om de logistieke stromen efficiënter te laten verlopen.

Ondanks de mindere omzet behaalde Picanol wel meer netto winst: van 101 miljoen (2017) naar 111 miljoen euro in 2018.

Werknemers Audi Brussel:3.610 euro bonus

Voor 2018 krijgen de werknemers van Audi Brussel een bonus van 3.610 euro. In 2017 bedroeg de bonus 3.797 euro. De bonus maakt deel uit van de flexibele remuneratie van de medewerkers.

De nieuwe Audi CEO Bram Schot wil ondertussen Audi weer tot leven wekken en rekent hierbij vooral op de elektrische voertuigen uit Brussel.

Audi zag zijn omzet vorig jaar met 1 procent dalen naar 59,3 miljard euro. De dieselgate-affaire kostte Audi vorig jaar bijna 1,2 miljard euro, inclusief een boete van 800 miljoen euro. Maar ook zonder de naweeën van dieselgate had Audi zijn winstdoel niet gehaald.

Audi-managers maakten duidelijk dat ze veel potentieel zien in elektrische auto's. Tegen 2025 wil Audi 30 modellen met een elektrische motor op de markt brengen en Scholtz verwijst daar expliciet bij naar Brussel waar de eerste volledig elektrische auto, de SUV E-tron van de band rolt. “We zijn heel trots op hoe het personeel in Brussel de komst van de E-tron uiterst nauwkeurig heeft voorbereid.'

Interimjobs bedreigd door teruggeschroefde productie bij DAF Trucks

Vrachtwagenproducent DAF Trucks ziet zich genoodzaakt de productie terug te schroeven “door de economische onzekerheid”. Bij de cabine- en assenfabriek in Oevel (Westerlo) sneuvelen daardoor zo’n zestig tot negentig interimjobs. Het is de eerste productieverlaging in drie jaar tijd. De onderhandelingen over het precieze aantal interimcontracten dat wordt stopgezet worden volgende maand gevoerd.

ABVV-METAAL STEUNT DE KLIMAATSTAKING VAN 15 MAART

ABVV-METAAL STEUNT DE KLIMAATSTAKING VAN 15 MAART MET STAKINGSAANZEGGING

Global Strike for Future!
Op 15 maart organiseert Youth for Climate een wereldwijde klimaatstaking. In meer dan 38 landen zal op die dag actie gevoerd worden voor een deftig en rechtvaardig klimaatbeleid. In België roept Anuna De Wever de vakbonden op om die dag massaal te mobiliseren.

ABVV-Metaal draagt de huidige klimaatacties een warm hart toe. De strijd voor een doortastend klimaatbeleid enerzijds en voor meer sociale rechtvaardigheid anderzijds, gaan hand in hand. Zoals onze voorzitter Georges De Batselier stelt: “Iedereen heeft baat bij een economisch systeem dat de ecologische draagkracht van onze planeet respecteert. Wij denken al jaren na over manieren om onze metaalindustrie circulair en klimaatneutraal te maken. En wij hebben ook al lang concrete voorstellen in die zin geformuleerd. Onze Belgische en Europese industrie kan er – ook inzake tewerkstelling – alleen maar sterker van worden.”

Stakingsaanzegging
ABVV-Metaal dient dan ook een stakingsaanzegging in voor de betoging van 15 maart. Wie die dag wil betogen is dus in orde voor zijn werkgever. Binnen het ABVV hebben zowel de Algemene Centrale, als de voedingscentrale (Horval) en de metaalcentrales (ABVV-Metaal en MWB) een stakingsaanzegging ingediend.

Praktisch

Op het moment dat we dit schrijven zullen er die dag acties doorgaan in 92 landen en 1209 steden. Ook in België gaan er op verschillende plaatsen acties door:

Gent : 10u - 12u Stadshal
Leuven: 11u - 13u Blauwputplein
Antwerpen 10u - 12u Theaterplein
Oostende 8u Wapenplein
Brugge 9u 't Zand
Hasselt 13u Kolonel Dusartplein

Daarnaast is er ook de centrale bijeenkomst 'KLIMAATMARS' in Brussel van 13u30 tot 15u30 aan het Noordstation. Het ABVV heeft een oproep gedaan om te verzamelen om 13u aan de hoek van de Proximus-building (27 Albert II-laan). Op ons Uitvoerend Comité is beslist dat we onze militanten vrij laten om aan deze mars deel te nemen en dat ze zelf kunnen kiezen of ze al dan niet samen met een ABVV-delegatie willen opstappen.

Inmiddels hebben we een positieve vergadering achter de rug met het secretariaat van de MWB (waarover verslag zal gedaan worden op het volgend UC). MWB heeft voorgesteld om samen met de ABVV-Jongeren / FGTB een spandoek te maken dat we zouden meedragen in de betoging. Het ontwerp van spandoek vinden jullie hier onderaan. Zij die dat wensen kunnen achter dit spandoek aansluiten. We verzamelen op dezelfde plaats en uur als het ABVV.

Tot vrijdag!

 

3028 Y19 ABVV Metaal twitterHeader Actieklimaat 1500x500 NL

 

Van Hool: té nipte meerderheid tegen akkoord

Bij Van Hool heeft 56 procent van de 3.500 personeelsleden zich uitgesproken tegen het sociale voorakkoord dat vakbonden en directie vorige week bereikten. Om het voorstel definitief te verwerpen en de staking voor te zetten is, volgens de statuten vanABVV-Metaal, een meerderheid van twee derde nodig. "Dat laatste gebeurde niet, dus het voorakkoord wordt in principe bekrachtigd", zegt Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal. "Tegelijk is dit een moeilijke en explosieve situatie. Een meerderheid kan zich immers niet vinden in het akkoord. Daarom vragen we de directie om toch opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Het is de enige manier om de spanning op de fabriek op te lossen.”

Een maand geleden legde een groot deel van het personeel bij Van Hool het werk neer omdat één afdeling (dienst na verkoop) een loonsverhoging had gekregen. Heel wat werknemers voelden zich bekocht, waarop vier weken van (alternerende) stakingsacties volgden.

Frans SNOP koopt Gentse autofabriek Tower

Het Franse bedrijf Financière SNOP Dunois (FSD) neemt alle Europese fabrieken van de Amerikaanse toeleverancier Tower International over. De overname omvat ook de vestiging in Gent. Tower in Gent was jaren een vaste leverancier van Volvo Cars. In 2016 besliste Volvo tal van onderdelen voor de nieuwe SUV XC40 zelf te maken. Die 'insourcing' bracht heel wat Gentse toeleveranciers in de problemen. Zo moesten de fabrieken van SAS (dashboards) en Tenneco (uitlaten) de deuren sluiten.

Tower verloor zijn lbelangrijk contract bij Volvo. Het sleepte wel contract binnen bij Audi Brussel. Tower levert drie onderdelen voor de E-tron, de elektrische SUV die sinds enkele maanden in Vorst van de band rolt.

De Franse groep FSD is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van assemblages, motorcompartimentonderdelen en automatische persen. De groep telt 9.000 werknemers in 14 landen.

Focus op gender van 8 tot 14 maart

Op 8 maart - Internationale Vrouwendag – trappen we als ABVV-Metaal een genderweek af via onze communicatiekanalen. Ook dit jaar komen we met een dikgevuld e-book rond de genderproblematiek. Waar we in de editie 2018 de vinger op de wonde van de loonkloof legden, ligt de focus dit jaar daarnaast ook op gendergerelateerd geweld.

Lees meer...

Directie Van Hool trekt met eigen voorstel naar arbeiders

Maandag kwamen directie en vakbonden samen voor overleg. Zo der resultaat. Daarop trok de directie, tot ongenoegen van de vakbonden, met een eigen voorstel rechtstreeks naar de werknemers. De directie stelt voor om vanaf 1 maart het interprofessioneel akkoord in te voeren met de voorziene 1,1 procent loonmarge en 2 euro extra aan maaltijdcheques.

De vakbonden formuleerden daarop een tegenvoorstel dat vandaag aan de arbeiders wordt gepresenteerd. De vakbonden vragen vanaf 1 maart de uitvoering van het volledig interprofessioneel akkoord, wat neerkomt op een koopkrachtverhoging met 4,5 procent: 1,1 procent loonmarge en 3,4 procent indexering voor dit en volgend jaar. Daarnaast vraagt men ook een wasvergoeding, een fietsvergoeding en een verdubbeling van de functietoeslag.

Momenteel staken de veertig afdelingen van Van Hool beurtelings. De vakbonden maakten een planning op tot 25 maart en zijn klaar om zich daaraan te houden.

ABVV-Metaal steunt klimaatstaking met stakingsaanzegging

ABVV-Metaal komt tegemoet aan de oproep van Youth for Climate aan de vakbonden om maximaal te mobiliseren voor een grootse klimaatactie op 15 maart. Daartoe heeft ABVV-Metaal samen met MWB een stakingsaanzegging ingediend, opdat alle metaalmilitanten die op 15 maart de klimaatspijbelaars willen vervoegen ook in orde zijn ten aanzien van hun werkgever.

Op 15 maart vindt er een nationale actie plaats waarbij in de voormiddag regionale klimaatacties gepland zijn. Later op de dag worden de klimaatspijbelaars en klimaatstakers per trein in Brussel verwacht voor een grote klimaatmars. 

Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerpakkoord

In de nacht van 25 op 26 februari bereikten de sociale partners na 20 uur onderhandelen een ontwerp van IPA. Het ontwerpakkoord kan worden samengevat in de volgende bulletpoints:

 • De lonen in de privésector mogen maximaal 1,1 % stijgen (in plaats van de voorheen vooropgestelde 0,8 %);
 • De uitkeringen en pensioenen zullen stijgen: de laagste gaan omhoog met meestal 2,4 %, de hoogste met 1,1 %;
 • De tussenkomst van de werkgever voor het vervoer met trein-, tram- en busticket stijgt van 64 naar 70 %;
 • Het aantal vrijwillige overuren dat mag worden gepresteerd stijgt van 100 naar 120 uren per jaar;
 • SWT bij een lange loopbaan en zware beroepen blijft mogelijk op 59 jaar (nog 2,5 jaar). Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de SWT-leeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020;
 • Landingsbanen blijven mogelijk op 55 jaar voor sommige uitzonderingsregimes, op voorwaarde dat 4/5 wordt gewerkt. Voor oudere werknemers die halftijds werken, zijn die landingsbanen vanaf 57 jaar mogelijk.

Op 26 maart houdt het ABVV een federaal comité waarop het ontwerp van interprofessioneel akkoord zal worden goed- of afgekeurd. in de aanloop daarnaartoe en als voorbereiding zullen wij ons als ABVV-Metaal beraden bij onze instanties. 

Raadpleeg hier het ontwerpakkoord!

Eerste LGTBI-cao is een feit!

Op maandag 11 februari werd een klein stukje geschiedenis geschreven. Op voorstel van ABVV-Metaal werd op het paritair subcomité van de Edele Metalen (PsC 149.03) een non-discriminatie-cao ondertekend, met bijzondere aandacht voor holebi’s en transgenders. Een primeur in België! 

Over het waarom van deze cao is onze ondervoorzitter Ortwin Magnus zeer duidelijk: “Gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en democratie zijn de bouwstenen van het DNA van onze organisatie en daar zijn we rechtlijnig in, niet enkel in woord maar ook in daad. Je talenten als werknemer, collega en kameraad staan volledig los van je geslacht en je seksuele geaardheid. Racisme, pesten en vooroordelen horen volgens ons niet thuis op de werkvloer. Vandaar dat wij in al onze sectoren voorstellen tot aanpassing van het arbeidsreglement op tafel leggen om de fundamentele vrijheden van alle werknemers in alle openheid te garanderen.”

De sector van de Edele Metalen was de eerste om in te gaan op ons voorstel om duidelijk te stellen dat ook voor stigmatisering en vernedering van holebi's en transgenders geen plaats is op de werkvloer. Via de wettelijk geregelde procedure van aanpassing en publicatie van het arbeidsreglement, zal deze stelling in elke onderneming van de sector zwart op wit geponeerd worden. Op deze manier hopen wij bij te dragen tot meer bewustmaking. Ook in de andere sectoren, die onder de bevoegdheid vallen van ABVV-Metaal, zullen we aan gelijk(w)aardige cao's werken.

LGTBI Cao 

Samen voor sociale rechtvaardigheid – meer mensen minder markt

Het Federaal ABVV en het Vlaams ABVV stelden vandaag hun memorandum met aanbevelingen voor de komende regeringsploegen voor.

Het ABVV geeft hiermee aan wat het verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Voor het federaal ABVV zijn de krachtlijnen duidelijk:
 • Meer koopkracht: de hervorming van de loonwet, optrekken van de brutominimumlonen richting 14 euro per uur (2.300 euro per maand), verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto, een waardig jongerenloon.
 • Een rechtvaardige fiscaliteit: alle inkomens op een globale en progressieve manier belasten: een euro = een euro, invoeren van een meerwaardebelasting
 • Meer sociale zekerheid: de sociale minima te verhogen tot 10 % boven de armoedegrens
 • Werkbaar werk in een duurzame economie
 • Economische democratie en sociaaloverleg versterken en niet afbouwen zoals de patroons en NV-A dat willen.
Ook voor het Vlaams is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar willen we met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel De mensen, niet de markt verandering in brengen:
 • Een groeiend aantal eenoudergezinnen (14,2%) haalt het niet in een stelsel dat op tweeverdieners is gestoeld. Daarom vragen we naast de armoedetoets een eenoudertoets.
 • Garandeer voor iedereen 10 gezonde jaren na het pensioen.
 • Gebruik big data om vacatures te screenen op discriminatie door werkgevers.
 • We willen een kenniscentrum klimaatneutrale en circulaire economie.
 • Een maximumfactuur voor het secundair onderwijs en maak wat nodig is om de eindtermen te halen gratis.
 • Biedt jongeren een betaalde en zinvolle werkervaring aan binnen een jaar na afstuderen.
Wil je uitgebreid kennismaken met de voorstellen van het ABVV?

Persbericht Federaal ABVV
Memorandum federaal ABVV: Niemand blijft achter
Persbericht Vlaams ABVV
Memorandum Vlaams ABVV: Meer mensen, minder markt

Staking Van Hool houdt aan

Sinds deze week leggen de afdelingen bij Van Hool afwisselend het werk neer. “Als overleg uitblijft, kunnen we dit nog wel even volhouden. De werkgever is aan zet”, aldus ABVV-Metaal afgevaardigde David Scheveneels. De directie kwam inmiddels terug op zijn beslissing om slechts een deel van één afdeling loonopslag te geven. Maar, zegt David, “zet geen zoden aan de dijk. Ook de rest van de fabriek wil respect. Het gevoel van ik werk nu al zo lang bij den Hool, maar kan niks meer bijverdienen, groeit de laatste jaren enorm. De directie beweert al vier maanden bezig te zijn met het bekijken van het hele loonbeleid en de looncategorieën. Ze zeggen dat wel, maar of dat klopt, weet ik niet. In ieder geval vragen we het al jaren.”

ABVV-Metaalm betreurt ook dat de directie zelf niet met initiatieven komen. “Als vakbonden denken we mee met het bedrijf. We zijn de voorbije jaren met fiscaal interessante voorstellen gekomen, waaronder de invoering van ecocheques. Dat zijn zaken die andere bedrijven uit zichzelf invoeren, maar waar we bij Van Hool als vakbonden achter moeten zitten.”

De acties worden ook deze week goed opgevolgd. “We hebben een actieplan opgemaakt tot 25 maart, maar natuurlijk hopen we op een snellere oplossing. We wachten af wat de directie zal doen.”

Honda bevestigt sluiting fabriek in Swindon

Honda is van plan in 2021 zijn fabriek in het Britse Swindon te sluiten. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Zowat 3.500 werknemers verliezen hun baan. Het banenverlies zal een pak groter zijn, want bij toeleveringsbedrijven werken nog eens duizenden mensen. Volgens Honda is de beslissing een gevolg van evoluties in de auto-industrie en de nood om meer elektrische wagens te lanceren. De sluiting heeft niks te maken met de brexit, aldus het bedrijf. Volgens analisten spelen verschillende redenen mee, waaronder ook de onzekerheid over de brexit. Een nieuwe handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan belooft lagere importtarieven tegen 2017. Voor goederen uit Groot-Brittannië zou dat voordeel kunnen wegvallen.

De vakbonden bij Honda in Europa zijn verrast door de aankondiging. De verkoop in Europa daalt bovendien al langer, wat op langere termijn gevolgen dreigt te hebben voor de werkgelegenheid, mogelijk ook in België. In België telt Honda een achthonderdtal werknemers. In Gent is het belangrijkste logistieke centrum van Honda voor Europa gevestigd, goed voor een vijfhonderdtal banen. In Aalst bevinden zich een logistiek centrum voor wisselstukken en onderdelen, en het Europese hoofdkwartier voor de verkoop van accessoires. De Benelux-verkoopszetel ligt in Zellik.

Tweede stakingsweek bij Van Hool

Bij Van Hool gaat men een tweede stakingsweek in. Directe aanleiding van de sociale onrust is het feit dat een deel van de dienst na verkoop (40 mensen of een derde) onlangs een opslag van één euro per uur kreeg en de andere diensten niet. De selectieve opslag is inmiddels afgevoerd. Van Hool dacht op deze wijze het conflict te beslechten. Maar daarmee is de ontevredenheid niet weg, integendeel.

Na de stakingsdag van woensdag werd ook donderdag en vrijdag gestaakt door 80% van de werknemers. “Ook na het weekend blijkt de stakingsbereidheid nog steeds groot”, aldus Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal. “Deze week zullen we alternerend staken. Concreet betekent dit dat er dagelijks acht van de veertig diensten het werk neerleggen. Intussen wachten we op een seintje van de directie om opnieuw aan tafel te gaan zitten.”

Volgende week dinsdag staat er bij Van Hool een bedrijfsbezoek door Koning Filip en koningin Mathilde op het programma.

Arbeiders Van Hool staken vandaag en morgen

Bij bussenfabrikant Van Hool brak dinsdag een spontane staking uit. De arbeiders pikken het niet dat enkel de werknemers van de dienst Naverkoop 1 euro per uur loonsverhoging krijgen. Toen het nieuws bekend raakte, hebben de arbeiders die de bussen afwerken het werk neergelegd. De spontane staking breidde uit naar het hele bedrijf.

VOlgens de directie is de loonsverhoging bij de dienst Naverkoop er gekomen "omdat de directie ervan overtuigd is dat die op zijn plaats is. Het gaat om een specifieke groep mensen die bepaalde jobs uitvoeren en waaraan je als bedrijf een aantal voorwaarden koppelt. Daarvoor hoort iets in de plaats.“

Gisteren was er d enationale stakingsdag. "Gisteren zijn hooguit twintig arbeiders door de poort gestapt. De mensen die binnen zijn, zijn vooral bedienden. De staking wordt dus goed opgevolgd. Loonopslag en koopkracht zijn dan ook thema's die bij iedereen leven. Een loonsverhoging van slechts 0,8% is veel te weinig. Ik denk dat iedereen dat ook beseft én voelt op het einde van de maand”, aldus David Scheveneels afgevaardigde ABVV Metaal.

Er zijn vanuit de directie geen stappen gezet, ook al waren de vakbonden bereid om ook op de stakingsdag te zoeken naar oplossingen. "We hebben de hele dag gewacht op een telefoontje van de directie, maar dat kwam er niet", zegt secretaris ABVV-Metaal Hans Vaneerdewegh. "Als een uitnodiging tot overleg uitblijft, sluit ik niet uit dat de actie nog één of meerdere dagen verder zou kunnen duren. Donderdagochtend zien we weer verder."

Vandaag en morgen gaat de staking verder.

Aperam bevriest deel investering in Genk

Aperam kondigde vorig jaar voor 200 miljoen euro investeringen aan in Genk. Een groot deel ging naar de bouw van een installatie om metaal koud te walsen. Een kleiner deel was bestemd voor een installatie om het koolstofgehalte in staal te verminderen. Die laatste wordt 'on hold' gezet. Voor hoelang is onduidelijk. De belangrijkste reden voor het uitstel is de import van goedkoop roestvrij staal vanuit China, Taiwan, Indonesië en Zuid-Korea in West-Europa. Door de moeilijke marktomstandigheden verlaagde Aperam in december de productievooruitzichten voor de fabriek in Genk.