NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Minder orders voor autoleveranciers

De Belgische autotoeleveranciers hebben hun omzet in de eerste helft van dit jaar met 15 procent zien teruglopen, aldus technologiefederatie Agoria. In het eerste halfjaar is de autoproductie in Europa met meer dan 6 procent gezakt, wereldwijd met bijna 7 procent. België telt 130 toeleveranciers met meer dan 50 werknemers, die samen ruim 13.000 mensen tewerkstellen.

Michel Cossaer overleden

ABVV-Metaal meldt het overlijden van kameraad Michel Cossaer, gewezen voorzitter van de Centrale der Metaalbewerkers. Hierbij vind je het overlijdensbericht

Sta mee op voor gelijke rechten op de Antwerp Pride met ABVV-Metaal

In Antwerpen vindt op zaterdag 10 augustus de twaalfde editie van de Antwerp Pride plaats. Ook dit jaar zal ABVV-Metaal een feestwagen delen met werkgeversorganisatie Agoria en ACV-CSC Metea. Zowel de werknemers als de werkgevers van de grootste metaalsector geven daarmee te kennen dat er voor discriminatie geen plaats is op de werkvloer.

Lees meer...

ABVV-METAAL VLAAMS- BRABANT WERFT AAN : MEDEWERKER (m/v)

 Functie :

° Administratieve ondersteuning van onze vakbondsafdeling, ABVV-Metaal Vlaams-Brabant

° Onthaal van onze leden in ons bureel te Vilvoorde en tijdens zitdagen in Leuven en Halle

° Beantwoorden van vragen van onze leden aangaande de sociale wetgeving : arbeidscontract, verloning, ziekte, tijdskrediet, ontslag, werkloosheid, pensioen, …

° Behandelen en oplossen van individuele dossiers van onze leden

° Samenstellen en voorbereiden dossiers ten behoeve van onze juristen.

Profiel :

° Je hebt een opleiding bachelor sociaal of juridisch adviseur of gelijkwaardig door ervaring

° Je hebt kennis van de sociale wetgeving of bent bereid hierover de nodige opleidingen te volgen

° Je beschikt over communicatieve vaardigheden

° Je hebt een actieve kennis van de tweede landstaal, het Frans

° Je beschikt over een goede kennis van de gangbare gebruikerssoftware

° Je wenst te werken in een syndicale beweging

Aanbod :

° Voltijds contract van onbepaalde duur

° Goede verloning conform de barema’s van onze vakbondscentrale

° Extra - legale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een zeer behoorlijk aanvullend pensioen

Solliciteren :

° Stuur voor 01/09/19 een e-mail met je motivatie en je C.V. in bijlage naar Denis De Meulemeester, Provinciaal Secretaris ABVV Metaal Vlaams-Brabant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

° Bijkomende informatie is bij hem ook te bekomen op 02 251 60 20

  

Verhoging en indexering lonen in PC 111.1&2

In de metaalverwerkende sector (PC 111.1/2) worden de lonen en een aantal vergoedingen met ingang van 1 juli 2019 verhoogd. Alle lonen worden aangepast aan de evolutie van de index, en die bedraagt 1,95 %.

Lees meer...

Ford schrapt 12.000 banen in Europa

Tegen eind volgend jaar wil Ford in Europa 12.000 banen schrappen, een vijfde van het totale personeelsbestand hier. Het aantal fabrieken daalt van 24 naar 18.

In Duitsland staan 5.000 banen op het spel, in het Verenigd Koninkrijk 3.000 jobs. Er zou één fabriek gesloten worden in Wales. In Rusland wil Ford drie vestigingen sluiten, daar zijn 2.000 banen bedreigd. In Frankrijk zouden 1.000 jobs op de tocht staan (met sluiting van één site), en in andere Europese landen nog eens 1.000. Ford wil ook een fabriek in Slovakije verkopen. IN Lommel heeft Ford nog zijn belangrijkste testbaan voor Europa. Of daar jobs verdwijnen is niet bekend.

ABVV-Metaal gaat staken bij Daikin

ABVV-Metaal roept de arbeiders van Daikin Europe op om het werk neer te leggen op 28 juni en 1 juli naar aanleiding van aanslepende conflicten. De verzoeningspoging vorige dinsdag bracht geen oplossing.

Het conflict draait rond een veel te hoge werkdruk en het gebrek aan appreciatie voor de medewerkers. De verschillende vakbonden dringen al drie jaar aan op een goede voorbereiding van de implementatie van de nieuwe machines. Deze raadgevingen werden door het management niet of veel te weinig opgevolgd, met als gevolg dat de mensen nu constant worden geconfronteerd met een constante té hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer.

Begin april reeds werd door ABVV-Metaal aan de alarmbel getrokken, en pas toén is de directie wakker geworden. Alleen waren de getroffen maatregelen onvoldoende en boden ze geen garanties op succes. “Er worden onder meer 100 vaste contracten toegekend, maar wel ten vroegste op 1 november. En dan is het seizoen al voorbij”, aldus Henk Deprez, secretaris ABVV-Metaal. ABVV-Metaal eist absolute voorrang aan de uitwerking van een stappenplan om het productieproces op een normale en menselijke manier te laten verlopen, met inspraak van de vakbonden om bijsturingen mogelijk te kunnen maken.

Elektriciens hebben ontwerpakkoord

Het laatste metaalakkoord is rond: na moeizame en ook tumultueuze onderhandelingen – niet helemaal oneigen aan de sector overigens - is er vannacht ook bij de elektriciens een ontwerpakkoord bereikt. Het overleg was 5 juni nog afgesprongen omdat er bij de werkgevers geen intentie was om verbeteringen inzake mobiliteit te bespreken.

Lees meer...

Aurubis schrapt miljoeneninvestering in Olen

Aurubis, het grootste koperrafinagebedrijf van Europa, schrapt de investering van 100 à 120 miljoen euro in Olen. De kosten bleken hoger uit te komen dan gepland.

Aurubis was van plan nieuwe technologieën te ontwikkelen om op een efficiëntere en snellere manier een bredere input van ruwe materialen uit grondstoffen, delfstoffen en recyclagematerialen te halen. Daaruit raffineert het dan edelmetalen en koper. Volgens Arubis betekent dit niet dat er niet verder zal geïnvesteerd worden in Olen. De geplande 70 à 80 extra jobs in Olen komen er evenwel niet.

Er zou ook geen link zijn tussen het schrappen van het project en de overname van het Belgische Metallo, aar het heeft wel meegespeeld. Aurubis legde vorige maand 380 miljoen euro op tafel voor de overname van het Kempisch bedrijf. Dat is gespecialiseerd in de recyclage van koper, tin, lood en nikkel uit metaalafval van containerparken en metaalverwerkers.

Ook de garagesector heeft ontwerpakkoord

De sociale partners zijn erin geslaagd om in de sector van de garages tot een evenwichtig akkoord te komen. Behalve de snelle invoering van de weliswaar wettelijk beperkte loonsverhoging van 1,1 % per 1 juli 2019, is er vooral ingezet op werkbaar werk en jobkwaliteit. De bestaande flexibiliteit bij de bandencentrales en de motorfietssector is gekaderd met bijzondere aandacht voor ergonomie. Met het oog op een brede instroom van jonge mensen in de sector, zijn we onder andere overeengekomen dat het Fonds voor Bestaanszekerheid een tegemoetkoming voorziet in de kost van kinderopvang.

Bekijk het pamfet.

Ontwerpakkoord in de sector metaalrecuperatie

In de metaalrecuperatiesector (PsC 142.01) werd op dinsdag 4 juni een ontwerpakkoord overeengekomen tussen vakbonden en werkgevers. De krachtlijnen van dit ontwerp voorzien in een bruto-loonsverhoging van 0,6% en in een jaarlijkse bruto-premie van 160 euro. Er komt ook een uitbreiding van het anciënniteitsverlof en een derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer. De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid worden verhoogd en de SWT- en landingsbaanregelingen werden maximaal verlengd. Inzake flexibiliteit kan de interne overurengrens worden opgetrokken tot 180 uur, maar alleen via een bedrijfs-cao.

Klik hier voor het pamflet.

Overleg botst op muur bij elektriciens

Op 5 juni is het sectoroverleg afgesprongen in de sector van de elektriciens. De besprekingen liepen vast, omdat de werkgevers blijkbaar geen mandaat hadden om de regelingen rond mobiliteit te verbeteren. Een volgende onderhandelingsronde staat gepland op 20 juni. We hopen dan tot een akkoord te komen.

Wereldprimeur: eerste waterstoftrambus Van Hool

Busbouwer Van Hool stelde gisteren een wereldprimeur voor. Als eerste produceerden ze een trambus die wordt aangedreven door waterstof. De Franse stad Pau zal dit najaar de eerste acht exemplaren in gebruik nemen. Van Hool produceerde al bussen op waterstof en trambussen. Trambussen zijn bussen met het uitzicht en het comfort van een tram. Sinds kort maakt men bij Van Hool ook een combinatie van beide: een waterstoftrambus.

Waterstoftechnologie bestaat al een tijd, maar lijkt eerder langzaam van grond te komen. “Het voorbije jaar stelden we wel vast dat er steeds meer belangstelling is in Europa”, zegt Van Hool. “Het is een uitstekend alternatief voor volledig elektrisch rijden. Als alle bussen alleen maar op batterijen zouden vertrouwen, dan krijg je op den duur moeilijkheden met het opladen. Een waterstofbus is op vijf tot acht minuten weer vertrekkensklaar, terwijl dat bij een volledig elektrisch model meerdere uren duurt.”

Akkoord bereikt in de sector van de metaalhandel

Op maandag 3 juni kwamen de sociale partners in de sector van de metaalhandel (PC 149.04) tot een ontwerpakkoord. Werkgevers en vakbonden kwamen een loonsverhoging van 1,1 % en een verhoging van de scheidingspremie overeen. Er zijn ook belangrijke verbeteringen opgenomen in het akkoord aangaande het Fonds voor Bestaanszekerheid, zoals de indexering en de verbetering van de aanvullende vergoedingen en een tussenkomst in de kost voor kinderopvang. Daarnaast worden de SWT-stelsels en landingsbanen maximaal verlengd. Het protocolakkoord bevat bovendien een verbetering van het anciënniteitsverlof. Ook genieten werknemers vanaf 60 jaar van een extra dag loopbaanverlof en wordt het klein verlet uitgebreid.

Het waren heel moeilijke onderhandelingen die doorkruist werden door exuberante vragen naar flexibiliteit van werkgeverszijde. Maar uiteindelijk werd er een evenwicht gevonden dat verdedigd zal worden naar de achterban.

Open het pamflet

Sectorakkoord bij monteerders

In de sector der monteerders (PC 111.3) werd gisteren een ontwerpakkoord gerealiseerd tussen de vakbonden en werkgeversfederatie Agoria. Traditioneel sluit dit akkoord nauw aan met de afspraken gemaakt in de metaal- en machinebouw (PC 111).

De loonmarge van 1,1% kan maximaal ingevuld middels een bedrijfsenveloppe. Alle SWT-stelsels werden maximaal verlengd, net zoals de mogelijkheden inzake tijdskrediet en landingsbanen. De sectorspecifieke premies – scheidingspremie, vakantiepremie en kledijvergoeding – worden geïndexeerd én verhoogd met 1,1%. Er komt ook een extra dag individueel recht op opleiding.

Voor het volledige ontwerpakkoord, klik hier.

Ook in de Staal is er een ontwerp-kaderakkoord

De sociale partners binnen de staalsector hebben op 24 mei een protocol van akkoord bereikt voor de jaren 2019-2020. De sector, die onder zware druk staat met invoerheffingen, Trump-maatregelen en wereldwijde concurrentie, blijft in ons land een belangrijke bron van tewerkstelling, met bedrijven die tot de modernste van Europa behoren. De onderhandelingen in de sector verlopen traditioneel eerder rechtstreeks in de bedrijven zelf; op het nationale vlak spreken de partners het kader af waarbinnen dat gebeurt, en worden afspraken gemaakt rond SWT en landingsbanen. Er komt vernieuwde aandacht voor het mentorschap, vorming en veiligheid, afspraken rond klein verlet en een clausule van non-discriminatie. Volgens Voorzitter Georges De Batselier is het belangrijk dat de vakbonden en de Staal Federatie ook samen kunnen werken aan de verankering en de toekomst van de bedrijven in onze regio. Ook op vlak van Europa kunnen en moeten we opkomen voor de sterktes van onze staalindustrie.

Ontwerpakkoord in grootste metaalsector (PC 111) met groeipad naar 14 euro

In de sector van de metaalverwerkende nijverheid (PC 111.1) bereikten de sociale partners op donderdag 23 mei een ontwerp van nationaal akkoord 2019-2020. Het ontwerp voorziet een loonsverhoging van 1,1 % (tenzij gelijkwaardige alternatieve invulling op ondernemingsvlak), een vereenvoudiging van de verplaatsingsvergoedingen woon-werkverkeer, verhoging van diverse uitkeringen bestaanszekerheid, een extra dag individueel recht op vorming, een maximale verlenging van alle bestaande regelingen rond SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Volledig nieuw is de introductie van een tegemoetkoming bij kinderopvang, en een groeipad om de sectorale minimumuurlonen te verhogen naar 14 euro. De sector zal ook in paritair overleg projecten uitwerken om ondernemingen (werkgevers en werknemers) inhoudelijk en financieel te ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met lange loopbanen en werkbaar werk. Voorzitter Georges De Batselier over het ontwerp: “Ondanks de beperkte marges inzake koopkracht hebben we het maximale kunnen invullen en bovendien een aantal kwaliteitsvolle nieuwe elementen kunnen inbrengen. Met de weinige middelen die we hadden is dit een een mooie stap, zelfs een kleine doorbraak.”

Ontwerpakkoord

Ontwerpakkoord in de sector van het koetswerk

Op donderdag 23 mei werd in de sector koetswerk (PSC 149.02) een ontwerpakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Het protocol bevat, naast een loonsverhoging van 1,1 %, verschillende concrete verbeteringen op het vlak van werkbaar werk. Zo komt er een tussenkomst van het FBZ bij kinderopvang en loopbaanbegeleiding, en worden het loopbaanverlof en het klein verlet uitgebreid. Daarnaast worden de SWT-stelsels en landingsbanen maximaal verlengd. We ondersteunen ook de duurzame mobiliteit door te voorzien in een volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.

De allereerste elektrische Volvo rolt in 2020 van de band in Gent!

Goed nieuws voor de Belgische auto-industrie. Want vanaf 2020 zal Volvo Cars Gent de allereerste volledig elektrische Volvo (model XC40) produceren. Tegen 2025 wil de Zweeds-Chinese autobouwer dat de helft van haar globale verkoop uit elektrische wagens bestaat. De Gentse site speelt dus een voortrekkersrol in die strategie. In de woorden van Jo De Mey (provinciaal secretaris in Oost-Vlaanderen): “De elektrificering van de auto-industrie is volop aan de gang. De Gentse fabriek is belangrijk in de globale doelstellingen van Volvo en dat zorgt voor een stevige verankering. We mogen daar terecht fier over zijn.” In 2018 werd in Vorst ook al de eerste elektrische Audi (de e-tron) gemaakt.
Nieuwe fabriek voor batterij-assemblage. Volvo Cars zal niet trouwens niet alleen elektrische wagens bouwen. Op dit moment wordt ook een nieuwe fabriekshal opgetrokken waar de batterijen voor de elektrische XC40 zullen geassembleerd worden. De componenten voor die batterijen komen uit Azië (CATL in China en LG Chem in Zuid-Korea), de grondstoffen uit Congo. Volgens Volvo werden duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, zowel over het respecteren van de mensenrechten als over een CO2-neutraal productieproces.
Europese batterij-industrie in de maak. Batterijproductie zal de komende jaren aan belang winnen. En Europa doet inspanningen om haar massale achterstand ten opzichte van de VS en (vooral) China weg te werken. Onlangs mocht Audi Vorst nog ondervinden wat de gevolgen zijn van een te sterke afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Een tijd terug werd daarom al een Europese Batterij Alliantie in het leven geroepen. Recent raakte bekend dat Frankrijk en Duitsland meer dan 1 miljard euro willen vrijmaken om Europese batterijfabrieken neer te poten. In 2023 moet in beide landen een volwaardige batterij-fabriek staan. In 2025 moet Europa over 10 tot 25 fabrieken kunnen beschikken.

Eerste sectorale ontwerpakkoorden met in PC 111 groeipad naar 14 euro #FF14

Eerste akkoorden bij metaalbouw, non-ferro en edele metalen. Onze onderhandelaars hebben deze week ontwerpakkoorden afgesloten in de non-ferro (PC 105), in de edele metalen (PsC 149.03) ,  koetswerk (PC 149.02) en de grootste sector PC111. We hebben altijd gezegd dat meer koopkracht voor ons essentieel is. Binnen de (strikte) wettelijke grenzen hebben we de mogelijkheden op dat vlak dan ook maximaal benut. Ook inzake werkbaar werk, mobiliteit en opleiding werden concrete verbeteringen overeengekomen. De regelingen inzake SWT en tijdskrediet zijn maximaal verlengd. Ook belangrijke vernieuwingen werden gerealiseerd (bv. terugbetaling van kinderopvang in de sector van het koetswerk en PC 111). Belangrijk is dat we in het PC 111 een groeipad hebben gerealiseerd om tot een minimumloon van 14 euro te komen. #FF14 Door constructief en creatief sociaal overleg hebben we dus afspraken kunnen maken die zowel goed zijn voor onze werknemers als voor de ondernemingen in deze sectoren.
We zijn er bijna (maar nog niet helemaal). In alle andere sectoren – garages, elektriciens, … - zijn de onderhandelingen ver gevorderd. Maar we zijn er nog niet. Op diverse domeinen moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Maar ook hier: koopkracht en werkbaar werk zijn essentieel. Een goed akkoord moet dan ook aan deze bekommernissen tegemoetkomen. Check regelmatig onze website en onze Facebook-pagina voor de laatste updates.

Metallo overgenomen door Duitse Aurubis

Het Duitse koperbedrijf Aurubis neemt Metallo Group, met belangrijkste vestiging in Beerse, over. Metallo in Beerse, het voormalige Metallo-Chimique, recycleert onder andere koper, lood, nikkel en zink uit materialen van containerparken, metaalverwerkers en autoshredders. Het bedrijf heeft als ambitie de recyclagecirkel rond te maken door nieuwe grondstoffen te ontwikkelen uit afval.

De Metallo Group, dat 530 werknemers van wie 440 in België heeft, realiseerde vorig jaar een omzet van bijna 1 miljard euro. Beerse is goed voor 70 procent van de verwerkte volumes. Het voormalige Belgische familiebedrijf is de grootste producent ter wereld van gerecycleerd tin. Bekende eindgebruikers zijn HP en Apple, dat het tin gebruikt in zijn iPhones.

De Duitsers betalen voor de overname 380 miljoen euro. Aurubis nam twaalf jaar geleden ook de koperverwerker Cumerio over, met een fabriek in Olen.

De overname moet nog de goedkeuring krijgen van de Europese concurrentietoezichthouders. Die komt er wellicht eind dit jaar. Aurubis verwacht geen bezwaren.