NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Ultieme onderhandelingspoging sector garages

Op vrijdag 29 oktober hebben de werknemersvertegenwoordigers van de sector garages een vierde poging gedaan om met de vertegenwoordigers van de werkgevers een ontwerp van sectorakkoord voor '21-'22 te bereiken. Het mandaat van de werkgevers was zo pover dat we beslist hebben om een vijfde en ultieme onderhandelingsronde te plannen op dinsdag 9 november.  

Waarom? 

Het aanbod van een schamele loonsverhoging van 0.4 % vanaf 1 december 2021 met daarbovenop een sectorale coronapremie van € 60 (indien er winst én omzetstijging was in de vorige jaren kan die verhoogd worden) gekoppeld aan strenge voorwaarden, was voor ons onaanvaardbaar.  

Wat willen wij?

Wij willen een solidair akkoord dat tegemoet komt aan de verwachtingen van de arbeiders die zich tijdens de coronapandemie heel flexibel hebben opgesteld.  

Iedereen weet dat de sector het de voorbije jaren zwaar heeft gehad en nog steeds problemen kent door de transitie van brandstofwagens naar elektrische voertuigen en de chipcrisis. Maar een toekomst voor deze sector kan enkel maar verzekerd worden door de inzet van gemotiveerde en goedgeschoolde werknemers, met aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Wij blijven inzetten op meer werkzekerheid, meer koopkracht, meer respect voor de arbeiders en meer solidariteit!

Cyberaanval blijft VDL Bus parten spelen

Industriebedrijf VDL (met hoofdzetel in Eindhoven) werd in de nacht van 7 oktober getroffen door een cyberaanval. De aanval had onder meer een grote impact op VDL Nedcar in Nederland (Born), waar heel wat Belgen werken. De productie van auto’s lag even stil maar kon op woensdag 13 oktober terug hervat worden.

Ook VDL Bus in Roeselare – producent van (elektrische) bussen – kwam in de problemen. Door de cyberaanval besliste de West-Vlaamse busbouwer uit voorzorg om alle computersystemen af te koppelen van het moederbedrijf. Tot op vandaag is de situatie nog steeds niet opgelost, vertelt Yves Allewaert – secretaris voor ABVV-Metaal: "De cyberaanval dateert al van drie weken geleden, maar blijft het bedrijf parten spelen. Er is momenteel heel wat tijdelijke werkloosheid. Het bedrijf heeft een vol orderboek maar de bestellingen kunnen niet afgewerkt worden. Door de informaticaproblemen worden trouwens soms ook fouten gemaakt inzake de loonberekening en de tijdelijke werkloosheid. Dat maakt de situatie er natuurlijk niet beter op."

Wanneer de situatie volledig kan opgelost worden, is momenteel niet duidelijk. 

RESPECT voor onze elektriciens!

Na lange onderhandelingen in de sector elektriciens (PSC 149.1) is het helaas duidelijk dat er bij de werkgevers onvoldoende respect is voor de meer dan 28.000 arbeiders om tot een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 te komen. Doorheen de hele coronaperiode hebben onze elektriciens het beste van zichzelf gegeven. Daarom meer RESPECT, SOLIDARITEIT en KOOPKRACHT! We kunnen niet anders dan actie ondernemen.

Houd onze kanalen in het oog voor meer nieuws.

Lees hier het pamflet.

Baanbrekend akkoord in sector metaalbouw is rond

Het ontwerpakkoord dat vakbonden en werkgevers twee weken geleden hadden bereikt, is gisteren ondertekend. Daarmee liggen de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor de 120.000 arbeiders in de metaalbouwsector voor de komende twee jaar.

Het sectorakkoord 2021-2022 bevat een baanbrekende vooruitgang voor de sectorale minimumlonen en mag daarom gerust als historisch worden bestempeld. ABVV-Metaal was de drijvende kracht achter de invoering van een groeipad om dat minimumloon tegen 2026 op te trekken tot 15 euro per uur, met alvast een grote sprong voorwaarts in 2022. Deze unieke realisatie is voor ons als ABVV-Metaal de verdienstelijke kerst op de taart van onze niet-aflatende strijd voor de verhoging van de minimumlonen in de vorm van onze langlopende campagne Fight for 14.

Ook in het interprofessioneel overleg waren wij als ABVV de voornaamste voortrekker in de strijd voor een hoger minimumloon, wat uiteindelijk is beloond met een gefaseerde verhoging van de interprofessionele minimumlonen over een periode van vijf jaar.

Rohnny Champagne, voorzitter ABVV-Metaal en onderhandelaar in de sector metaalbouw: “De afspraken in de sector metaalbouw rond het minimumloon zijn toonaangevend tot ver buiten onze eigen sector.

Naast de historische doorbraak rond de minimumlonen in de sector van de metaalbouw, bevat het sectorakkoord meer mooie elementen voor de arbeiders in de sector. Zo zullen de bedrijven die tijdens de afgelopen coronaperiode goed hebben gepresteerd, hun werknemers een coronapremie van 500 euro toekennen. In de andere bedrijven krijgen de werknemers 400 of 300 euro.

Rohnny Champagne is trots op het behaalde resultaat: “We hebben de beschikbare onderhandelingsruimte maximaal benut in het voordeel van onze arbeiders. ABVV-Metaal heeft er van begin tot eind op gehamerd dat onze mensen, die hard zijn blijven zwoegen tijdens de coronaperiode, loon naar werken zouden krijgen.”

Nieuw voorstel bij ArcelorMittal

Na overleg tussen de directie en de vakbonden is er een nieuw voorakkoord uit de bus gekomen. Een eerste voorstel werd weggestemd met ruim drie vierden. Naast de 0,4% officiële loonsverhoging en de coronapremie van vijfhonderd euro netto, de ecocheques van 40 euro per jaar in 2021 en 2022 zal de ­anciënniteitspremie nu doorlopen tot 43 jaar (in plaats van 40 jaar) dienst. Eenmalig zal er in 2021 een bijkomende premie van duizend euro netto uitgekeerd worden per werknemer. Ook komt er een 'opleidingspool' van 50 personen. De vijftig ­personen, extra personeel, zullen ingezet worden over alle afdelingen om tekorten door vroegtijdige vervangingen in te vullen.

Oktober-editie van MagMetal is er!

Een nieuw seizoen, een nieuwe MagMetal. En je zult zien ... in deze oktober-editie komen een heleboel van 'onze' mensen aan het woord. En of ze een interessante boodschap te vertellen hadden. WIj verwennen onze leden graag met een gevarieerd magazine inspireert, beroert en informeert. Ontdek snel wat er aan bod komt in jouw MagMetal.

Wat staat er in het ontwerpakkoord van PC 111.1&2?

Vakbonden en werkgeversorganisatie Agoria hebben een ontwerp van akkoord voor 2021-2022 bereikt in onze grootste metaalsector, PC 111.1&2. Als volgende stap wordt dit voorakkoord voorgelegd aan onze federaties. Wil je de krachtlijnen van het ontwerpakkoord kennen? Die vind je in dit pamflet.

OPEN PAMFLET

Wat staat er in het ontwerpakkoord van PC 105

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een ontwerp van akkoord voor 2021-2022 bereikt in de sector van de non-ferrometalen, PC 105. Het ontwerpakkoord benut de loonnorm integraal in de vorm van de toekenning van een premie van 200 euro bruto in 2021 voor iedereen die op 30 november in dienst is en een verhoging van de lonen met 0,4 % in 2022 (of andere invulling op bedrijfsniveau). Verder wordt een coronapremie toegekend van minimum van 300 euro voor de hele sector (met uitzondering van bedrijven met een negatief ROCE-cijfer) en max 500 euro voor bedrijven met een ROCE-cijfer boven de 7,5 %.

Ook in PC 105 was ABVV-Metaal de stuwende kracht achter een inspanning rond het minimumloon. Het sectorale minimumloon wordt opgetrokken met 47,47 euro en verder is er een groeipad tot in 2026 voorzien.
De grootste doorbraak voor deze sector ris evenwel de toekenning van een ROCE-bonus in bedrijven met een ROCE-resultaat tussen 3-5 %. Nooit eerder slaagden we erin om voor de arbeiders een bonus te bedingen onder het 5 %-resultaat! Ook de hogere  schijven van de ROCE-bonus worden allemaal verhoogd met minstens 0,1 %.

In het kader van werkbaar werk werd voor arbeiders uit de sector een extra anciënniteitsdag en een extra dag loopbaanverlof verkregen.

Als volgende stap wordt dit voorakkoord voorgelegd aan onze federaties. Wil je de krachtlijnen van het ontwerpakkoord kennen? Die vind je in dit pamflet.

>> OPEN PAMFLET

Volvo Gent in running voor giga-batterijfabriek

De gigafabriek die Volvo Cars wil bouwen om batterijen te produceren voor elektrische wagens, komt mogelijk in Gent. Volvo wil de batterijen namelijk zo dicht mogelijk bij de productiesites van de elektrische wagens fabriceren. In Gent bouwt Volvo vandaag al twee elektrische modellen, de XC40 Recharge en de C40 Recharge. Volvo wil minder afhankelijk worden van externe leveranciers voor de cruciale batterijtechnologie. Daarom sloot het eerder dit jaar een joint venture met de Zweedse batterijenproducent Nothvolt.

De beslissing waar de fabriek uiteindelijk zal komen wordt in de eerste helft van volgend jaar verwacht en moet tegen 2026 operationeel zijn. Er zijn nog vier locaties in de running. Als de fabriek in Gent komt, zou ze batterijen moeten leveren voor 300.000 à 400.000 wagens per jaar. De gigafabriek zou werk kunnen bieden aan 3.000 mensen.

Arbeiders ArcelorMittal verwerpen ontwerp-CAO

De arbeiders van ArcelorMittal hebben het ontwerp CAO verworpen. Bijna drie vierde (73,47%) van de arbeiders heeft (schriftelijk) gestemd, daarvan verwierp drie vierde het voorstel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende daarop een stakingsaanzegging in. Volgens de gangbare procedure gaat de stakingsaanzegging in vanaf donderdag 21 oktober en duurt 7dagen. Tijdens de periode van stakingsaanzegging kan er onderhandeld / bemiddeld worden. Indien er geen resultaat is door onderhandeling of bemiddeling wordt er donderdag 28 oktober om 6u gestaakt.

Energieprijzen: verminderde productie bij Arcelor en Nyrstar

ArcelorMittal verlaagt de productie van een aantal langstaal-fabrieken in Europa omdat de hoogovens niet rendabel kunnen draaien door de oplopende energieprijzen. Gent blijft daardoor buiten schot. Er worden hier geen langstaal producten gemaakt. Ook zinksmelter Nyrstar heeft de productie teruggeschroefd onder druk van de exploderende energieprijzen, waaronder de vestiging in Balen.

Volvo Trucks: werknemer zakt in elkaar aan band

Bij Volvo Trucks is één van de werknemers in elkaar gezakt. Zijn ploegmakkers en bedrijfsarts probeerden hem nog te reanimeren, zonder succes. De directie besloot de band niet terug op te starten en iedereen naar huis te laten gaan. Het ging om een arbeider van 64 jaar die als interimmer aan de slag was. Het gaat om een natuurlijk overlijden.

Cyberaanval treft VDL Bus Roeselare

Industriebedrijf VDL – met hoofzetel in Eindhoven – werd in de nacht van 7 oktober getroffen door een cyberaanval. De aanval had onder meer een grote impact op VDL Nedcar in Nederland (Born), waar heel wat Belgen werken. De productie van auto’s lag een volledige week stil en kon pas op woensdag 13 oktober terug hervat worden.

Ook VDL Bus in Roeselare – producent van (elektrische) bussen – deelt in de klappen. Door de cyberaanval besliste de West-Vlaamse busbouwer uit voorzorg om alle computersystemen af te koppelen van het moederbedrijf. In eerste instantie zorgde dat enkel voor problemen bij de ondersteunende diensten, maar nu dreigt ook de productie van bussen stil te vallen. De situatie is dus nog niet onder controle en het is niet duidelijk wanneer de IT-systemen terug opgestart kunnen worden. Wie er precies achter de aanval zit is evenmin duidelijk. De politie is alvast een onderzoek gestart.

D'Ieteren sluit twee garages, 103 jobs weg

D'Ieteren sluit twee van de vier verkooppunten in het Brusselse, omdat de werknemers blijven weigeren om in te gaan op de chantage van de directie om loon in te leveren. 103 jobs gaan daarbij verloren. De werknemers van D'Ieteren hebben twee weken gestaakt omdat de directie hun loon- en arbeidsvoorwaarden wou terugschroeven. In een referendum wees bijna 73% van de stemmers het voorstel trouwens af. Waarop de directie besloot om twee garages te sluiten.

Arbeiders ArcelorMittal terug aan de slag

Bij ArcelorMittal in Gent zijn ook de ochtendploegen aan de slag gegaan. Enkele honderden staalarbeiders hadden vorige woensdag het werk neergelegd. Vrijdag deed de directie een toenadering met enkele garanties en de belofte om een coronapremie van 500 euro toe te kennen. Dat engagement, samen met vervroegde CAO-onderhandelingen zorgden er voor dat de arbeiders deels gerustgesteld werden.

Vrijdag werden de piketten opgeheven. Het voorbije weekend zijn geen acties gevoerd en ook maandag draaide ArcelorMittal als voorheen.

Bedankt om mee op te stappen voor een betere loonwet!

Vandaag – vrijdag 24 september – waren we met vele duizenden in Brussel. We lieten onze stem horen en de boodschap weerklonk oorverdovend: ‘Weg met de onrechtvaardige loonwet!’ Wij willen opnieuw vrij kunnen onderhandelen over onze lonen.

Onze voorstellen voor een betere loonwet zijn duidelijk en hebben we de voorbije weken uitvoerig kenbaar gemaakt. Vandaag hebben we onze eisen kracht bijgezet, maar er is nog een lange weg te gaan. We zullen blijven strijden voor een forse herziening van de loonwet. Het is aan de regering om het signaal van de werknemers serieus te nemen en maatregelen te treffen. Wat ons betreft, is het de laatste keer geweest dat we de interprofessionele en sectorale onderhandelingen laten amputeren door de verstikkende loonnorm.

Lees meer...

Werknemers D'Ieteren verwerpen het voorstel van directie

De werknemers van D'Ieteren heeft in een referendum met ruime meerderheid (bijna 73 procent) het ‘toekomst contract’ van de directie verworpen. De werknemers weigerden de chantage van de directie waarbij men moest kiezen tussen de jobs van 2 vestigingen of een hele reeks verworvenheden van alle werknemers. “Door massaal NEE te zeggen hebben de werknemers van de groep een duidelijke boodschap gestuurd aan het hoofdkantoor van de groep: er zijn alternatieven, kom met een nieuw en beter voorstel”, aldus MWB-FGTB

Honderden arbeiders bij ArcelorMittal leggen werk neer

Bij ArcelorMittal is gisteren een spontane staking uitgebroken. De arbeiders verwijten de directie een gebrek aan respect en het uitblijven van een cao. Tijdens de voorbije coronacrisis hebben de arbeiders risico's genomen met hun gezondheid door te blijven werken en hebben ze uren geklopt die in hun ogen niet meer normaal zijn.

Binnenkort komen er cao-onderhandelingen en de arbeiders willen dat het management een teken van respect geeft voor die geleverde inspanningen. Vooral de problemen met de bezetting (volk tekort, geen verlof kunnen nemen) en het loon zijn de aanleiding.

De directie van ArcelorMittal nam acte van de grieven van het personeel en beloofde er in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

“Vandaag is er spontaan het werk stilgelegd. Reden hiervoor was het grote ongenoegen dat er leeft in de verschillende afdelingen over bezetting, werkdruk, geen respect, verloning,…Zaken die al meerdere malen als sociale partners werden aangekaart op verschillende overlegorganen. Maar waar wij tot op heden te weinig respons en oplossingen voor ontvangen hebben. Een krachtig signaal is gegeven, het is nu aan de directie en de afdelingsleiding om voor elk aangekaart probleem een passende oplossing te bieden”, aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront bij ArcelorMittal.

OPROEP - Solidariteit in eenheid

Vanuit de Belgische politiek gaan er steeds weer stemmen op voor de verdere regionalisering van federale bevoegdheden. Merkwaardig als je weet dat België nu al zes regeringen telt, evenveel parlementen en meer dan vijftig ministers en staatssecretarissen.

Onze institutionele structuur blijkt dan ook een niet te ontwarren kluwen. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis, waarbij onze negen ministers bevoegd voor volksgezondheid een efficiënt beleid in de weg stonden. Hoewel bepaalde gedecentraliseerde bevoegdheden terecht op dat niveau worden uitgeoefend, geldt dat niet voor alle competenties. Het komt erop aan om voor elke competentie te onderzoeken wat het beste werkt. Vereenvoudiging? Ja! Verdeeldheid? Nee!

We moeten ook niet veranderen wat wél goed werkt. Zo is er geen zinvol argument te bedenken om onze Sociale Zekerheid te regionaliseren of op te splitsen. Want opsplitsen betekent in dit geval verzwakken en het systeem minder efficiënt maken.

Wij willen de solidariteit behouden en uitbreiden, in eenheid!

Lees meer...

Volvo Gent: 500 mensen extra om elektrische auto's te maken

Volvo Car Gent wil de komende maanden meer dan 500 nieuwe medewerkers aanwerven. Bovendien krijgen een 700-tal uitzendkrachten een vast contract. De extra krachten zijn vooral nodig om de groeiende vraag naar elektrische wagens te volgen. De capaciteit voor elektrische wagens wordt verdrievoudigd. Voor volgend jaar mikt Volvo op 135.000 volledig elektrische wagens. Naast de Volvo XC40 komt er in oktober een tweede volledig elektrisch model bij, de C40.

Tegen 2022 zal de capaciteit voor elektrische wagens in Gent oplopen tot 60 procent van de totale productie. Vorig jaar was 35 procent van de Gentse productie elektrisch.

D'Ieteren: geen akkoord, staking gaat door

De staking bij D'Ieteren gaat door. De vakbonden en directie konden gisteren (dinsdag) niet tot een akkoord komen. Donderdag zit men opnieuw samen. "De directie heeft wel nieuwe voorstellen gedaan maar zijn ze onvoldoende", aldus Jean-Paul Sellekaerts, secretaris FGTB-MWB.