NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Nedcar: directie dreigt, vakbonden staken

In een interne mededeling dreigt VDL  met het intrekken van een bonus van 7500 euro als de medewerkers van Nedcar doorgaan met staken. De bonus zal alleen worden uitgekeerd als de afspraken met BMW worden nagekomen. Door stakingen kan men deze niet nakomen, aldus de directie.

“VDL probeert met deze mededeling tweedracht te zaaien en de staking te breken”, aldus Peter Reniers (FNV). “De mensen zijn heel boos, zij lezen vooral dat de bonus van 7500 euro niet doorgaat. Daarmee gooi je olie op het vuur en werkt deze brief averechts.”

Donderdag is er opnieuw een 24 uursstaking bij autofabriek VDL Nedcar. De staking werd aangekondigd tijdens een bijeenkomst vlakbij de autofabriek, waar stakers die dinsdag het werk ook een dag neerleggen zich verzamelden. De staking donderdag is de zesde door de bonden uitgeroepen stakingsdag.

De werknemers van Nedcar vinden het door VDL gedane bod voor een nieuw sociaal plan nog steeds te laag. 

Zwarte dag: Purmo (Radson) stopt productie

Paneelradiatoren producent Purmo stopt tegen eind 2023 met de productie. Daardoor staan 143 jobs van de 227 op de helling. De directie heeft deze intentie donderdag bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Purmo is gespecialiseerd in de productie van klassieke 50 mm-paneelradiatoren voor centrale verwarming. Dit soort van verwarming ligt niet meer goed in de markt en de directie ziet het ook niet meer goed komen. Dezelfde directie die steeds beweerde de productie van de klassieke paneelradiatoren, die enkel in Zonhoven gemaakt werden, net een sterkte was.

Als de intentie van de directie doorgevoerd wordt, blijven er in Zonhoven enkel nog ondersteunende diensten, zoals distributie, verkoop en klantenservice.

Staking gaat door bij Nedcar

In Nedcar wordt ook vandaag en morgen gestaakt. De staking die al twee dagen duurt, wordt met 48 uur verlengd. De staking wordt voortgezet omdat er nog geen reactie is gekomen van de directie van VDL.

Tijdskrediet zorg kind wordt strenger: bekijk hier je opties!

De rechtse partijen in de federale regering vonden het nodig om te besparen op het tijdskrediet. Vooral het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ deelde in de klappen.

Download pamflet NL
Download pamflet FR

Wat is er veranderd?

  • Vanaf 1 juni 2023 moet je minstens 3 jaar werken bij je huidige werkgever (i.p.v. 2 jaar) om tijdskrediet met motief ‘zorg voor je kind’ op te nemen met een uitkering van de RVA.
  • Voor het voltijdse tijdskrediet wordt de leeftijd van het kind verlaagd van 8 naar 5 jaar. Voor halftijds en 1/5e tijdskrediet blijft de leeftijd 8 jaar.
  • Sinds 1 februari 2023 kan je nog maar voor max. 48 maanden i.p.v. 51 maanden uitkeringen genieten. Let op: heb je op 1 februari 2023 al minstens 30 maanden opgenomen? Dan heb je nog steeds recht op 51 maanden.

Nog andere besparingen:
  • De hogere uitkeringen tijdskrediet voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit vallen weg.
  • De verhoogde uitkering voor 50-plussers in de thematische verloven werd ook afgeschaft.
  • Werknemers die deeltijds werken, hebben geen recht meer op uitkeringenvoor een halftijds tijdskrediet met motief.

Meer weten?

Tijdens de sectorale onderhandelingen zal ABVV-Metaal trouwens proberen om het recht op tijdskrediet en thematisch verlof in onze sectoren te versterken.
 

Versie: 02/05/23
V.U.: Rohnny Champagne, Jakob Jordaensstraat 17, 1000 Brussel

 

Spontane wilde staking bij VDL Nedcar

De werknemers van VDL Nedcar hebben woensdagochtend het werk neergelegd, nadat de onderhandelingen over een sociaal plan waren vastgelopen. Een wilde staking is zeer uitzonderlijk in Nederland. De werknemers verzamelden buiten voor de poorten en blokkeerden de uitgangen zodat er geen afgewerkte auto's de fabriek konden verlaten. De vakbonden eisen dat VDL 240 miljoen euro reserveert voor het sociaal plan. VDL wil hooguit 17 miljoen euro boven op het wettelijk minimum vrijmaken. In de fabriek in Born werken ruim 600 Belgen. In Nedcar worden in opdracht van BMW Mini’s geproduceerd. In 2020 beëindigde BMW het contract met VDL Nedcar, dat in februari 2024 afloopt. De kans dat er nog een nieuwe overnemer wordt gevonden, is bijzonder klein. De vakbonden verwachten dat later dit jaar zeker 2.400 werknemers worden ontslagen.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront legde 's middags een ultimatum voor aan Nedcar voor een beter sociaal plan. Als er tegen morgen niet op dat ultimatum wordt ingegaan, begint volgende maandag een geplande staking van 48 uur.

Veiligheid boven alles! 8u opleiding voor TMB

Wat? Vanaf 15 april 2023 moet iedereen die werkt op een tijdelijke of mobiele werkplaats (TMB) een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur volgen. Dit geldt zowel voor werknemers, werkgevers als zelfstandigen…kortom iedereen die werkzaamheden uitvoert op de TMB. Deze verplichting bestond er al voor de bouwsector maar wordt nu algemeen.

Uitzondering? Al wie reeds de nodige kennis of ervaring verworven heeft, hoeft de opleiding niet te volgen. Val je niet onder de uitzondering dan moet je de opleiding in principe volgen vooraleer je de werkzaamheden aanvat. Is dit niet mogelijk dan dient de opleiding te worden gevolgd binnen de maand nadat de werkzaamheden zijn aangevat.

Deze opleiding moet ook regelmatig herhaald worden (tenzij je praktijkervaring blijft opdoen) en geldt ook voor werknemers en zelfstandigen uit andere EU-landen.

Verbetering van de communicatie op de bouwplaats! Om de communicatie te verbeteren voert de wetgeving een communicatieverplichting in omtrent risico’s en preventiemaatregelen die verbonden zijn aan de TMB. De informatie moet niet alleen gegeven worden maar ook begrepen door iedereen die op de TMB werkt. En ook het veiligheids- en gezondheidsplan moet vanaf nu regels bevatten over de verbale en non-verbale communicatie op de TMB.

Overgangsmaatregel? Voor wie reeds op een TMB werken op 15.4.2023 is er een termijn voorzien van 1 jaar om de nodige kennis te verwerven.
Bron: KB van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisiveilighjeidsopleiding mbt tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, B.S. 14 april 2023,p.39099

 

Verhoging werkbonus op 1 juli 2023!

Wat is een werkbonus? De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor werknemers met een laag loon. Zo krijgen deze werknemers een hoger nettoloon. Het bedrag van de vermindering hangt af van de omvang van de prestaties en het maandloon. Hoe hoger het maandloon, hoe kleiner de vermindering.

Waarom een verhoging?

Om ervoor te zorgen dat de laagste inkomens netto meer overhouden op het einde van de maand.

Wat is er nieuw?
Er wordt normaal gebruik gemaakt van 3 loonzones en 2 loongrenzen. Hieraan wordt vanaf 1 juli een loonzone (de tussenloongrens) toegevoegd. Ook het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de laagste loonzone wordt verhoogd.

Even in een schema:

Schema werkbonus2

Vooruitgang in overleg met Nedcar

De vakbonden hebben tijdens het overleg met VDL over Nedcar vooruitgang geboekt. Volgende week dinsdag worden de onderhandelingen hervat. Het overleg ging met de Nederlandse vakbonden (FNV, CNV en Unie) gaan over een nieuw sociaal plan bij Nedcar. Gevreesd wordt dat eind dit jaar er massaontslagen gaan vallen onder de 3800 werknemers.

Het vakantiegeld komt eraan 🌞

Wanneer? Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.
  • Arbeiders die werken in de sector metaalbouw (PC 111) krijgen hun geld van onze vakantiekas Congémetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 15 mei 2023, 1 juni 2023 en 15 juni 2023.
  • Onze arbeiders in de andere metaalsectoren ontvangen het vakantiegeld via de Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie. Daar vinden de betalingen plaats tussen 2 mei en 30 juni 2023.

Hoeveel? Het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van het bruto jaarloon (aan 108 %) dat je verdiende in 2022. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hier hun persoonlijke dossier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.

Impact corona? Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan zal je daardoor geen lager bedrag ontvangen. Dankzij het ABVV (wie anders?) werden alle dagen corona-werkloosheid in 2022 gelijkgesteld, zowel wat het aantal vakantiedagen als het vakantiegeld in 2023 betreft.

Bekaert bouwt fabriek voor waterstoftechnologie in België

Bekaert investeert in België in de productie van en het onderzoek naar elektrolysematerialen om waterstof te maken. Bekaert ziet waterstof als de nieuwe groeimotor. Bekaert produceert vezels op basis van titanium, nikkel en roestvrij staal, die een cruciaal onderdeel zijn voor de productie van waterstof op basis van elektrolyse. Bekaert is al 20 jaar bezig met waterstoftechnologie, maar door de vergroening van de industrie en de populariteit van groene waterstof komt alles in een stroomversnelling. Vorig jaar haalde deze afdeling bij Bekaert 15 miljoen euro omzet, tegen 2025 moet dat al 100 miljoen zijn. In Wetteren bouwt Bekaert daarom nu een nieuwe fabriek. Daarenboven versnelt Bekaert zijn onderzoek naar nieuwe waterstoftechnologie. Het investeert in een waterstoflaboratorium in Deerlijk.

Rhenus Automotive assembleert voertuigen John Deere

Er worden opnieuw voertuigen geassembleerd op de oude terreinen van Ford. Vanaf 1 november start Rhenus Automotive in de vroegere hal van SML met de assemblage van tractoren, zitmaaiers en terreinvoertuigen van John Deere. Voor sommige tractoren en zitmaaiers gaat het om een eerder beperkte eindassemblage. In andere gevallen spreken we over quasi de volledige assemblage. Een deel van de hal wordt vandaag nog gebruikt als magazijn voor een grote bandenfabrikant en een aantal andere projecten, maar die lopen de komende maanden af. Vanaf juni zal de eerste nieuwe assemblagelijn in gebruik genomen worden. De afgewerkte producten gaan vanuit Genk naar heel Europa en Noord-Afrika.

Van de vier conveyorbedrijven was SML na de sluiting van Ford in 2015 het enige dat een doorstart maakte, maar met gevoelig minder mensen. In 2016 werd het bedrijf overgenomen door de automotive divisie van de internationale groep Rhenus Logistics. Met het contract voor John Deere sluit het bedrijf zijn grootste contract af sinds de sluiting van Ford Genk.

Einde van een tijdperk bij Nedcar?

Na 57 jaar en bijna 6 miljoen nieuwe auto’s oogt de toekomst van VDL Nedcar zeer onzeker. De vakbonden houden rekening met een ongekend massaontslag. In november, mogelijk zelfs al eerder, wordt teruggeschaald naar één ploeg (1600 medewerkers), omdat het te bouwen aantallen Mini’s aanzienlijk terugloopt. Er komt geen driejarige verlenging van het BMW-contract met als gevolg een nieuwe ontslmagronde begin volgend jaar. Volgens Oostenrijkse media gaat het Amerikaanse Rivian elektrische auto's bouwen bij Magna Steyr in Graz in plaats van in Born. De vakbonden vrezen dan ook voor een doemscenario als BMW in maart volgend jaar uit Born vertrekt.

In het meest sombere scenario blijven er van de 3.800 medewerkers nu, straks nog zo'n 350 aan het werk, voor de assemblage van batterijen, het hardcoaten van remschijven, het bouwen van kleine aantallen Duitse XBussen en wellicht wat werkzaamheden voor VDL-zusterbedrijven.

De vakbonden, die donderdag door de VDL Nedcar-directie buiten werden gezet, proberen om weer met de top aan tafel te komen. “Anders ondernemen we juridisch actie”, aldus vertegenwoordigers van FNV, CNV, De Unie en ABVV. Woensdag delen de vakbonden pamfletten uit aan de poort. Daarna worden in overleg met de leden eventuele acties voorbereid.

Nieuwe reorganisatie bij Signify Turnhout: 174 jobs geschrapt

Er komt een nieuwe reorganisatie bij Signify. 174 arbeidsplaatsen van de 430 verdwijnen tegen het einde van het jaar. In Turnhout draait alles nog om conventionele verlichting. Er worden gasontladingslampen gemaakt die straten, winkels, stadions en theaters in het licht zetten. De markt voor conventionele lampen zal naar verwachting de komende jaren blijven dalen.

Voor Signify is led veruit het belangrijkst, maar omdat er op de conventionele verlichting nog steeds aantrekkelijke marges zitten, wil Signify die melkkoe dan ook zo lang mogelijk in leven houden.

De zoveelste herstructurering komt niet onverwacht voor vakbonden en personeel. “Maar waar ze vroeger de traditie hadden om dertig mensen te ontslaan om de zoveel maanden, hebben ze nu de vlucht vooruit gepakt en aangekondigd dat er tegen eind 2024 in totaal 174 jobs zullen verdwijnen”, aldus Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal. “De ontslagrondes zijn eigenlijk in 2012 begonnen. Sinds dat moment wisten we dat het een stapsgewijze afbouw zou zijn.”

De voorbije jaren kon het personeel bij een herstructurering rekenen op een sociaal plan dat iedere twee jaar vernieuwd werd. Eind december 2022 weigerde de directie dit te doen. “Dat was een teken aan de wand. We zijn dan onderhandeling gestart voor een nieuw sociaal plan. Dat nieuwe plan werd begin januari ter stemming aan het personeel voorgelegd en goedgekeurd. In eerste instantie zal vrijwillig vertrek worden opengesteld. Ik vermoed dat er heel wat werknemers daarop zullen ingaan. Omdat iedereen beseft dat het hier een eindig verhaal is.”

Van Hool levert 54 e-bussen aan Nederland

Van Hool heeft een contract afgesloten met het Nederlandse bedrijf Qbuzz voor de levering van 54 elektrische bussen. Deze zullen vanaf het laatste kwartaal van 2024 ingezet worden voor het regionaal personenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Qbuzz bestelde eerder voor deze regio reeds negen e-bussen en 30 waterstofbussen.

DAF Trucks Westerlo: grote bestelling uit Verenigd Koninkrijk

DAF Trucks in Westerlo zal mee kunnen profiteren van een bestelling uit het Verenigd Koninkrijk van 1.500 trucks. De Asset Alliance Group uit het Verenigd Koninkrijk heeft deze week een bestelling geplaatst van 1.500 trucks bij DAF. Omdat de assen en de cabines van de bestelde modellen in Westerlo worden gemaakt, zal er ook hier een positief effect zijn.

Audi Brussel: Bonus voor personeel

De zowat 3.000 medewerkers van de Brusselse Audi fabriek krijgen voor 2022 een bonus van 5.526 euro bruto. De premie is gelinkt aan de winst van de groep én aan de interne prestaties bij Audi Brussels. Voor 2021 kwam de bonus nog uit op 4.648 euro.

In 2022 werden bij Audi Brussels 50.302 elektrische wagens geproduceerd, zowat 15 procent meer dan een jaar eerder.

Tijdelijke werkloosheid energie voor arbeiders loopt af

Omwille van de energiecrisis werd een bijzonder stelsel ingelast van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Dit systeem gold van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 en loopt dus af.

Hoe zit het vandaag? Van een verlenging is momenteel geen sprake, waardoor we vanaf 1 april terugvallen op het algemene stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Werd de aanvraag echter gedaan voor 1 april 2023, dan kan zij nog doorlopen gedurende de ganse periode van aanvraag.

Modaliteiten

Een volledige schorsing kan maximaal voor 4 weken worden ingeroepen. Een gedeeltelijke schorsing kan voor maximaal 3 maanden gelden, als zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek om de 2 weken bedraagt.
  • Wordt er overgegaan van het ene stelsel (economische redenen energie) naar het andere (algemeen stelsel economische redenen), dan kan dit zonder een verplichte werkweek.
  • In het algemeen stelsel dat naderhand wordt gebruikt, dient er wel een verplichte werkweek te worden ingelast, wanneer de maximumduur van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is bereikt.
Let op! Dit betekent ook dat de uitkeringen die door de RVA worden uitbetaald vanaf 1 april terug zullen vallen op 65 % van het begrensde brutomaandloon ( momenteel 3.199,26 euro). Hierop betaalt de werkgever of het sectorale fonds nog een aanvulling.

De strijd om gendergelijkheid in de metaal: vroeger en nu

Op 8 maart wordt wereldwijd de Internationale Vrouwendag gevierd. Deze strijddag voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen kent een syndicale oorsprong, met een vrouwenstaking die op 8 maart 1908 uitbrak in een New
Yorkse textielfabriek. Bij ons dateert de eerste vrouwenstaking van 16 februari 1966, toen 3.000 arbeidsters bij metaalbedrijf FN Herstal het werk neerlegden voor gelijk loon voor gelijk werk. De vrouwenstaking is dan ook een historisch strijdmiddel in het internationaal feminisme. Maar ook vandaag zijn gelijke rechten voor vrouwen en mannen nog geen vanzelfsprekendheid in de samenleving: noch op de werkvloer, noch in onze vakbond. In dit dossiertje blikken we terug op de eerste vrouwenstaking in ons land, maar buigen we ons ook over gendergelijkheid in de metaal vandaag de dag.

Lees hier!

Binnenkort loop jij geen vakantiedagen meer mis

Volgens de Europese Arbeidstijdrichtlijn hebben alle werknemers recht op minstens vier weken vakantie met behoud van loon. Het Hof van Justitie hecht hieraan heel veel waarde om werknemers in staat te stellen om te ontspannen en hun vrije tijd naar believen in te vullen.

De Belgische wetgeving garandeerde dit recht echter niet voldoende, aldus het Hof. Een Koninklijk Besluit van 8 februari 2023 (1) moet hier nu verandering in brengen.

Niet-opgenomen vakantie

Een eerste verandering betreft de situatie waarin je je vakantie niet hebt kunnen opnemen voor 31 december van het vakantiejaar. Tot en met 2023 kon je vakantie niet overdragen naar het volgende jaar, maar werd alle niet-opgenomen vakantie gewoon uitbetaald in december. Vanaf 2024 zul je die niet-opgenomen vakantiedagen wel kunnen overdragen naar de twee eerstvolgende vakantiejaren, wanneer de reden voor de niet-opname gelegen is in welbepaalde oorzaken die allen te maken hebben met ziekte of ongeval en/of verloven in het kader van geboorte, adoptie of pleegouderschap. In december van het vakantiejaar waarin normaal de vakantiedagen hadden moeten worden opgenomen, zal de werkgever wel een voorafbetaling doen van deze dagen. M.a.w. er zal nog steeds uitbetaling plaatsvinden in december, enkel de opname van de dagen kan worden overgedragen.

Ziek tijdens je vakantie

De tweede verandering betreft de ziektedagen tijdens de vakantie. Wanneer je ziek wordt voor je vakantie aanvangt, dan valt de vakantie als het ware weg en kun je deze op een later tijdstip nog opnemen. Word je ziek tijdens je vakantie, heb je pech en loopt je vakantie gewoon door. Je bent deze vakantiedagen dan ook kwijt. Dat is tenminste de huidige regelgeving.

Hier komt verandering in vanaf vakantiejaar 2024. Ziektedagen worden niet meer als vakantiedagen beschouwd, of de ziekte nu begonnen is voor of tijdens de vakantie. In beide gevallen kun je de vakantiedagen later nog opnemen. Zo blijven je vier weken vakantie te allen tijde gegarandeerd.

Let wel, de wetgeving zal maar van toepassing zijn op het vakantiedienstjaar (het jaar waarin je de prestaties levert) 2023 en vakantiejaar (het jaar waarin je de vakantie opneemt) 2024!

Wist-je-datje

Aan de wetgeving omtrent het gewaarborgd loon en de controle is er niets gewijzigd. Dit betekent dat je nog steeds aan alle verplichtingen van melding zal moeten voldoen om recht te hebben op gewaarborgd loon. Wanneer je een attest moet afleveren aan je werkgever, zal dit attest duidelijk en verstaanbaar moeten zijn. Ook als dit afkomstig is van een arts in het buitenland. Verder kan je werkgever ook een controlearts aanspreken om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Deze mogelijkheid is er ook voor de werkgever wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie en je in het buitenland verblijft… Uiteraard zal dit niet zo evident zijn.


(1) KB van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,S. 16 maart 2023