NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Atlas Copco werft 170 mensen aan

Atlas Copco zoekt opnieuw 170 nieuwe werknemers. Het bedrijf heeft dit jaar al 224 mensen aangeworven. Atlas Copco zoekt onder meer ingenieurs, mensen voor de aankoop- en transportafdeling, informaticaprofielen, operatoren, onderhoudstechniekers, orderpickers en productiemedewerkers in de montage. De extra jobs komen onder andere door de snelle heropleving van de wereldeconomie.

Metallo Beerse zet nog meer in op recyclage

Duitse metaalverwerker Aurubis investeert 27 miljoen euro in een recyclage-installatie voor waardevolle metalen in zijn Metallo-vestiging in Beerse. Toen twee jaar geleden Arubis de Metallo Group overnam, zeiden ze dat men zich wilde diversifiëren naar andere metalen. Met de nieuwe investering maakt het die woorden waar. “De investering in een nieuwe recyclage-­installatie in Beerse toont aan dat Aurubis echt gelooft in onze fabriek”, aldus Dirk Vandenberghe, de CEO van de Metallo-fabriek.

Metallo recycleert jaarlijks via allerlei raffinagetechnieken gemiddeld 250.000 ton laagwaardig schroot en metaalafval in Beerse. Dat afval is afkomstig van slakken van koper- en bronsgieterijen, van autoradiatoren en -motoren, maar ook van residuen van metaalverwerkende bedrijven. Het unieke van de installatie in Beerse is dat men erin slaagt om dat schroot te zuiveren tot geraffineerd koper en tin.

Van Hool: samenwerkingsakkoord met Duitse batterijproducent Akasol

Busbouwer Van Hool heeft een akkoord met het Duitse Akasol voor de levering van batterijen voor zijn e-bussen. Van Hool heeft zich de afgelopen jaren vooral toegespitst op de bouw vanhybride en waterstof- en trolleybussen. Dankzij het samenwerkingsakkoord met de Duitse batterijproducent Akasol zet het nu een belangrijke stap in de productie van volelektrische bussen. Akasol levert Van Hool de volgende vijf jaar batterijen voor elektrische stadsbussen. Akasol levert al batterijsystemen voor e-bussen van Volvo en Mercedes. Het batterijcontract moet Van Hool onder meer helpen bij het binnenhalen van de aanbesteding die De Lijn uitschreef voor 200 e-bussen.

Volvo: spontane staking tegen nieuw uurrooster

De directie van Volvo Cars Gent liet deze week aan de 6.500 personeelsleden weten dat de werkorganisatie vanaf volgend jaar verandert. Elke ploeg moet voortaan 40 uur per week werken. Vandaag wordt in veel afdelingen nog 37,5 uur per week gewerkt. In ruil voor de extra uren voorzag Volvo Cars extra compensaties. “Zo'n boodschap meedelen bij de start van het zomerverlof, stemt tot wantrouwen”, aldus Jo De Mey ABVV-Metaal. “We moeten de komende tijd samen met de directie bekijken wat de gevolgen zijn van een grotere efficiëntie en welke compensaties het personeel daarvoor krijgt. Het moet allemaal werkbaar blijven”.

In de loop van de dag stuurden directie en vakbonden een bericht uit, waarin stond dat “de pauzeknop” ingeduwd zou worden. Volgens de woordvoerster van Volvo is de arbeidstijdverlenging noodzakelijk omwille van het succes van de XC40. Na de zomer zullen de randvoorwaarden en compensaties opnieuw besproken worden.

De komende maanden staan ook honderden aanwervingen bij Volvo gepland.

Geen impact op Brugge integratie Alstom/Bombardier

Tegen 2025 moet Bombardier Transport volledig opgenomen zijn in Alstom en moet de gecombineerde groei jaarlijks met5 procent toenemen. De moeizame integratie van Bombardier en Alstom heeft (voorlopig) geen impact op de vestiging van Bombardier in Brugge. Brugge kreeg begin dit jaar een grote bestelling van de NMBS voor 204 nieuwe dubbeldektreinen met een optie voor nog eens 170 voertuigen. Er werden 180 werknemers aangeworven 3 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe productielijn.

Hydro Precision Tubing wordt verkocht: toekomst werknemers onzeker

Schokkend nieuws voor de werknemers van non-ferro bedrijf Hydro Precision Tubing (HPT) in Lichtervelde. Op vrijdag 2 juli kondigde de directie tijdens een speciale ondernemingsraad aan dat de volledige fabriek verkocht wordt aan Aurelius, een Europese investeringsgroep. Wat dit concreet betekent voor de bijna tweehonderd werknemers is momenteel nog niet duidelijk.

Op HPT worden aluminium buizen gemaakt, die onder meer gebruik worden in ladders en keukenrekken. De onderneming bevindt zich in Lichtervelde, West-Vlaanderen. Op dezelfde locatie is ook nog een andere Hydro-afdeling actief, namelijk Hydro Extrusion (gespecialiseerd in het bewerken van diverse aluminium componenten). Deze afdeling blijft gewoon doorbestaan en wordt niet verkocht. Beide sites maken deel uit van Hydro, een Noors energie- en aluminiumconcern met wereldwijd 36.000 werknemers.

ABVV-Metaal secretaris Yves Allewaert: ‘Op HPT werken 151 arbeiders, 37 bedienden en 13 uitzendkrachten. Voor een aanzienlijke groep mensen breekt dus een periode van grote onzekerheid aan, en dat vlak voor de vakantieperiode! Het spreekt voor zich dat er momenteel zeer veel ongerustheid is.’

Het Noorse moederbedrijf Hydro wil niet meer investeren in de tubing-afdeling en enkel nog focussen op haar kernactiviteiten. Alle aandelen worden van de hand gedaan en verkocht aan het Europese investeringsvehikel Aurelius. In de woorden van Yves: ‘In een persbericht laat Aurelius weten dat het nog potentieel ziet in HPT, maar wat dit concreet betekent voor de werknemers is nog onduidelijk. Wat zullen de nieuwe eigenaars doen? Volgt er een collectief ontslag? Dat zijn de vragen waar we zo snel mogelijk een antwoord op willen. Op donderdag 7 juli is er opnieuw een ondernemingsraad. We hopen daar meer informatie te krijgen. In elk geval zal onze delegatie er alles aan doen om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te verdedigen!’

Fernand De Coster, man van staal! 100 jaar = dikke proficiat!

Vandaag 1 juli werd Fernand De Coster, Secretaris-Generaal van de Centrale der Metaalbewerkers van 1977 tot 1986, honderd jaar.
Eens een metallo altijd een metallo! 

Het was dan ook vanzelfsprekend dat het secretariaat van ABVV-Metaal hun oud-collega in de bloemetjes heeft gezet en nogmaals bedankt heeft voor zijn jarenlange inzet voor de arbeidersbeweging,
zowel in de vakbond als in de partij. 

Proficiat, Fernand!

 

Het ABVV in de bres voor uitzendkrachten!

Een hogere pensioenpremie en een betere gelijkstelling voor het vakantiegeld 2021

Dankzij het ABVV werden de voorbije dagen twee dossiers geregeld die de koopkracht van uitzendkrachten rechtstreeks ten goede komen. Het eerste betreft de verhoging van de pensioenpremie voor uitzendkrachten, het tweede gaat over extra vakantiegeld voor bijna vijfduizend uitzendkrachten. Hieronder lichten we deze punten voor jou toe.

Lees meer...

Nedcar gaat elektrische voertuigen bouwen voor Canoo

VDL Nedcar gaat elektrische minibusjes bouwen voor de Amerikaanse start-up Canoo. De productie begint eind 2022 met duizend stuks dit moet snel oplopen tot 15.000. Canoo wil zeker tot 2028 voertuigen door VDL Nedcar laten bouwen.

ABVV-Metaal keurt ontwerpakkoord goed

Op 8 juni bereikten de sociale partners een voorakkoord over enkele cruciale dossiers zoals de eindeloopbaan, overuren en minimumlonen. Na uitvoerige consultatie en stemming in onze federaties heeft ABVV-Metaal dat voorontwerp nu  goedgekeurd. Dat werd duidelijk na onze Syndicale Raad op vrijdag 18 juni. Op dinsdag 22 juni weten we of het ABVV het akkoord aanvaardt dan wel verwerpt.

Onze evaluatie

Ondanks de goedkeuring heerst er in onze middens ook ongenoegen over het ontwerpakkoord. Zowel de uitbreiding van de vrijwillige overuren als de lage loonmarge liggen zeer gevoelig. Al maakt dit laatste strikt genomen geen deel meer uit van het ontwerpakkoord dat vandaag op tafel ligt. De regering heeft het loonnorm-dossier immers naar zich toegetrokken en de 0,4 procent plus de coronapremie wettelijk verankerd. Er zijn natuurlijk ook positieve elementen en deze hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De stijging van de minimumlonen (de eerste verhoging sinds 13 jaar) is een belangrijke realisatie, in de eerste plaats voor de allerlaagste inkomens. Ook de landingsbanen werden verbeterd, met de mogelijkheid om halftijds te werken vanaf 55 jaar mét een premie van de RVA.    

Hoe gaan we verder? 

De komende dagen zal dus blijken of het ABVV en de andere vakbonden het akkoord goedkeuren of niet. Nadien is het aan de sectoren om hiermee verder aan de slag te gaan. In elk geval is het duidelijk dat er de komende periode heel wat werk op de plank ligt. Onder meer van de strijd tegen de onrechtvaardige loonwet zullen we vanaf het najaar een speerpunt maken.

Meer weten over het IPA? Hier leggen we alles nog eens voor je uit. 

Volvo Gent hele week plat door chipstekort

Bij Volvo Gent is er door een tekort aan chips volgende week een productiestop. De moeilijke aanvoer van chips, cruciale onderdelen in auto’s, pc’s en tal van andere elektronica is de oorzaak. In februari lag de productie al tweemaal stil door het tekort aan halfgeleiders, die de sector wereldwijd treft. Ook in maart zag de Gentse fabriek, waar 6.500 mensen werken, zich genoodzaakt de band van de modellen XC40 en V60 stil te leggen. Voor het eerst ligt de productie voor een ganse week stil. De overgrote meerderheid van de 6.500 werknemers wordt vijf dagen economisch werkloos door overmacht.

Umicore verwerft belang in batterijenfabrikant

Umicore heeft een belang verworven in Solid Power, een Amerikaanse ontwikkelaar van solid-state batterijen. Hoe groot het belang is, is niet bekend. De batterijen bieden volgens Umicore een oplossing voor de grootste drempels voor de opkomst van elektrische personenwagens: de kost en de angst inzake rijbereik.

CommScope: werknemers staken

De werknemers van telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo, waar 305 ontslagen zijn gepland, zijn gisteren niet weer aan het werk gegaan. Na de bekendmaking van het dramatisch nieuws vroegen de vakbonden een extra dag betaald verlof om het nieuws te kunnen verwerken. De directie wilde hier niet op ingaan. De vakbonden hielden daarop de poorten dicht.

Vandaag worden de eerste personeelsvergaderingen gehouden. De vakbonden vroegen ook een gesprek aan met Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), om te bespreken of die een rol kan spelen in de onderhandelingen. Verschillende schepenen van de stad Leuven gingen gisteren al langs aan de poorten van CommScope om hun steun te betuigen aan de werknemers .

Meer dan 300 banen op de helling bij CommScope

Bij het telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo (Leuven) zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). Op een bijzondere ondernemingsraad werd een intentie tot herstructurering aangekondigd. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in Kessel-Lo verlieslatend worden. De productie en de distributie worden volledig stopgezet. In 2008 sloot men ook al een vestiging in het Waalse Seneffe. De procedure Renault werd opgestart.

IPA-overleg: positieve doorbraken op vlak van SWT, landingsbanen en minimumlonen zijn cruciaal!

Na het mislukken van het sociaal overleg over de lonen in de privésector – uitsluitend te wijten aan de starre houding van de werkgevers – heeft de regering op 6 mei een bemiddelingsvoorstel op tafel gelegd. Dit voorstel voorziet een loonmarge van 0,4% voor de komende twee jaar en de mogelijkheid voor sterk presterende sectoren/bedrijven om een consumptiecheque van maximaal 500 euro netto toe te kennen aan hun werknemers. Daarnaast zegt de regering ook dat de minimumlonen omhoog moeten.

Lees meer...

Lonen PC 105 geïndexeerd met 0,57 procent

In PC 105 van de non-ferrometalen worden op 1 mei de lonen, de tussenkomsten van de werkgever in het woon-werkverkeer (privé-vervoer) en de vergoedingen bestaanszekerheid verhoogd met 0,57 %. De verhoging volgt de evolutie van de indext door de cijfers van april 2021 tegenover deze van april 2020 te plaatsen. Dit geeft volgende berekening:

- april 2020: 107,74

- april 2021: 108,35

Dat geeft volgende indexevolutie: 108,35 / 107,74 = + 0,57 % 

Regering legt bemiddelingsvoorstel voor loonakkoord op tafel

Door de starre houding van de werkgevers is het sociaal overleg over de lonen in de privésector mislukt. Daarom belandde het dossier op tafel van de federale regering. Die bereikte op 6 mei een akkoord. Concreet: de loonmarge voor de komende twee jaar is 0,4 procent. Daarbovenop kunnen sterk presterende sectoren/ondernemingen een premie (consumptiecheque) van max. 500 euro netto toekennen. Daarnaast zegt de regering ook dat er een verhoging van de minimumlonen moet komen.

Lees meer...

Teken de petitie en red de laatste boelwerfkraan!

Industrieel en syndicaal erfgoed

Op de voormalige terreinen van Boelwerf – de legendarische scheepswerf in Temse aan de schelde – dreigt de laatste kraan definitief te verdwijnen. In 2009 werd de Boelwerfkraan erkend als industrieel erfgoed, maar het gemeentebestuur van Temse wil niet langer instaan voor de broodnodige restauratie. Diverse organisaties – waaronder ABVV en Vooruit – lanceren daarom een petitie om de kraan te redden. Teken jij ook?

Lees meer...

Aperam neemt recyclagebedrijf ELG over

Aperam legt 357 miljoen euro op tafel voor de overname van het Duitse ELG. ELG is actief in het inzamelen, recycleren en verhandelen van roestvrij staal en hoogwaardige legeringen. Het bedrijf produceert jaarlijks 1,3 miljoen ton en was in 2019 goed voor een brutobedrijfswinst van 55 miljoen euro. Door de overname versterkt Aperam zijn positie in de inoxmarkt. Dankzij ELG kan Aperam zijn ‘ecologische voetafdruk’ reduceren, net als de uitstoot van broeikasgassen.

ArcelorMittal: beste kwartaal in decennium

ArcelorMittal kent het sterkste kwartaal in een decennium. De bruto­bedrijfswinst (ebitda) van 3,24 miljard dollar, een stijging met 235 procent, overtrof alle verwachtingen. Netto verdiende ArcelorMittal 2,28 miljard dollar. Bovendien zou de vraag naar staal dit jaar nog met circa 5,5 procent toenemen. De schulden zijn gedaald tot 5,9 miljard dollar, het laagste peil sinds de fusie van Arcelor en Mittal Steel in 2006.