NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Umicore verplaatst kobaltactiviteiten naar Finland: 165 jobs minder in Olen

Umicore verplaatst haar kobaltactiviteiten deels naar Finland en daardoor verdwijnen er op de site in Olen 165 banen tegen midden 2023. Umicore kocht vorig jaar in Finland de Kokkola-raffinaderij. "Deze ultramoderne raffinaderij is een van de grootste kobaltraffinaderijen ter wereld en laat de businessunit toe om op grotere schaal te produceren", aldus de directie. Volgens Umicore zal de reorganisatie niet gepaard gaan met naakte ontslagen, maar de vakbonden zien nog vraagtekens. "We willen ook iedereen die niet via pensioen uitstroomt, begeleiden naar een functie op een andere unit." Bij de vakbonden kwam het nieuws van de reorganisatie als een verrassing. "Dit heeft niets te maken met corona of het slechter draaien van het bedrijf, dit is eigenlijk gewoon een economische beslissing die zij genomen hebben omdat er ginds die nieuwe raffinaderij ligt. We gaan nu in de ondernemingsraad ons werk doen en proberen aan te tonen dat het misschien beter is dat de afdeling in België blijft. Nadien zullen we rond de tafel zitten om te onderhandelen. Het is heel makkelijk om te praten over natuurlijke afvloeiing, maar je moet die mensen ook kunnen blijven motiveren. En als mensen op een andere plek moeten gaan staan, moeten de nodige modaliteiten worden afgesproken. Wie krijgt voorrang op wie? Het zal niet zo simpel zijn als ze nu laten uitschijnen, zegt ABVV-Metaal secretaris Hans Vaneenderwegh.

ABVV-Metaal vraagt oplossingen voor zwaar getroffen Van Hool

Busbouwer Van Hool in Koningshooikt is zwaar getroffen door de coronacrisis. De markt voor touringcars is – net zoals het toerisme zelf – volledig ingestort. In de busafdeling zijn 1.000 van 1.800 werknemers al sinds maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos. En de situatie verslechtert nog. Net vóór de coronauitbraak werden twee bussen per dag geproduceerd, vandaag zijn dat er slechts drie per week. De komende maanden wordt uitgegaan van een verdere productiedaling tot één voertuig per week.

Lees meer...

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor vakantiegeld

Vakbonden en werkgevers bereikten gisteren 14 september een akkoord over de opbouw van vakantierechten bij tijdelijke werkloosheid. Volgens het akkoord zullen periodes van tijdelijke werkloosheid nog tot het einde van het jaar volledig worden gelijkgesteld voor het vakantiegeld van volgend jaar. Aan de regering wordt gevraagd om ondernemingen in financiële moeilijkheden daarbij te ondersteunen. De regering moet het akkoord echter wel nog uitvoeren. Overleg met de bevoegde minister is daarover vandag 15 september gepland.140 jobs op de helling bij Continental Automotive

De directie van Continental Automotive in Mechelen kondigde gisteren tijdens een bijzondere ondernemingsraad een herstructurering aan. 140 (65 bedienden en 75 arbeiders) van 471 jobs staan op de helling. De oorzaak is de dalende trend in de autoproductie, nog verergerd door de Corona-crisis. Continental wil de productie van de elektronische remsystemen van het type MK100 bundelen in één locatie in Frankfurt. Daarnaast wordt ook overwogen om de activiteiten van de R&D-afdeling in Mechelen stop te zetten.

De vakbonden zijn niet verrast over de aankondiging, maar wel over de aantallen. Patrick Vanderlooven, secretaris ABVV-Metaal. "We zagen dit voor een stuk aankomen, maar niet dat het zo erg zou zijn. 140 is veel meer dan gedacht. De dalende trend in de autoproductie zal wel waar zijn, maar ik denk dat toch ook dat winstmaximalisatie meespeelt. Dit is een beursgenoteerd bedrijf."

Continental Automotive werd in 2015 door technologiefederatie Agoria nog uitgeroepen tot Factory of the Future. Er worden hoogtechnologische componenten gemaakt voor demping- en remsystemen. Jaarlijks worden in Europa ongeveer 17 miljoen wagens uitgerust met elektronische remsystemen: 7 miljoen met wielsnelheidssensoren en 10 miljoen met remsysteemonderdelen uit Mechelen.

DAF Trucks op zoek naar 120 extra werkkrachten

In volle coronatijd moest ook DAF Trucks de productie stilleggen. Sinds midden april zijn de fabrieken weer opgestart en enkele weken later was de productie al opgedreven naar honderd trucks per dag. Vanaf oktober gaat het verder omhoog naar in totaal 180 vrachtwagens per dag. Dat gaat gepaard met het aantrekken van 190 extra personeelsleden, onder wie 120 voor de cabine- en ­assenfabriek in Oevel.

Alstom mag Bombardier overnemen

De Europese Commissie heeft de overname van treinbouwer Bombardier door zijn Franse sectorgenoot Alstom goedgekeurd. Dat maakt van het Franse concern de op één na grootste treinbouwer ter wereld, na het Chinese staatsbedrijf CRRC. Alstom moet wel enkele activiteiten afstoten. Voor Bombardier in Brugge zijn er geen gevolgen.

Omzet Bekaert daalt met 20%

De omzet van Bekaert daalde in de eerste jaarhelft met 20% dalen naar 1,8 miljard euro. De reden is vooral de lagere vraag naar staalkoord uit de auto-industrie. Bekaert verwacht de komende maanden een geleidelijk herstel van de vraag, nu de markten opnieuw open zijn.

SNOP Automotive schrapt 51 job

Bij SNOP Automotive (het vroegere Tower Automotive) , een toeleverancier van de autosector, verdwijnen 51 banen. SNOP was een belangrijke toeleverancier van Volvo Cars Gent. Het leverde 40 onderdelen voor diverse Volvo-modellen. SNOP Automotive ging door een moeilijke periode toen Volvo besliste een deel van de productie van de XC40 in eigen handen te houden.

Vorige zomer werd de productie voor Volvo stopgezet, en voerde SNOP een herstructurering door. In een eerste fase verdwenen 25 banen, en nu sneuvelen nog eens 51 jobs. Ondertussen is SNOP er wel in geslaagd een nieuwe klant binnen te halen. SNOP levert drie units voor de nieuwe Audi e-tron.

Iets minder ontslagen dan gedacht bij Samsonite

Bij Samsonite worden minder mensen ontslagen dan eerst gemeld. In mei werd aangekondigd dat 160 personeelsleden zouden ontslagen worden (op 790). Dit zou grotendeels gebeuren via minder tijdelijke contracten en pensionering. Maar voor 38 arbeiders en 56 bedienden dreigde collectief ontslag. Dertien arbeiders kunnen nu gebruikmaken van SWT, het vroegere brugpensioen. ABVV-metaal had gehoopt om meer jobs te kunnen redden. Er zal bij Samsonite tijdelijke werkloosheid blijven tot het einde van het jaar.

Volvo Cars rekent op betere tweede jaarhelft

Volvo Cars leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van omgerekend 1,17 miljard euro. De verkoop is met meer dan een vijfde teruggevallen tot 269.962 auto’s. “Als de markten zoals verwacht herstellen, rekenen we op verkoopvolumes zoals in de tweede helft van 2019", zegt CEO Håkan Samuelsson.

BTB en ABVV-Metaal bundelen de krachten.

De wereld verandert snel: globalisering, populisme, digitalisering, automatisering en verrechtsing stellen de vakbonden voor belangrijke uitdagingen. Om hieraan het hoofd te bieden, is samenwerken onder gelijkgezinden van het allergrootste belang. Om die reden hebben BTB-ABVV en ABVV-Metaal beslist om hun krachten te bundelen. Niet zomaar, niet vrijblijvend ... maar structureel!

De besturen van BTB en ABVV-Metaal hebben eind juni immers unaniem beslist om een samenwerkingsakkoord goed te keuren. Dit akkoord is gebaseerd op de positieve ervaringen qua samenwerken die we eerder hadden op het vlak van communicatie, informatica, dienstverlening, ledenwerving en vorming.
Maar we willen verder gaan. We willen onze dienstverlening versterken, krachten bundelen, kosten besparen...

Vanaf vandaag organiseren we ons samen én beter, we breiden onze samenwerking uit, en we geven er ook structuur aan via gemeenschappelijke instanties. Want ja, wij willen en zullen onze positie ten overstaan van de politieke wereld en de werkgevers hiermee versterken, om zo nog beter de belangen van onze leden te verdedigen. We willen ook meer wegen op de besluitvorming in het ABVV. Beide centrales willen immers de interprofessionele dossiers samen voorbereiden en gemeenschappelijk standpunten innemen.

ABVV-Metaal en BTB zijn misschien niet de grootste centrales qua ledenaantal, maar als er gemobiliseerd moet worden, staan we er. Door ons samen te positioneren zal men binnen én buiten het ABVV des te meer rekening moeten houden met ons. De som van de 52.849 en de 78.781 leden van onze respectievelijke centrales zal veel meer zijn dan een simpele optelling. Wie de krachten verenigt, bereikt immers meer.

Binnen deze samenwerking behoudt elke centrale zijn eigen autonomie op het vlak van financiën, vermogen, het opvolgen van de sectoren. Er zijn echter duidelijke afspraken om elkaar zo veel mogelijk te versterken.

De goede synergie die reeds bestond tussen ABVV-Metaal en BTB heeft geleid tot dit sterk samenwerkingsakkoord. Metallo’s bouwen de schepen, containers, vrachtwagens en bussen ... waar mee transportarbeiders werken, dat schept vertrouwen en smeedt een stevige band.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord zal op de websites van beide beroepscentrales worden gepubliceerd van zodra de officiële ondertekening is gebeurd.


Kameraadschappelijk,

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-MetaalPS: In ‘normale’ omstandigheden zou dit samenwerkingsakkoord officieel worden bekrachtigd met een krachtig evenement. Vermits het nu moeilijk is om te voorspellen wat er in het najaar op organisatorisch vlak mogelijk zal zijn voor een groot publiek, hebben wij beslist om jullie uit te nodigen voor een online evenement dat zal plaats vinden in september 2020. Meer nieuws hierover volgt spoedig. Wij kijken er naar uit om jullie virtueel te verrassen. 

Bedrag corona-ouderschapsverlof lager dan gewoon ouderschapsverlof

Hogere federale uitkering, maar geen Vlaamse premie. Wie deeltijds corona-ouderschapsverlof opneemt (met een 25% hogere federale uitkering), komt door een beslissing van de Vlaamse regering helemaal niet meer in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie. Gevolg is dat het meestal financieel interessanter is om het gewone ouderschapsverlof op te nemen.

Asociaal. En dat terwijl de hogere federale uitkeringen net moesten zorgen voor koopkracht en zekerheid voor ouders die – vaak omdat ze geen andere keuze hadden – moesten thuisblijven om voor de kinderen te zorgen. Als ABVV vinden wij deze beslissing van de Vlaamse regering onverantwoord en asociaal. Lees hier ons persbericht (je vindt er ook alle geldende uitkeringen voor zowel het ‘gewone’ als het corona-ouderschapsverlof terug).

En het wordt nog erger. Door de beslissing van de Vlaamse regering krijgt wie deeltijds (gewoon) ouderschapsverlof opnam, sinds 1 mei geen Vlaamse aanmoedigingspremie meer. Wil je terug in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen! Op deze website lees je hoe dat moet.

Zit je met vragen? Neem dan zeker contact op met je vakbondsafgevaardigde, secretaris of je lokaal abvv-kantoor. Of check op onze website de pagina Corona-ouderschapsverlof.

Lonen PC 111 geïndexeerd

Vanaf 1 juli 2020 stijgen de lonen in de metaalindustrie (PC 111.1&2) en de monteerders (PC 111.3) met 1,01 procent (index). De index zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijging van de levensduurte (inflatie). Op die manier wordt onze koopkracht in stand gehouden. De index zorgt voor meer zekerheid en stabiliteit!

Raadpleeg hier de minimumuurlonen die gelden vanaf 1 juli 2020 in PC 111.1&2 en in PC 111.3.

Schorsing opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens corona gaat in op 22 juni

De wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis, is op 22 juni 2020 in het staatsblad gepubliceerd.

Het gevolg is dat vanaf 22 juni de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn die de werkgever ter kennis bracht, opschorten. De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020. Er is dus geen opschorting voor opzeggingstermijnen die zijn ingegaan voor 1 maart 2020 of die op 22 juni 2020 reeds zijn afgelopen.

De wijzigingen gelden alleen voor ontslagen gegeven door de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. Wanneer de werknemer de opzegging ter kennis brengt, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn niet op.

ABVV-Metaal roept mee op tot sterk, solidair en duurzaam Europees herstelplan

Op vrijdag 19 juni vergadert de Europese Raad over de meerjarenbegroting 2021-2027 en over het Europese herstelplan. Zowel ETUC (de Europese vakbondsconfederatie), IndustriALL Europe (de Europese industrievakbond) als ABVV en ABVV-Metaal roepen de Europese Raad op om beide plannen goed te keuren én om bijzondere aandacht te hebben voor sociale en ecologische relance-maatregelen.

Lees meer...

VCST wil 171 banen schrappen

Bij de producent van auto-onderdelen VCST verdwijnen mogelijk 171 van de 427 banen. Dat werd door de directie meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen zowel in de divisie Industrial Products als in de divisie Surface Treatment. “Het is een schande dat VCST haar plannen om die banen te schrappen al via een persbericht liet uitlekken, terwijl de ondernemingsraad nog volop aan de gang was Dat maakt de sfeer er niet beter op”, aldus ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero. In de afdeling Surface Treatment gaat het over 26 banen (24 arbeiders en 2 bedienden). In de afdeling Industrial Products worden 145 banen bedreigd (96 arbeiders en 49 bedienden). De vakbonden benadrukken dat ze er tijdens de onderhandelingen alles aan zullen doen om het aantal ontslagen zo veel mogelijk te beperken. "We gaan nu de mensen in alle sereniteit inlichten en binnen het gemeenschappelijk vakbondsfront overleggen welke acties we gaan ondernemen. Maar wees gerust, we gaan ons niet laten doen. Het belooft een hete zomer te worden."

D'Ieteren Auto schrapt 211 banen

D'Ieteren Auto (invoerder van onder meer Audi en Volkswagen) schrapt 211 banen. Dit komt neer op 12 procent van het personeel. D’Ieteren verwacht dat de Belgische automarkt blijvend zal krimpen en dat ook een structurele impact zal hebben op de autoverkoop.

Punch Powertrain zet joint-venture op met Franse autobouwer PSA

De fabrikant van automatische transmissies Punch Powertrain versterkt zijn relatie met de Franse autobouwer PSA. Goed een jaar geleden tekenden PSA (vooral bekend van Peugeot, Citroën en Opel) en Punch een eerste samenwerkingsakkoord. Toen werd afgesproken dat Punch de toekomstige generatie van transmissies vanaf 2022 zal toeleveren én assembleren in de PSA-fabriek in het Franse Metz. Nu gaat men stap verder. Samen richten ze een nieuwe joint venture op die de DT2-transmissie (dual clutch transmission) met dubbele koppeling niet alleen zal ontwikkelen en leveren voor de nieuwe generatie van hybride en plug-in hybride wagens van PSA. Maar die transmissies zullen ook verkocht kunnen worden aan andere autoconstructeurs. Punch Powertrain is meerderheidsaandeelhouder (61 procent) in de nieuwe joint venture.

Punch Powertrain, met hoofdzetel in Sint-Truiden, telt meer dan 2.000 medewerkers, van wie 870 in Sint-Truiden.