NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Indexering op 1 februari 2020 in heel wat metaalsectoren

In heel wat metaalsectoren worden de lonen, terugbetaalde vervoerskosten en andere vergoedingen op 1 februari 2020 verhoogd met de index. Ontdek hier de nieuwe bedragen die van toepassing zijn op de sectoren van de monteerders (PC 111.3), het koetswerk (PC 149.2), de elektriciens (PC 149.1), de garages (PC 112), de metaalhandel (149.4), de metaalrecuperatie (PC 142.1) en de edele metalen (PC 149.3).

Bang afwachten voor werknemers CG Power Systems

Begin februari wordt beslist over een mogelijk faillissement van CG Power Systems (vroegere Pauwels Trafo) in Mechelen. In 2012 kwam de fabriek al in moeilijkheden. Toen konden de vakbonden de schade beperken en zijn ze erin geslaagd om de 260 geplande ontslagen terug te dringen tot 170. In het najaar van 2019 kwam CG Power financieel in moeilijkheden. De oorzaak lag bij het moederbedrijf in India, waar fraude aan het licht kwam. De internationale banken draaiden de geldkraan dicht en ook in België bleven de gevolgen niet uit. Door een mogelijk faillissement dreigen nu alle werknemers hun baan te verliezen. “'Wij willen die honderden banen redden. Het gaat hier over gezinnen die momenteel in onzekerheid leven. In sommige gevallen werken beide partners hier en die mensen moeten ook hun lening of huur blijven betalen”, aldus Patrick Elsen, secretaris van ABVV Metaal. Om het overleg en de onderhandelingen alle kansen te geven, is hij karig met commentaar.

Momenteel is er nauwelijks nog productie. Sinds kort na de zomervakantie draaien de arbeiders in een systeem van vier weken stempelen en een week werken. Hun lonen van vorig jaar zijn allemaal nog uitbetaald, al gebeurde dat enkele keren met vertraging. Op het loon van januari is het nog wachten. Sinds 15 januari staat het bedrijf onder voorlopige bewindvoering van twee advocaten.

CG Power Systems en CG Holdings, met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Charleroi, zijn ondertussen gedagvaard door het parket. Op 3 februari wordt de zaak behandeld. Meteen of kort daarna wordt duidelijk of er een faillissement komt of niet.

Signify bouwt nieuwe productielijn 3D printing in Turnhout

Signify (vroegere Philips Lightning) heeft op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat het in Turnhout start met 3D-activiteiten. Concreet gaat het om het 3D-printen en assembleren van verlichtingsarmaturen voor de professionele en consumentenmarkt. Het is een nieuwe activiteit, die helemaal losstaat van de productie van conventionele verlichting die stilaan verdwijnt uit Turnhout.” Dit zou dit jaar vermoedelijk tussen de 20 en 80 arbeidsplaatsen opleveren of beter minder ontslagen”, aldus Erwin Oris, hoofdafgevaardigde ABVV-Metaal. “Voor achtig procent gaat dit over arbeiders functies. Voor het eerst sedert lang is dit nog eens positief nieuws. Hopelijk is dit het begin van een nieuw verhaal.”

Sociale verkiezingen 2020 - STA MEE OP

De sociale verkiezingen van mei 2020 laten niet meer lang op zich wachten. Volg de STA MEE OP-campagne van ABVV-Metaal via de verkiezingspagina op deze website en via onze socialmediakanalen. Ontdek er regelmatig nieuw materiaal en frisse content en blijf op de hoogte!

Leden van ABVV-Metaal krijgen méér

Snel je lidgeld terugverdienen? Geen probleem!

Koop je bijvoorbeeld elke week voor 100 euro bij Carrefour, dan verdien je met de 5% extra korting van ABVV-Metaal al volledig je lidgeld terug. Schrijf je dus snel in!

Lees meer...

Volvo Car Gent meer auto's in 2019 & focust nu op elektrische XC40

Volvo kon het jaar 2019 afsluiten met een productiestijging van 6.000 auto's tegenover 2018. Er rolden 206.225 auto's van de band. De focus ligt nu op de opening van de eigen batterijfabriek en de productie van de elektrische XC40. De eerste volledig elektrische XC40 zal dit najaar van de band rollen. Vandaag worden in Gent de gewone XC40, de hybride XC40 en de V60 gemaakt. 2019 was het tiende jaar op rij dat de productie boven de 200.000 auto's lag. 93% van de in Gent gebouwde auto's was bestemd voor export, 75% voor de Europese markt. 15% ging naar Amerika, 8% naar Azië.

Tweede beste jaar ooit voor Belgische autoverkoop

Er werden vorig jaar 550.033 nieuwe auto’s ingeschreven in België. De autosector kende daarmee zijn tweede beste jaar ooit. In 2011 brak de verkoop alle records door de toen nakende afschaffing van de federale premie voor auto’s met een lage CO2-uitstoot. Vier op de tien (39%) Belgen kozen voor een SUV. Volkswagen bleef het populairste merk. De sterkste groei kende Tesla. Dankzij de komst van het ‘betaalbare’ Model 3 zag Tesla zijn verkoop met 320 procent groeien. Al blijft het maar gaan om 3.690 verkochte wagens.

MetalCast: Digitaal moet sociaal

Digitalisering en automatisering veranderen onze economie en de manier van werken. Maar hoe gesofisticeerd robots en technologieën ook zijn: de rol van de mens blijft cruciaal. Als vakbond zien we erop toe dat iedereen mee is. Er moet opleiding en begeleiding zijn om werknemers te laten samenwerken met technologie. En een sterk sociaal vangnet voor wie uit de boot valt of zijn job ziet verdwijnen. Digitaal moet sociaal zijn. Luister hier.

MetalCast: Het verhaal van Renault

27 februari 1997 staat in het geheugen gegrift van de duizenden oud-werknemers van de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Die dag kondigde de topmanager van het Franse autobedrijf aan dat de Belgische fabriek onverbiddelijk zou sluiten. Dat was het begin van een verbeten sociale strijd die tot de zomermaanden van 1997 zou duren. Hoe reageerden de werknemers op het nieuws van de sluiting? En hoe was het om maandenlang te schipperen tussen hoop en wanhoop? Ga mee terug in de tijd en beleef de strijd van de Renault-arbeiders vanaf de eerste rij. Luister hier.

MetalCast: Erwin De Deyn, verzoener en vernieuwer

Beredeneerd, bevlogen en altijd zoekend naar een compromis. Het zijn maar enkele van de lovende woorden die zijn collega's, kennissen en medewerkers in de mond nemen als ze vertellen over de persoon en het werk van BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. Na 40 jaar carrière bij de bediendenvakbond gaat hij eind 2019 met pensioen. Erwin vocht voor de rechten van zijn bedienden bij de onderhandeling van het eenheidsstatuut. Hij slaagde erin om samen met de Algemene Centrale het principe '1 centrale per sector' in te voeren voor 47 sectoren. En hij moderniseerde BBTK tot een centrale die klaar is voor de toekomst. Luister hier.

Werken in de kou? Werkgever moet maatregelen nemen!

De winter komt eraan en de temperaturen dalen. Ook op de arbeidsplaats kan het koud worden. Welke maatregelen moet de werkgever dan nemen? Of de werkgever maatregelen moet nemen, hangt af van het uit te voeren werk. Hoe lichter het werk, hoe eerder de werkgever maatregelen zal moeten nemen.

Zeer licht tot zeer zwaar werk. Bij zeer licht werk ligt de grens op 18°C, bij licht werk op 16°C, bij halfzwaar werk op de 14°C, bij zwaar werk op de 12°C en bij zeer zwaar werk op de 10°C. De temperatuur wordt gemeten met een ‘droge’ thermometer die meestal een hogere temperatuur aanduidt dan een gewone thermometer.

Ingrijpen. Wordt de minimumtemperatuur niet bereikt, moet de werkgever maatregelen nemen. Passende preventiemaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het voorzien van verwarming, het aanbieden van aangepaste kledij, het aanpassen van de werkmethodes om de werkbelasting te verminderen, het beperken van de blootstelling aan koude of het ter beschikking stellen van warme dranken. De maatregelen worden bepaald op basis van een risicoanalyse die elke werkgever moet laten uitvoeren. De preventieadviseur en het CPBW, of bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging of de werknemers worden daarbij betrokken.

Buitenwerk. Voor het werk in open werklokalen of in open lucht gelden geen minimumtemperaturen. Wel moeten tussen 1 november en 1 maart voldoende verwarmingstoestellen worden geplaatst. Deze toestellen moeten effectief worden gebruikt wanneer het kouder wordt dan 5°C of de weersomstandigheden het vereisen.

Sociaal plan bij Vandewiele goedgekeurd

Het sociaal plan bij Vandewiele in Marke is goedgekeurd door de werknemers, met 88% van de stemmen. "Bij de aankondiging op 29 augustus had de werkgever de intentie geuit om 90 werknemers te ontslaan", aldus Vincent Deganck delegee ABVV Metaal. "Na overleg in het kader van de wet Renault konden we dit getal reduceren tot 82 ontslagen, waarvan maximaal 64 naakte ontslagen. De andere kunnen vertrekken onder het stelsel van SWT. Om de toekomst van Vandewiele in België te kunnen vrijwaren, en medewerkers mee te laten evolueren met nieuwe technologieën heeft de werkgever zich in het sociaal plan ook geëngageerd om werk te maken van een opleidingsplan."

Kindje in de opvang? Dan heb je recht op tussenkomst door het FBZ!

De ouders onder ons weten het: kinderopvang kost geld. Voor de arbeiders in de metaalsectoren wordt die kost binnenkort een beetje lager. Het nationaal akkoord 2019/20 voor de meeste metaalsectoren voorziet in de invoering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang door de fondsen voor bestaanszekerheid (metaalbouw, garageskoetswerkelektriciens of metaalhandel).

Tussenkomst: hoeveel en wanneer? Meestal gaat het om een tussenkomst van 3 euro per dag per kind, of 1,5 euro per ouder, werkzaam in de metaalbouw. De tussenkomst geldt in principe tot (en met) de leeftijd van 3 jaar en voor voorschoolse opvang, behalve voor de metaalbouw waar er ook in een tussenkomst voor de buitenschoolse kinderopvang is voorzien. De tussenkomst wordt toegekend op basis van het fiscaal attest, dat aan de arbeider wordt bezorgd door de opvang. De tussenkomst geldt voor de kosten voor kinderopvang gemaakt in 2019, waarvoor in het voorjaar van 2020 een fiscale fiche wordt afgeleverd.

Hoe aanvragen? De aanvraagformulieren zullen vanaf januari 2020 beschikbaar zijn op de websites van de fondsen voor bestaanszekerheid (zie de links hierboven). Op de sites zal ook alle info te vinden zijn over de voorwaarden voor tussenkomst, die lichtjes kunnen verschillen van sector te sector.

Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (onder werkbaar werk of FBZ).

Krijg jij ook een sinterklaas- of kerstcadeau?

In de eindejaarsperiode geven werkgevers soms een presentje aan hun werknemers. Zo ontvangen werknemers wel eens een sinterklaas- of kerstpakket of een geschenkbon voor nieuwjaar. Vaak wordt het cadeau toegekend naar aanleiding van een personeelsfeest georganiseerd binnen de onderneming. De toekenning van een geschenk kan bepaald zijn in een cao of in het arbeidsreglement.

Lees meer...

CAO Aperam beloont langer blijven werken

Vakbonden en directie van producent van roestvast staal Aperam hebben een akkoord bereikt over een CAO voor de jaren 2019 en 2020.  Het akkoord al bij de eerste stemming werd goedgekeurd. Provinciaal secretaris ABVV-Metaal Rohnny Champagne is tevreden over het resultaat. “Er waren acht sessies nodig om tot een akkoord te komen, maar we wilden pas iets aan de werknemers voorleggen als er iets was waar ze achter konden staan.” In de CAO worden afspraken gemaakt over de invulling van de 1,1 procent koopkrachtverhoging. Voor de periode die achter de rug is, wordt de koopkrachtenveloppe uitgekeerd in de vorm van een ecocheque. Ook over de CAO90, de resultaatgeboden premie, werden afspraken gemaakt. De afspraken rond tijdskrediet werden bekrachtigd en voortaan wordt ook een fietsvergoeding uitbetaald aan werknemers die met de fiets komen werken.

Meest opvallend is het pakket maatregelen dat werknemers moet aanmoedigen om langer te blijven werken. Werknemers krijgen vanaf 50 jaar 20 extra vakantiedagen die ze gespreid kunnen opnemen. Werknemers die aan het einde van hun loopbaan bovendien willen overschakelen naar een halftijdse tewerkstelling, krijgen naast de premie van de RVA bovenop hun loon, ook nog een gelijkaardige premie van de werkgever.

Rohnny Champagne: “Het is zwaar werken in de staal. Ik ken dan ook weinig of geen mensen die vrijwillig willen doorwerken tot de leeftijd van 65 of 66, al helemaal niet in bedrijven die volcontinu werken. Maar voor werknemers die nog willen doorgaan, hebben we een aantal interessante en belangrijke zaken onderhandeld. Noch voor de werknemer noch voor de werkgever is de bestaande SWT  regeling interessant. Voor de werknemer zijn er te veel beperkingen, voor de werkgever lopen de kosten te hoog op. Zeker als de komende jaren 15 tot 20 procent van het personeel van Aperam in aanmerking komt voor het stelsel. Vandaar dat we al in de vorige CAO zijn begonnen met het uitwerken van maatregelen die werknemers moeten verleiden om langer te blijven. Die lijn wordt nu doorgetrokken.”

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zetten in op slimme technologieën

In navolging van het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) zetten 4Werk en POM West-Vlaanderen een volgende stap richting slimme technologieën. Samen met diverse kennisinstellingen werden reeds zes verschillende prototypes ontwikkeld waarbij technologie functioneert als hefboom naar werkbaar werk. Nu komen er nog een aantal proefprojecten bij.

Waak zet een slim visualisatie- en beheerssysteem op in samenwerking met Sowepo. Dit platform laat toe om een bredere groep werknemers voor complexere taken in te zetten.

Bij Mariasteen, in samenwerking met Westlandia, ’t Veer, Sowepo en Waak, test en verfijnt men technieken om persoons- of werkgebonden hulpmiddelen voor medewerkers snel, flexibel en goedkoop te vervaardigen.

4Werk exploreert en detecteert bij de verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven waar er nood is om in cocreatie een proeftuin op te starten. 4Werk wil heel expliciet die brug maken naar de maakindustrie waar deze nieuwe technologieën leiden tot werkbaar werk voor operatoren op industriële werkvloeren. Tijdens het project zijn geïnteresseerde bedrijven nauw betrokken in het lopende cocreatieproces zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Bekaert: sombere vooruitzichten – sluiting twee buitenlandse vestigingen

Bekaert gaat wegens de blijvende lage vraag naar staaldraadtoepassingen twee fabrieken sluiten in de Verenigde Staten en Maleisië. De sluitingen in Shelbyville (Kentucky) en het Maleisische Ipoh zijn gepland tegen januari en maart. Eerder dit jaar kondigde Bekaert al de sluiting aan van de fabriek in Moen: de productie van staaldraad voor beton verhuist naar Tsjechië. Begin oktober bereikte het bedrijf hierover een akkoord met de vakbonden, waarbij ook in andere Belgische vestigingen jobs verdwijnen.

Bekaert kende overigens over de eerste negen maanden van 2019 wel een toename van zijn omzet, voor het vierde kwartaal werd alvast een rem gezet op de verwachtingen. Bekaert gaf te kennen  een zwakkere vraag naar staalkoord voor de versteviging van autobanden te verwachten. Ook voor staaldraad zijn de prognoses minder gunstig door sociale protesten in Latijns-Amerika, de verhoging van invoerrechten en de wereldwijde economische verzwakking. De beleggers reageerden gisteren onaangenaam verrast. 

Wanneer vallen de wettelijke feestdagen in 2020?

Tien feestdagen. Als werknemer heb je recht op tien betaalde feestdagen. Welke dat zijn en op welke dag ze vallen in 2020 vind je hier. Als een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag in het bedrijf waar je werkt, moet deze dag dus vervangen worden. 

Wanneer vervangen? Wie bepaalt wanneer deze vervangingsdag valt? Dat is het paritair (sub)comité, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of in overleg tussen werkgever en werknemer. Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld volgens deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die op die feestdag volgt. De werkgever kan ook de keuze van de vervangingsdag overlaten aan de werknemer.

Sector. Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (Onder Feestdagen).

Collectieve sluiting van je bedrijf

Samen thuis. Wil jouw werkgever het bedrijf sluiten gedurende twee weken in de zomervakantie? In dat geval doet je werkgever er goed aan om de sluitingsdata mee te delen uiterlijk op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kun je immers je vakantie voor 2020 beginnen op te nemen.

Alleen in overleg. De beslissing over de collectieve sluitingsdata moet worden genomen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging, of door een unaniem akkoord met alle werknemers.

Wijze van mededelen. De collectieve sluitingsdata van het bedrijf moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Verder is je werkgever verplicht de data aan te plakken en een kopie te bezorgen aan de werknemers en de inspectie.

Kun je vakantiedagen overdragen naar 2020?

Wettelijk verlof. Heb jij nog wettelijke vakantiedagen van 2019 op te nemen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze dagen in principe niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar.  Als werknemer mag je ook geen afstand doen van je recht op wettelijk verlof.

Wet vs. praktijk. Voor de wettelijke jaarlijkse vakantie geldt de verplichting om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar, dus voor 31 december 2019. Voor bijkomende vakantiedagen op sectoraal vlak of ondernemingsvlak kan een overdracht soms wel mogelijk zijn.

Vakantiegeld. Ontvang je als werknemer je vakantiegeld niet van de RVJ of een vakantiekas, dan moet het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen wel ten laatste op 31 december uitbetaald worden.