NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Belgische automarkt kreeg klappen in eerste jaarhelft

De Belgische automarkt kreeg zware klappen. Het aantal nieuw ingeschreven tweedehandswagens daalde met 10 procent. Voor de nieuwe wagens was er een daling met bijna 16 procent.

Nyrstar verwerft Duitse batterijleverancier

De grondstoffengroep Trafigura neemt het Duitse fabriek Ecobat, een specialist in energieopslagsystemen en batterijrecyclage, over. Ecobat zal worden geleid door Nyrstar, voor 98 procent eigendom van Trafigura.

Volvo bouwt nieuwe e-fabriek in Slovakije

Volvo bouwt een nieuwe fabriek voor de productie van elektrische auto’s in Kosice, Slovakije.Volvo maakt zich sterk dat er geen productie zal verschuiven van Gent naar Slovakije. Volvo heeft extra productie­capaciteit nodig om zijn nieuwe productiedoelen te halen. Tegen 2025 wil Volvo minstens 1,2 miljoen auto’s per jaar verkopen.

Lees meer...

De Vlaamse jobbonus - praktisch (update september)

Wat?

De jobbonus is een nieuwe jaarlijkse premie waarmee de Vlaamse overheid het verschil tussen ‘wel werken’ en ‘niet werken’ tracht te vergroten.

Voor wie?

De jobbonus wordt toegekend aan werknemers die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt en gemiddeld minder verdienen dan 2.500 euro bruto per maand.

Hoeveel?

Hoe minder je verdient, hoe hoger de bonus. De berekening gebeurt op basis van je inkomen en andere bedragen waarop socialezekerheidsprestaties werden ingehouden tijdens het refertejaar. Dat valt altijd een jaar eerder dan de toekenning (voor de jobbonus van 2022 is het refertejaar 2021).

  • Concreet zal je netto 600 euro op jaarbasis krijgen indien je voltijds werkte en maximaal 1.800 euro per maand (gemiddeld) hebt verdiend. Het minimumbedrag bedraagt 20 euro voor wie tot max 2.499,99 euro bruto (gemiddeld) verdiende.
  • Verdiende je gemiddeld 2.500 euro of meer, dan heb je geen recht op de premie. Ook personen met uitsluitend een vervangingsinkomen of uitkering komen niet in aanmerking.
  • Had je inkomsten uit een eventuele zelfstandige activiteit of uit flexiwerk, dan zullen die niet in rekening worden gebracht.
Onvolledige prestaties

Het maximale bedrag van de jobbonus wordt pro rata toegekend op basis van de prestatiebreuk. Dit geldt voor deeltijdse werknemers alsook voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties. Als gevolg hiervan wordt (tijdelijke) werkloosheid niet meegeteld, wat dus voor veel mensen, buiten hun wil om, meer dan een slok op de borrel zal schelen.

Volgende periodes komen wel in aanmerking komen voor de toekenning van een jobbonus:

  • Dagen gepresteerde arbeid
  • Dagen waarop niet gepresteerd wordt maar met behoud van loon (en inning socialezekerheidsbijdragen)
  • Inhaalrust
  • Vakantie
  • Betaald educatief verlof
De loongrenzen en de premiebedragen kunnen aangepast worden door de Vlaamse regering, maar dat is dus geen automatisme. De Vlaamse regering stelde eveneens de vraag aan de federale overheid om de jobbonus vrij te stellen van inkomensbelasting. Van zodra hierover duidelijkheid is, zal de premie worden toegekend.

De toekenning gebeurt automatisch maar je moet wel je rekeningnummer registreren via jouw burgerprofiel.

Speciaal geval: grensarbeider

Als grensarbeider, zal je de jobbonus moeten aanvragen via een aanvraagformulier waarin je je arbeidsregime en effectieve gepresteerde dagen aangeeft, maar dat is voorlopig nog niet beschikbaar.

Meer info?

Voor meer info over de jobbonus zelf en de concrete voorwaarden verwijzen wij je graag door naar deze website van de Vlaamse overheid.

 

Er is een ontwerpakkoord in de interimsector!

Afgelopen vrijdag werd in het paritair comité van de uitzendarbeid (PC 322) een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten. De komende dagen zal het ABVV hierover intern consulteren. Enkele krachtlijnen:

Lees meer...

Daf Trucks “Happiest place to Bike”

DAF Trucks Vlaanderen werd uitgeroepen tot 'The Happiest Place to Bike'. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) overhandigde het bijhorende certificaat.

Lees meer...

Van Hool bouwt enkel nog zero emissie bussen

Van Hool stopt met de productie van bussen die op diesel of gas rijden en van hybridebussen. Van Hool bouwt voortaan enkel nog bussen met zero emissie. De bussen zullen gebouwd worden met een elektrische batterij of met een brandstofcel op waterstof.

Meer omzet voor Bekaert

De omzet van Bekaert is in het eerste kwartaal in vergelijking met vorig jaar met 23 procent gestegen. De stijging was hoger dan verwacht.

Lees meer...

Staalsector: spilindex overschreden!

Uit de indexcijfers blijkt dat de afgevlakte gezondheidsindex voor april 2022 116,52 bedraagt. Daarmee zal de spilindex van 116,04 opnieuw worden overschreden en verhogen de lonen in de staalsector (pc 104) vanaf 1 mei 2022 met 2%.

Lees meer...