GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Wanneer heb ik toch recht op loon voor een feestdag tijdens schorsing/na ontslag?

Feestdag tijdens schorsing

Als een feestdag valt in een periode van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kan de werknemer zijn recht op loon voor deze feestdag behouden. De periode waarin het recht wordt behouden, verschilt naargelang de oorzaak van de schorsing.

Zo zal de werknemer tijdens zijn vakantie steeds het recht op de feestdag behouden. Is de werknemer arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

Bij andere schorsingen, zoals de schorsing van de arbeid wegens een geval van tijdelijke overmacht, behoudt de werknemer het recht op het loon wanneer de feestdag valt in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

De beperking van 14 dagen geldt niet voor een feestdag die valt tijdens een regeling van tijdelijke werkloosheid bij technische stoornis, slecht weer en gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken. In die gevallen moet de werkgever alle feestdagen betalen.

Lees meer...

sidebar2

sidebar3