onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Samenwerken is een must

In gesprek met ... Ludo Sempels.

Als hoofdafgevaardigde van Rettig Belgium nv in Zonhoven, lijkt het mijn taak om een eeuwenoud cliché ook eens te ontkrachten. Samenwerking tussen het patronaat en de vakbonden kán wel degelijk en is in sommige gevallen zelfs een must... Zeker als beide partijen er een win/win-situatie van maken.

Lire la suite...

Als vrouw in een mannenbolwerk

In gesprek met ... Jeanine Labie.

Ik ben Jeanine Labie, hoofddelegee bij Packo Inox Branch. Aangezien het vandaag Equal Pay Day is, leek het me het juiste moment om mijn syndicaal verhaal te vertellen. Mijn interesse in de vakbond is al gestart in mijn jeugdjaren. Mijn vader was delegee in Antwerpen en zijn verhalen en de discussies die hij voerde met zijn secretaris boeiden mij altijd. Toen ik in december 1989 begon te werken bij Packo was daar nog geen vakbond. Met de verkiezingen in 1991 kwam het ACV er op.

Lire la suite...

Het verlies van een kameraad

In gesprek met ... Bruno Usewils.

Naast het normale vakbondswerk hebben syndicale delegees soms nog een belangrijke sociale rol te vervullen in het bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is dit intrieste verhaal uit mijn reeds 32-jarige loopbaan bij Cofely.

Dit verhaal heeft mijn kijk op het leven drastisch veranderd en heeft me zelfs in sommige punten versterkt. Daarom schrijf ik dit verslag ter ere van Thierry die zoveel mooie dingen realiseerde op het werk voor iedereen...

Lire la suite...

Een terugblik kan nooit kwaad

In gesprek met ... Erik Maes.

Regelmatig denk ik wel eens terug aan de tijd voordat onze ploeg syndicaal actief was binnen ons bedrijf. Niet om de collega's van de andere vakbonden te verwijten, maar de syndicale werking en het sociale overleg op het bedrijf stelden vroeger niet veel voor. Op het comité werd besproken welke lamp waar vervangen moest worden, in de ondernemingsraad waar de drankautomaat wel of niet geplaatst zou worden en de syndicale delegatie werd enkel bijeengeroepen wanneer de werkgever daar zin in en voordeel bij had.

Lire la suite...

Tweetaligheid op de werkvloer: u zei?

In gesprek met ... Dirk Aelvoet.

Toen ABVV-Metaal mij vroeg om een blog te schrijven, krabde ik me toch even achter de oren. De twijfel sloeg toe: heb ik wel zulke schrijverstalenten als mijn voorgangers? Hoe begin ik daaraan? En waarover zal ik het toch hebben? Zoals mijn verhaal zijn er dertien in een dozijn. Toch? En dan het grote inzicht: is het niet net de bedoeling van deze blog om het alledaagse, het gewone te vertellen? Want al vinden we als militant onze inzet meestal vanzelfsprekend, je mag toch spreken van een maatschappelijk engagement. En hé, misschien inspireer ik wel iemand met mijn verhaal.

Lire la suite...