De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met... Luc Triangle

Enkele weken geleden vond in Zweden de Europese Sociale Top plaats. Alle regeringsleiders kwamen samen op uitnodiging van de Zweedse Eerste Minister (onze goede kameraad Stefan Löfven, tot 2011 Voorzitter van de Zweedse Industrievakbond IF-Metall), en daar werd plechtig de Europese Pijler voor Sociale Rechten goedgekeurd. De Belgische vakbonden voerden daarrond nog actie op 08 november. De Europese Industrie Vakbondsfederatie, industriAll Europe, tekende present op deze actie in Brussel, en we waren ook aanwezig in Zweden.

De vraag die je je nu zou kunnen stellen is of ze het nu misschien eindelijk begrepen hebben ? Hebben ze begrepen dat het zo niet verder kan ? Hebben ze eindelijk begrepen dat vele werknemers en burgers zwaar ontgoocheld zijn in Europa, doordat Europa het Walhala is voor ondernemingen die door de eengemaakte markt van vandaag op morgen hun bedrijven kunnen verhuizen, maar dat het voor werknemers een Europa is waar we moeten concurreren met collega’s in andere Europese landen die voor een appel en een ei moeten werken ? In het EU land Bulgarije is het gemiddeld loon in de industrie ongeveer 400 €/maand. Hebben ze nu misschien eindelijk begrepen dat voor werknemers, Europa méér moet zijn dan dat je niet meer je paspoort moet boven halen als je een of andere grens oversteekt. Hebben ze nu eindelijk begrepen dat wij een Europa willen waar geen sociale competitie tussen werknemers bestaat, en waar we niet constant tegen elkaar worden uitgespeeld, en waar werknemers gelijk loon voor gelijk werk ontvangen ? Op ons niveau, en niet op het niveau van Bulgarije.

Eerlijk gezegd, ik betwijfel het. Want zeer weinig is bekend hoe Europa en zijn lidstaten nu deze 20 mooie principes van die Europese pijler wil gaan omzetten, en òf ze die hoe dan ook zullen gaan omzetten. Daar bestaat een mooi Engels woord voor : ‘window-dressing’. Je zorgt dat de façade mooi oogt, maar kijk aub niet achter de façade want daar trekt het op niets. Nochtans is de omzetting van deze principes een zaak van leven of dood voor Europa. Rudi Deleeuw zei onlangs nog : ‘Europa zal sociaal zijn, of het zal niet zijn’. Met andere woorden : als Europa niet socialer wordt, zal het eindigen voor Europa. Eerlijk gezegd, ook 100 % mijn overtuiging.

De cijfers zijn wat ze zijn. We hebben nog steeds bijna 20 miljoen werklozen in Europa, waarvan bijna 4,5 miljoen jongeren onder de 25 jaar. Inderdaad, 4,5 miljoen jongeren. Tien procent van de werkende bevolking in Europa zijn wat men noemt ‘working-poor’ : werkend, maar toch arm zijn. Tien jaar geleden kenden we dit vooral nog maar van de zogenaamde hamburger-jobs in de Verenigde Staten. Momenteel is het een stijgende groep van werkenden in Europa : werkenden met los-vaste statuten, een sterk stijgende groep van onvrijwillig deeltijdsen, nuluren contracten met volledige flexibiliteit, you name it. En dan doet onze huidige Belgische regering er nog een schep bij met alle nieuwe vormen van bij-jobs. De onzekerheid neemt toe bij velen. Op hetzelfde moment durft Europa dan uitroepen dat het beter gaat omdat we voor het vijfde jaar op rij een (zogenaamde) ‘bescheiden economische groei’ laten optekenen.... Blabla... Weet je wat voor ons ‘beter gaan is’ ? Niet de cijfertjes van economische groei, maar wel méér jobs, échte jobs – geen bij-jobs, vaste contracten met goede bescherming, geen los-vaste contracten met steeds minder bescherming.

Op de Europese top in Gothenburg boden de regeringsleiders tegen elkaar op met goed-nieuws-berichten. In Spanje, het gaat merkelijk beter, volgens Rajoy met zijn honderdduizenden werklozen en zijn bijna zevenhonderdduizend verloren jobs in industrie, en zelfs Michel bracht er een rooskleurig beeld van de sociale situatie in België.

Dus de vraag is of de Europese Pijler voor Sociale Rechten iets zal veranderen. Als Europees Vakverbond, en als industriAll Europe hebben we de ondertekening van de Europese Pijler ondersteund. Maar nu is het tijd om te bewijzen dat men het meent. Op de steun van enkele regeringsleiders kunnen we rekenen, zij die uit sociaal-democratische hoek komen. Maar dat zijn er niet veel.

Als Europees Vakverbond en als industriAll Europe gaan we ze de komende weken allemaal vereren met ons bezoek. Geen woorden, maar daden nu. Hoog tijd voor een echt sociaal Europa. Het is al nà twaalven ! We houden je op de hoogte.

Luc Triangle
Secretaris-generaal IndustriAll Europe

Andere blogs van Luc:

De digitaliseringvan de economie: focus op de werknemers