NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Na 5 lange onderhandelingsrondes stellen we vast dat er bij de werkgevers onvoldoende respect is voor de meer dan 115.000 arbeiders in onze sector om tot een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2023-2024 te komen. De sectoronderhandelingen hadden tot doel om gezamenlijke afspraken te maken rond de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de sector.

De werkgeversfederatie Agoria:

  • wil echter het aantal werknemers dat recht heeft op een koopkrachtpremie beperken tot een strikt minimum, terwijl de winsten en de uitkeringen van dividenden nochtans zeer hoog zijn.

  • verwaarloost de herfinanciering van het Fonds voor Bestaanszekerheid, dat fundamenteel is in de sector.

  • wil de tussenkomst in de verplaatsingskosten van de werknemers onvoldoende verhogen.

  • weigert extra eindeloopbaanverlof op een redelijke leeftijd als maatregel tot werkbaar werk.

  • wil, ondanks de weigering van al die elementen, nog steeds van een maximale flexibiliteit genieten.

Zonder sectoraal akkoord is er voor ons geen sociale vrede meer. Wij blijven alles in het werk stellen om tot een sectorakkoord te komen. Lukt dit niet, dan gaan we over tot acties in de ganse sector via vrijdagstakingen vanaf 1 september.

Download hier het pampflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront.