NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Afgelopen vrijdag werd in het paritair comité van de uitzendarbeid (PC 322) een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten. De komende dagen zal het ABVV hierover intern consulteren. Enkele krachtlijnen:

  • Een hospitalisatieverzekering voor uitzendkrachten die werken in een onderneming waar het vast personeel ook recht heeft op zo’n verzekering
  • Een verbetering inzake de terugbetaling van woon-werkverkeer (fiets en wagen) voor de uitzendkrachten die niet kunnen rekenen op een sectorale regeling
  • Aanpak van sociale dumping en bestrijden van discriminatie
Wij zijn alvast tevreden dat er een ontwerpakkoord is. In de woorden van Ortwin Magnus – ondervoorzitter ABVV-Metaal en tevens onderhandelaar in de sector uitzendarbeid: "Met dit ontwerpakkoord boeken we een bescheiden maar concrete vooruitgang voor meer dan 600.000 uitzendkrachten. Met de afspraken rond de hospitalisatieverzekering en de verbetering van het woon-werkverkeer zetten we stappen in het realiseren van een gelijke behandeling tussen uitzendkrachten en vaste werknemers. Maar het werk is nog niet af. Er is nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten dezelfde voordelen – financiële en andere – genieten als vaste werknemers. Ook zijn er nog steeds misbruiken en worden de regels rond uitzendarbeid niet altijd correct toegepast."