Vorming
ABVV-Metaal

Durf denken, spreken en handelen

 

Uitbreiding vormingsteam: welkom, David!

Vanaf febrruari hebben we er een nieuwe collega in ons fantastisch vormingsteam. We zouden hem graag aan je voorstellen. David Scheveneels is geen onbekende voor de werknemers van Van Hool, maar ook voor vele andere metallo's, zeker degenen die onze metaalvorming hebben gevolgd.

Lees meer...

Zijn onze mandaatvormingen in 2023 iets voor jou?

Heb je een basisvorming bij ABVV-Metaal of V&A gevolgd? Dan heb je de kans om je kennis en vaardigheden verder uit te breiden en te verdiepen. We bieden drie weken vorming aan, gespreid over anderhalf schooljaar. Daarin leer je efficiënt en syndicaal te handelen in de typische situaties waarin je als afgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming verzeilt. 

Deze mandaatvormingen zijn een echte MUST voor elke syndicalist!

Lees meer...

Van basismilitant tot zelfstandige, proactieve mandaatdrager in CPBW

In deze mandaatvorming worden voldoende sleutelvaardigheden aangeleerd, waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in het CPBW aan de slag kan gaan.
Je ontwikkelt een syndicale aanpak om om te gaan met allerhande vragen en verwachtingen van je collega’s m.b.t. arbeidsgerelateerde thema’s rond veiligheid en gezondheid op het werk. Je leert je collega’s zelfstandig en proactief vertegenwoordigen in het overlegorgaan CPBW als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

Lees meer...

Van basismilitant tot zelfstandige, proactieve mandaatdrager in de OR

In deze mandaatvorming worden voldoende sleutelvaardigheden aangeleerd, waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in de OR aan de slag kan gaan.
Je ontwikkelt een syndicale aanpak om om te gaan met allerhande vragen en verwachtingen van je collega’s m.b.t. arbeidsgerelateerde en economische thema’s. Je leert je collega’s zelfstandig en proactief vertegenwoordigen in het overlegorgaan OR als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

In deze mandaatvorming zullen voldoende sleutelvaardigheden worden aangeleerd waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in de OR aan de slag kan gaan. Je zal syndicaal actief aan de slag kunnen gaan met allerhande vragen en verwachtingen van hun collega’s m.b.t. arbeid-gerelateerde en economische veranderingen op het bedrijf. Je zal je collega’s zelfstandig en proactief kunnen vertegenwoordigen in het overlegorgaan OR als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

Download hier de flyer.

Lees meer...

Klaar voor de modulevormingen 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we wederom drie gecentraliseerde opleidingen klaar staan voor de ervaren delegees zodat we hen ook bevoorraden met nieuwe kennis en inzichten. Dat bieden we aan via themagerichte modulevormingen in Bremberg.

Lees meer...

Een reconnect in de toekomst?

De ervaringen die we vandaag hebben met Vorming 360°, zowel de webinars, als mailing en SummerSchool zullen waardevol nog verder gebruikt worden in de toekomst. Het vormingsteam is gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en op zoek te gaan naar een goede balans tussen online en fysieke vormingen. Gemengd leren (op afstand en fysiek in een zaal) biedt mogelijkheden, gemengd leren is een reconnect met de positieve ervaringen van vandaag. Want digitaal leren niet meer weg te denken.

Lees meer...