SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen worden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. Afhankelijk van de evolutie van de situatie met het coronavirus zullen de SV2020 gehouden worden van 16 tot 29 november.  

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

De campagne STA MEE OP werd officieel afgetrapt op donderdag 22 augustus 2019.Op deze pagina (en op onze socialmediakanalen) gaan we regelmatig nieuw materiaal en frisse content posten en houden we jullie op de hoogte van alles!

 

 

Wat is er al beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
- wervingsfolder NL
-
 toolbox
- app

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

STA MEE OP voor koopkracht

Onze koopkracht daalt: onze lonen stijgen niet in gelijke mate met de economische groei. Op de werkvloer ondervinden we aan den lijve wat dat wilt zeggen: collega’s die een voorschot vragen op het loon, een bijverdienste zoeken of met loonbeslag zitten ... ze zijn lang geen uitzondering meer.

Lees meer...

STA MEE OP voor sociale gelijkheid

Als je mensen hun toekomst afneemt door hen te discrimineren, gaan ze rebelleren. Dat is een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Sociale, economische en culturele uitsluiting beletten de goede werking van een diverse samenleving. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn het antwoord.

Lees meer...

STA MEE OP voor werkbaar werk

De kwaliteit van je job is van groot belang om aan de slag te kunnen blijven tot het pensioen. Overbelasting – zowel emotioneel als fysiek –, te weinig automie en een slecht sociaal klimaat zijn voorbeelden van slechte werkomstandigheden. Ook werkonzekerheid is een belangrijke oorzaak van stress.

Lees meer...

Sociale verkiezingen: ja of neen?!

Ondernemingen die gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten een comité voor preventie en bescherming (CPBW) oprichten. Vanaf 100 werknemers moet er ook een ondernemingsraad (OR) worden ingericht. Wanneer een onderneming onder de drempel van 100 werknemers zakt, zal de OR behouden blijven, maar zullen de leden van het CPBW automatisch worden aangesteld als de leden van de OR.

Lees meer...

SV 2020: De eerste telling start nu!

Nog 8 maanden en de SV zijn volop aan de gang in de ondernemingen. Maar voor er een bolletje in het stemhokje wordt gekleurd moet er heel wat gebeuren en de spelregels zijn strikt.  Vanaf begin november trekt de vormingsdienst van ABVV-Metaal doorheen Vlaanderen om de afgevaardigden te informeren en wegwijs te maken in de procedure. 

Lees meer...