SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen werden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. De nieuwe data zijn bekend: de SV2020 zullen gehouden worden van 16 tot 29 november 2020. 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

 

 

 

Wat is er beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
-
 toolbox
- campagnehandboek
- app
- campagnevideo najaar
- affichereeks najaar
- regiokranten

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

Lijstnummer 3!

Vandaag werden de lijstnummers voor de sociale verkiezingen geloot. Wij kregen (geluks?)getal 3. Via onderstaande knop download je de juiste nummeraffiche. Wie wil, kan de affiche vandaag al downloaden, printen en uithangen. Vanaf maandag 16 december worden de papieren affiches in jouw federatie geleverd. 

Lees meer...

De ‘occulte’ beschermingsperiode: verheldering van een duister begrip

Wie opkomt bij de sociale verkiezingen is beschermd tegen ontslag, discriminatie en overplaatsing. En maar goed ook, want zonder deze bescherming zou het voor de werkgever relatief eenvoudig zijn om ‘lastige’ en kritische vakbondsleden onder druk en/of aan de deur te zetten.

De bescherming van de kandidaten begint op de 30e dag die voorafgaat aan de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt – d.w.z. 120 dagen voor de verkiezingsdag (dat betekent concreet: tussen 12 en 25 januari 2020). De bescherming gaat dus in vóór de kandidatuur van de werknemer gekend is door de werkgever. De periode tussen het ingaan van de bescherming en de bekendmaking van de kandidatuur (op dag X+35), wordt de occulte periode genoemd. De bedoeling van deze occulte periode is te vermijden dat de werkgever de werknemer ontslaat op het ogenblik dat hij een vermoeden heeft dat de werknemer kandidaat zal zijn, maar nog voor de officiële kandidatuur.

Lees meer...

Ontdek onze handige campagneplanner!

Dit is geen soloslim-tool, maar een instrument om de gemeenschappelijke planning van jullie campagne op punt te stellen. Want ABVV-Metaal is een team van sterke krachten.

 

Met deze planner

-          genereer je je bedrijfseigen verkiezingskalender

-          plan je het overleg met de werkgever in de loop van de procedure

-          plan je de stappen en de to-do’s van je campagne

-          zoom je in op de verschillende doelgroepen die je wenst te bereiken en op de doelstellingen je nastreeft

-          maak je een overzicht van de campagnemiddelen die je ter beschikking hebt, de middelen die je wil inzetten en de campagne-instrumenten die je zelf zult aanmaken

-          werk je een efficiënte taakverdeling uit. Zo weet iedereen wat hij/zij op elk moment moet doen.

Lees meer...

Kick-off: een vierdaagse vliegende start voor nieuwkomers

Als delegee zoek je naar kandidaten voor de SV2020 en die kandidaten rekenen op jou voor ondersteuning. We’ve got your back, want nieuwe kandidaten vangen we onmiddellijk op met een spoedcursus. Zo neemt iedereen een vliegende start.

Tijdens de sociale verkiezingen mogen werknemers kiezen welke collega’s hen vertegenwoordigen bij de werkgever. Onze kandidaten laten de stem van de werk­makkers horen bij de werkgever. Maar ze zitten ongetwijfeld met heel wat vragen:

- Hoe leg ik op een vlotte manier contac­ten met de werknemers?
- Hoe leg ik uit waar ‘de vakbond’ voor staat?
- Hoe maak ik mensen warm voor ons verhaal?
- En wat als ik verkozen word?

Lees meer...

X-60: De proceduretrein komt in december op gang!

De proceduretrein naar de sociale verkiezingen komt deze maand op gang. Tussen 13 en 26 december moet de werkgever een aantal cruciale inlichtingen verschaffen aan de ondernemingsraad en aan het CPBW. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Moet de onderneming verkiezingen organiseren?
  • Welke organen moeten opgericht worden (enkel een comité of ook een OR)?
  • Hoeveel werknemers zijn er per categorie (arbeiders, bedienden, kaderleden en jongeren)?
  • Wie zijn de kaderleden en wie zijn de leidinggevenden? Wat is hun functie?
  • Op welke datum wil de werkgever de verkiezingen laten doorgaan?

Lees meer...

STA MEE OP voor koopkracht

Onze koopkracht daalt: onze lonen stijgen niet in gelijke mate met de economische groei. Op de werkvloer ondervinden we aan den lijve wat dat wilt zeggen: collega’s die een voorschot vragen op het loon, een bijverdienste zoeken of met loonbeslag zitten ... ze zijn lang geen uitzondering meer.

Lees meer...