SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen werden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. De nieuwe data zijn bekend: de SV2020 zullen gehouden worden van 16 tot 29 november 2020. 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

 

 

 

Wat is er beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
-
 toolbox
- campagnehandboek
- app
- campagnevideo najaar
- affichereeks najaar
- regiokranten

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

Round-up van de verkiezingsresultaten 2020

Ze zijn weer voorbij, de sociale verkiezingen. Vier jaar lang hebben onze mensen zich met hart en ziel ingezet voor hun collega’s. Vlak voor de balans wordt opgemaakt, krijgen we ineens te maken met een crisis als nooit te voren. Corona zet alles op zijn kop. De samenleving gaat in lockdown, massale tijdelijke werkloosheid, en de sociale verkiezingen – voorzien in mei – worden uitgesteld naar november. Het werden vreemde verkiezingen in verontrustende tijden. Mensen zaten thuis, onzeker wat de toekomst brengen zou, sommigen onder ons waren ziek, anderen (tijdelijke) werkloos,… Iedereen had veel aan het hoofd, maar verkiezingen waren daar dikwijls niet bij. Mensen moesten geholpen worden, gerustgesteld worden. Campagne voeren leek dan soms een beetje ongepast. Maar ze zijn weer voorbij. En nu het stof is gaan liggen en de stemmen geteld, maken we de balans op.

Lees meer...

Ook een vakbondsafvaardiging in jouw bedrijf?

Naast de ondernemingsraad en het CPBW telt je bedrijf vaak nog een ander orgaan: de vakbondsafvaardiging. De vakbondsafvaardiging wordt meestal opnieuw samengesteld naar aanleiding van de sociale verkiezingen, al kan een vakbondsafvaardiging ook worden opgericht in een bedrijf dat geen verkiezingen moest organiseren. We lichten kort de basisprincipes van het statuut van de vakbondsafvaardiging toe.

Lees meer...

Na de sociale verkiezingen: wat gebeurt er op de installatievergadering?

De verkiezingen zijn bij jou op het bedrijf voorbij en je bent verkozen? Proficiat! Je wil nu vast wel weten wat je als werknemersafgevaardigde mag verwachten de volgende weken. De wet bepaalt dat de eerste vergadering van de ondernemingsraad of het CPBW moet plaatsvinden binnen de dertig dagen na het vervallen van de bezwaartermijn voor de resultaten van de sociale verkiezingen. Vermits de verkiezingen tot 15 dagen na de stemming kunnen worden betwist, zal deze installatievergadering dus moeten worden georganiseerd binnen de 45 dagen na de verkiezingsdag. In de ondernemingen waar reeds een ondernemingsraad of CPBW bestond, kan het huishoudelijk reglement echter voorzien in een kortere termijn.

Lees meer...

De top 10 van ABVV-Metaal: hier gaan we voor!

  1. Elk een stuk van de taart 

ABVV-Metaal wil de koopkracht van de mensen versterken. De coronacrisis heeft onze economie in een recessie gestort, die we nog een hele tijd zullen voelen. In die context is het zeer belangrijk om onze koopkracht (en de economie) te beschermen. Dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats ijveren wij steeds voor een verhoging van de brutolonen. Maar daarnaast zijn er nog vele andere opties. Bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques, bonussen of premies. We ijveren ook voor vrije loononderhandelingen, en dus voor een versoepeling van de huidige, oneerlijke loonnormwetgeving. Wij zorgen ervoor dat iedereen zijn stuk van de taart krijgt! Wie tijdelijk werkloos of ziek wordt, moet kunnen rekenen op deftige vervangingsuitkeringen.

Lees meer...

Sociale verkiezingen 2020: hoe ziet de verkiezingsdag eruit?

Tussen 16 en 29 november is het zover: de verkiezingen voor de sociale verkiezingen vinden plaats. Door corona zal er in meer ondernemingen per brief of elektronisch worden gestemd. Maar veel kiezers zullen zich nog fysiek naar het stemhokje begeven. Lees hier wat er precies gebeurt op de verkiezingsdag (dag Y).

Lees meer...

Sociale verkiezingen 2020: kan de werkgever de verkiezingen nog uitstellen?

In principe gaan de verkiezingen door van 16 november tot 29 november 2020. In ondernemingen met veel tijdelijke werkloosheid (25 % van de arbeiders of van de bedienden) kunnen de verkiezingen worden opgeschort. Voor de opschorting is een unaniem akkoord nodig tussen de vakbonden die lijsten hebben voorgedragen en de werkgever. Andere vormen van overmacht kunnen niet worden ingeroepen om de verkiezingsprocedure op te schorten. Komt de onderneming in moeilijkheden om een afgesproken stemming per brief te organiseren, dan kan alleen in unaniem akkoord de datum van de verkiezingen worden gewijzigd. De nieuwe dag Y moet dan nog steeds binnen de verkiezingsperiode vallen, dus ten laatste op 29 november, anders zullen de verkiezingen onwettig zijn.

Subcategorieën