Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Onze e-publicaties voor jou verzameld

Je hebt ze wellicht al op Facebook, Twitter of onze nieuwe website zien passeren, maar hierbij verzamelen we voor jou de interessantste e-publicaties die onze adviseurs tot dusver zorgvuldig hebben opgesteld voor onze leden en miltanten.

In de loop van volgende week zie je ook een geüpdatete versie van de e-info over de sociale bijdragen verschijnen.

E-book Alles over het eenheidsstatuut

E-info Nieuwe SWT-regelingen

E-book Sociale bijdragen

E-book Rechten bij een staking

Instemmen met inschrijving bij tewerkstellingscel ongeacht leeftijd

Ondernemingen in herstructurering die overgaan tot collectief ontslag moeten vooraf een activerend beleid voeren, door een tewerkstellingscel op te richten voor alle werknemers die ontslagen zijn bij de herstructurering. Tewerkstellingscellen moeten de werknemers maximale kansen op wedertewerkstelling bieden. Ze doen dit meer bepaald door een outplacementaanbod te doen aan elke werknemer die is ontslagen in het kader van de herstructurering en die is ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Lees meer...

Een rondje oudere werklozen en SWT'ers arbeidsmarktgericht pesten

Meer dan 24 % van de jongeren tussen 15 en 24 jaar oud in ons land is werkloos. Zelfs met een super Vlaams georganiseerde arbeidsmarkt en een enthousiaste minister Muyters, krijgt men deze groep in geen jaren aan het werk.
De (metaal)bedrijven die 50-plussers aanwerven, zijn van een zeldzame soort. Nog steeds zien we dat bij herstructureringen de oudere generatie weg moet en weg wil.

Lees meer...

Programmawet 2015

Op 29 december 2014 verscheen de Programmawet van 19 december in het Belgisch Staatsblad. De nieuwste programmawet telt 215 artikels over diverse maatregelen, vooral op het vlak van financiën, volksgezondheid, sociale zaken en pensioenen.

Lees meer...

Maakindustrie moet zich nu wapenen voor toekomst!

Het is al veel gezegd en herhaald: de maakindustrie ziet af. In 2008 werkten er nog 310.000 mensen in de Belgische technologie-industrie, tegenover een goede 270.000 vandaag. We hebben klappen gekregen en we blijven er krijgen. En toch is er geen alternatief voor de maakindustrie. Zij is de motor van onze export en technologische vernieuwing en daarom essentieel voor onze welvaart. Zij die droomden van een logistiek Vlaanderen gestoeld op een kenniseconomie en een dienstenindustrie kunnen die droom beter opbergen. Want 74 % van de jobs in de dienstenindustrie hangen af van de maakindustrie. Vlaanderen en onze welvaart hebben de maakindustrie nodig.

Lees meer...

Les délégués principaux d'Umicore se séparent d'une figure de proue

Pendant plusieurs décennies, Jules Vandeweyer a été connu comme étant l'un des moteurs de la FGTB Métal au sein d'Umicore Olen. Entouré d'une fine équipe de délégués, il a navigué dans de nombreuses eaux, non seulement au niveau du site d'Olen mais aussi comme représentant de son site au niveau national au sein des structures de la FGTB Métal. Il a également été pendant de nombreuses années représentant de la fraction belge au sein du Conseil d'entreprise européen, dont il a été l'une des figures-clé.

Lees meer...

Subcategorieën