Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gratis opleiding en loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen (maar geen verplichting)

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen een beroep doen op het gratis opleidingsaanbod van de VDAB. Wie intensief tijdelijk werkloos is (= 10 dagen per maand, gedurende 3 opeenvolgende maanden) kan er ook terecht voor loopbaanbegeleiding. Opleiding en ondersteuning voor tijdelijk werklozen is een mooie doelstelling, waar wij als vakbond mee onze schouders onder zetten! Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van corona kunnen niet verplicht worden om zich in te schrijven bij de VDAB. De corona-werkloosheid werd recent verlengd tot eind juni, dus zeker tot dan is het de vrije keuze van elke tijdelijk werkloze werknemer om al dan niet in te gaan op het VDAB-aanbod.

 

Educam heeft nieuwe website!

Educam is het opleidings- en kenniscentrum van de autosector (garages) en de aanverwante sectoren (carrosserie, metaalhandel en metaalrecuperatie). Het opleiden en ontwikkelen van werknemers in deze sectoren is de corebusiness van Educam. Educam lanceerde onlangs een nagelnieuwe website. Neem zeker eens een kijkje. Je vindt er een uitgebreid opleidingsaanbod, alle afspraken over ons sectorale opleidingsbeleid, boeiende info over de ontwikkelingen in de autosector en nog veel meer!

 

18 februari, dag van het stakingsrecht

Op 18 februari ‘vierden’ we het stakingsrecht. Het stakingsrecht is een essentieel onderdeel van de collectieve onderhandeling en de vakbondsvrijheid. Zonder stakingen hadden we geen weekend, geen betaald verlof, geen stemrecht. Maar dit recht staat sinds enkele jaren opnieuw zwaar onder druk.

Lees meer...

ABVV blijft strijden voor hogere lonen en werkbare loopbanen

De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord zitten muurvast. De loonmarge – momenteel een aalmoes van 0,4 % - is het voornaamste struikelblok. Voor ons is die 0,4 % simpelweg onaanvaardbaar. Het is een slag in het gezicht van de werknemers die het land door de coronacrisis hebben geloodst. Daarom blijven we sensibiliseren en actievoeren. Op donderdag 25 februari hebben we nogmaals luid en duidelijk onze eisen kenbaar gemaakt: een indicatieve loonnorm die goed presterende sectoren en bedrijven de kans geeft om hogere lonen te onderhandelen, een verhoging van de minimumlonen en een verbetering van de eindeloopbaanmaatregelen (SWT en landingsbanen).

 

Europa en verantwoord ondernemen

Het Europees parlement werkt momenteel aan een wetsvoorstel om schendingen van milieu- en mensenrechten in de productieketens van bedrijven aan banden te leggen. Indien goedgekeurd, worden Europese multinationals juridisch aansprakelijk voor misbruiken zoals kinderarbeid en vervuiling in landen waar ze hun grondstoffen (laten) ontginnen. Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.  

Lees meer...

Nieuwe beweging ‘Reset.Vlaanderen’ maakt werk van duurzame transitie

Begin februari werd een nieuwe organisatie geboren. Reset.Vlaanderen is het resultaat van de fusie tussen Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld. Voornaamste doelstelling van de beweging: de transitie in de richting van een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen versnellen.

Het Vlaams ABVV is – samen met de andere vakbonden en verenigingen zoals Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Beweging.net – een van de stichtende leden. ABVV-Metaal is eveneens een partner, want ook voor ons staan rechtvaardige transitie en duurzaamheid hoog op de agenda. Samen geven we vorm aan de samenleving van morgen!

De koffie staat klaar in Roeselare

In december kondigden we de verhuizing aan naar het nieuwe gemeenschappelijke kantoor van BTB en ABVV-Metaal. Et voilà … de koffie staat klaar. Het kantoor is helemaal klaar en ook het team met Birgitte De Volder, Annita Vandenbussche & Yves Allewaert zijn enthousiast en gemotiveerd om onze West-Vlaamse leden met de beste service te helpen.

Corona versterkt de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt

In een persbericht stelt de SERV dat personen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking harder getroffen worden door de pandemie. Zij krijgen te maken met meer jobverlies en meer digitale uitsluiting. De kloof die er al was, wordt zo nog uitgediept. Het permanent of tijdelijk banenverlies ligt een pak hoger bij mensen die niet in de EU geboren zijn (29 %) ten opzichte van wie hier geboren is (14 %). Voor personen met een arbeidshandicap en voor jongeren speelt dezelfde trend. Dat komt omdat deze groepen sterker vertegenwoordigd zijn in zwaar getroffen sectoren (bouw en de horeca). Bovendien hebben zij vaker tijdelijke en precaire contracten.

Sinds corona nam de digitalisering een hoge vlucht (bv. digitale dienstverlening), waardoor kwetsbare groepen ook te maken krijgen met digitale uitsluiting. Zij hebben minder toegang tot snel internet en beschikken over minder digitale vaardigheden. De relance-maatregelen zullen dus extra aandacht moeten besteden aan de meest kwetsbaren.

Subcategorieën