Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Feest mee met de metallo's en steun de school 'Solidaridad con Panamá'

Twee jaar geleden ontstond het idee onder de groepsbegeleiders van de vorming van ABVV-Metaal om een inleefreis te plannen naar Cuba. Tal van vergaderingen en een spaarplan later is het bijna zover. Op 27 april vertrekken 13 metallo's op rondreis in Cuba. Er staan een aantal ontmoetingen gepland met de lokale vakbonden, net zoals de 1-meistoet door de straten van Havanna en een bezoek aan diverse fabrieken. We worden zelfs uitgenodigd om een woordje te richten tot een internationale conferentie. In en rond Havanna hebben we ook enkele bezoeken voorzien aan sociale projecten.

Lees meer...

Wie aan vrijheid en gelijkheid tornt, breekt de solidariteit

Het was geen 7 januari als alle andere. In onze achtertuin pleegden criminele terroristen of terroristische criminelen een moordende raid op de redactielokalen van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt. Dat werd een paar dagen later gevolgd door een dodelijke interventie in Verviers om ook bij ons een aanslag tegen politiekantoren te verijdelen.

Lees meer...

Forfaitaire aftrek beroepskosten stijgt

Het forfait voor de aftrek van beroepskosten wordt opgetrokken. Hierdoor zien werknemers hun nettoloon stijgen. Dit is een compensatie voor de indexsprong.

Forfaitaire aftrek

Elke werknemer heeft recht op een forfaitaire aftrek van beroepskosten, tenzij hij zijn werkelijke beroepskosten bewijst uiteraard. Dit forfait wordt automatisch bepaald bij de berekening van de definitieve personenbelasting. De schalen van de bedrijfsvoorheffing houden rekening met dit forfait. Het bedrag is terug te vinden op het aanslagbiljet in de personenbelasting.

Lees meer...

Subcategorieën