Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Beschikbaarheid SWT (bruggepensioneerden) is een pestmaatregel

De rijkeluisregering-Michel-De Wever had een vergiftigd nieuwjaarsgeschenk voor de SWT'ers (werknemers onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het voormalige brugpensioen). Ze moeten voortaan actief beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Het is een pestmaatregel zonder weerga voor arbeiders die tientallen jaren onder de meest zware omstandigheden gewerkt hebben.

Lees meer...

L'industrie de demain se crée aujourd'hui

Agoria, la fédération patronale de l'industrie technologique, a récemment publié que les secteurs technologiques ont connu une légère croissance (+0,5 %) en 2014. Par contre, 2014 a été une mauvaise année pour l'emploi (moins 8000 emplois), notamment à cause de la fermeture de Ford Genk et de son impact sur les sous-traitants.

Lees meer...

Hakbijl in het gewaarborgd rendement voor de aanvullende pensioenen?

Waarover gaat de discussie precies?

De Wet op de aanvullende pensioenen (WAP) dateert van 2003. Deze wet was baanbrekend, omdat zij het mogelijk maakte om op sectoraal vlak een aanvullend pensioenstelsel in te richten. Voor de sociale partners in de metaalsectoren was dit het signaal om ervoor te zorgen dat iedere arbeider voortaan een aanvullend pensioen kon opbouwen. De organisatie van een aanvullend pensioen steunt op twee pijlers: de inrichter en de pensioeninstelling.

Lees meer...

Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen kan ook voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen, wordt dus uitgebreid. Deze versoepeling wordt tegelijk ingevoerd voor werknemers en zelfstandigen.

Lees meer...

Assouplissement des règles de cumul d'une pension et de revenus professionnels

Dorénavant, les pensionnés âgés de 65 ans peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus professionnels de manière illimitée. Cette possibilité concerne également les pensionnés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans mais dont la carrière professionnelle compte 45 années. La possibilité de percevoir des revenus de façon illimitée a donc été étendue. L'assouplissement concerne tant les travailleurs et que les indépendants.

Lees meer...

TE Connectivity verkoopt afdeling aan concurrent Commscope

Op woensdag 28 januari werd het beperkt comité van de Europese Ondernemingsraad van TE Connectivity geïnformeerd over de verkoop van de afdeling Broadband Network Solutions aan Commscope voor 3 miljard dollar. Door de verkoop neemt Commscope de business Telecom, Enterprise en Wireless over. De activiteiten DataCommand en SubCom blijven bij TE Connectivity.

Lees meer...

Épargne pension : harmonisation des règles applicables au précompte professionnel suite à la baisse de la « taxe sur l'épargne à long terme »

Toute personne qui épargne pour sa pension doit payer des impôts sur le capital pension épargné, à savoir sur le capital que vous recevez lorsque vous arrêtez de travailler. L'organisme de pension retient cet impôt au moment où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte atteint l'âge de 60 ans. Afin d'encourager l'épargne pension, le gouvernement vient de réduire l'impôt sur les capitaux de pension versés.

Lees meer...

Subcategorieën