Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijke werkloosheid mogelijk bij annulering paaskamp

Door de verstrenging van de coronamaatregelen zullen vele paaskampen voor kinderen en jongeren niet kunnen doorgaan. Om te vermijden dat de kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie door hun grootouders moeten worden opgevangen, zal het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden uitgebreid. De werknemer die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, zal wel moeten bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona.

Werknemers hebben sinds 1 oktober vorig jaar het recht om afwezig te zijn van het werk wanneer hun kind door de coronamaatregelen niet naar school, de opvang of een instelling kan gaan. Dat systeem van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden wanneer de opvang of school (deels) moet sluiten of wanneer het kind in quarantaine moet. Die maatregel zal ook worden verlengd tot 30 juni 2021.

 

 

De gendercommissie van ABVV-Metaal: werking en samenstelling

De gendercommissie van ABVV-Metaal komt ongeveer driemaal per jaar samen, onder voorzitterschap van Marc Lenders, algemeen secretaris van ABVV-Metaal. In de gendercommissie van ABVV-Metaal zetelen secretarissen en afgevaardigden uit de verschillende sectoren van de metaalindustrie (automobiel, metaalverwerking, ...). Het gaat hierbij niet alleen om vrouwen, er nemen ook mannen deel aan de activiteiten van de commissie. De samenstelling weerspiegelt de visie van ABVV-Metaal dat gender
geen exclusieve zaak voor vrouwen is. 

Lees meer...

Welvaartsenveloppe en IPA: twee verschillende zaken!

Uitkeringen en pensioenen

Elke twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de welvaartsenveloppe. Dat is een budget (700.000 miljoen euro) om de uitkeringen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, …) en pensioenen welvaartsvast te houden. Op 15 september vorig jaar moesten de sociale partners – zoals wettelijk bepaald – een advies geven over de exacte verdeling van die enveloppe.

Onaanvaardbaar

Maar vandaag – we zijn een half jaar later – is dat is nog steeds niet gebeurd. De werkgevers misbruiken dit dossier als pasmunt voor de IPA-onderhandelingen. Ze koppelen beide dossiers onterecht aan elkaar en blokkeren zo dus elke vooruitgang op de kap van gepensioneerden, zieken en werklozen. Voor ons is dat onaanvaardbaar!

 

Staalfabriek ArcelorMittal investeert in klimaatneutrale toekomst

Minder CO2

Op 3 maart heeft ArcelorMittal haar vernieuwde hoogoven in Gent officieel ingehuldigd. Dankzij deze investering (kostprijs 195 miljoen euro) zal het staalbedrijf een pak minder CO2 uitstoten. De komende jaren is het de bedoeling om steenkool deels te vervangen door groene koolstof/waterstof en om de vrijgekomen CO2 op te vangen en te recycleren tot biobrandstoffen die kunnen dienen als grondstof voor de chemische en voedingsindustrie.

Green Deal

ArcelorMittal Gent stoot elk jaar 9 miljoen ton CO2 uit en heeft daarmee de grootste klimaatvoetafdruk van het land. De vergroening is dus absoluut nodig en kadert onder meer in de Europese Green Deal, die van Europa het eerste klimaatneutrale continent in de wereld wil maken. Tegen 2030 moet de staalproducent 30 % minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2018) en in 2050 moet de fabriek helemaal klimaatneutraal zijn.  

IPA 2021-22: tijd voor actie!

Het IPA-dossier zit nog steeds muurvast. Wij willen een indicatieve loonmarge, hogere minimumlonen en aandacht voor de eindeloopbaan. De werkgevers willen echter van geen wijken weten. Als je hen bezig hoort bengelt elke onderneming in ons land aan de rand van de afgrond. Maar dat klopt niet. Heel wat bedrijven doen het momenteel goed en daar moeten ook de werknemers de vruchten van plukken!

Actie 29 maart!

De tijd van informeren en sensibiliseren is voorbij. De komende weken zullen we de druk opdrijven. Het wordt tijd dat de werkgevers over de brug komen en de werknemers geven waar ze recht op hebben.  Meer details hierover volgen zeer binnenkort.

De visie van de metallo

In dit artikel leggen onze metallo’s uit hoe zij kijken naar het IPA-overleg en naar de onwil van de werkgevers om een deftig akkoord te sluiten dat goed is voor de gewone mensen: “Veel arbeiders verdienen nog geen 1700 euro netto per maand. Als je dan moet zeggen dat er niet meer inzit dan een opslag van 10 euro bruto, dan komt dat zeer hard aan.”

 

Volvo Cars gaat volledig elektrisch

Nieuw model voor Gent

Vanaf 2030 wil Volvo enkel nog elektrische auto’s maken. Dat is goed nieuws voor het klimaat én voor de Volvo-fabriek in Gent. Daar starten ze in het najaar met de bouw een nieuw elektrisch model (C40 Recharge). Sinds vorig jaar rolt in Gent ook al de elektrische XC40 van de band. Door deze ontwikkelingen zal ook de tewerkstelling stijgen: van 6.500 naar 6.800 jobs.

Online

Volvo zet ook in op de online verkoop van zijn elektrische wagens. Wat daarvan de gevolgen zijn voor het personeel van de dealers en showrooms is nog niet duidelijk. Volgens Volvo krijgt dit personeel een andere, meer adviserende rol en zullen ze ook nog steeds auto’s voorbereiden, afleveren en onderhouden.

Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021

Omdat de coronacrisis blijft voortduren, besliste het kernkabinet op 12 februari ook de duur van de sociale maatregelen die dienen om de impact van de coronacrisis te beperken, te verlengen. Daarnaast werden een aantal nieuwe maatregelen genomen. De maatregelen gelden tot 30 juni 2021.

Daardoor zijn momenteel de volgende maatregelen van toepassing: 

Lees meer...

Corona-akkoorden verlengd in PC 111

De sociale partners in het PC 111.1 (metaalverwerkende nijverheid) hebben op 1 maart twee bestaande cao’s van bepaalde duur met drie maanden verlengd. Naar aanleiding van de corona-crisis, en de bijzondere maatregelen om ook tijdelijke werkloosheid corona-overmacht gelijk te stellen met ‘gewone’ vormen van tijdelijke werkloosheid werden vorig jaar twee bijzondere akkoorden gemaakt. Eén die een aanvulling voorziet in de berekening van de eindejaarspremie per dag corona-werkloosheid (7,50 euro per dag, met max. 100 arbeidsdagen), en één die een gelijkstelling (1 euro per dag) voorziet in het luik solidariteit van de tweede pensioenpijler van de sector.

De teksten zouden aflopen op 31 maart, maar werden nu verlengd tot einde juni. Er werd bovendien opgenomen dat, als de regeringsmaatregelen dezelfde gelijkstellingen in werkloosheid nog eens zouden verlengen, dat ook deze sectorale akkoorden automatisch verlengd worden. Meer info via je lokaal kantoor.

 

Autobouwers lijden onder tekort aan chips

De auto-industrie kampt met een tekort aan halfgeleiders. Door de lockdown is de vraag naar computerspelletjes, laptops en andere elektronica sterk gestegen. De chipproducenten kunnen de vraag niet volgen. Ook onze Belgische bedrijven ondervinden gevolgen. Audi Vorst ging een week dicht en alle werknemers werden tijdelijk werkloos. Op Volvo Trucks lag de productie eveneens een week stil. Volvo Cars schrapte dan weer haar nachtploeg in de nacht van 4 op 5 februari.

Vandaag zit een wagen vol elektronica, chips en sensoren (o.m. voor het sturingssysteem, de remmen en de batterij van een elektrische wagen). Daar zijn veel (zeldzame) grondstoffen voor nodig. Het garanderen van de bevoorradingszekerheid is een uitdaging voor Europa, omdat de grondstoffen vooral in Azië zitten. Sterk inzetten op een circulaire economie is een belangrijk deel van de oplossing.

  

Subcategorieën