Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

E-transfo: hét magazine voor de elektrotechnicus

De nieuwe e-transfo is uit! In dit magazine van de paritaire sectororganisatie Volta lees je alles over het reilen en zeilen in de elektro-technische sector (PsC 149.01). In deze editie onder meer aandacht voor aanstaande Volta-opleidingen (BA4, BA5 en VCA), een artikel over de aanvullende vergoeding kinderopvang, info over de werkbaarheidscheques en nog veel meer.  

Een nieuwe fabriek voor VDL Bus Roeselare

Nu is het officieel

Eind mei viel er goed nieuws te noteren op VDL Bus in Roeselare. De bouw van de nieuwe fabriek werd officieel bevestigd. Dat die fabriek er zou komen hing al een hele tijd in de lucht, de bouwgrond werd reeds in 2018 aangekocht. Maar nadien bleef het stil en een formele aankondiging bleef uit. Tot vorige week: op 27 mei 2021 bevestigde de directie dat de nieuwe fabriek er komt, al werd nog niet gecommuniceerd over de exacte timing.

Verankering

Secretaris Yves Allewaert is uiteraard tevreden met de aankondiging: “Het is een duidelijk signaal dat VDL verankerd blijft in Roeselare en dat is goed nieuws voor de tewerkstelling. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie rol kunnen spelen in de transitie naar duurzaam openbaar vervoer. Dat is iets waar we trots op mogen zijn.” De volledige reactie van Yves lees je hier.

Metaalvakbonden en werkgevers lanceren loopbaanfonds Mtech+

Welkom Mtech+

Op donderdag 20 mei lanceerden werkgevers en vakbonden uit de metaalindustrie het nieuwe loopbaanfonds Mtech+. Het werkterrein van dit fonds, dat zijn de werknemers (arbeiders en bedienden) en bedrijven uit de metaal- en technologische industrie (PC 111 en PC 209).

Duurzame loopbanen

Met ons loopbaanfonds willen we werk maken van duurzame tewerkstelling en loopbaanzekerheid voor al onze werknemers. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de competenties die werknemers vandaag nodig hebben maar ook aan de vaardigheden die ze in de toekomst nodig (zullen) hebben (zowel binnen als buiten de huidige job/sector). Daarnaast is er ook aandacht voor werkbaar werk en willen we werknemers ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Een loopbaanrekening voor iedereen!

Een van de belangrijkste nieuwigheden is de invoering van een loopbaanrekening voor alle werknemers in de metaalindustrie, ter waarde van 1000 euro. Een budget dat de werknemer vrij kan besteden aan bijscholing, herscholing of aan andere loopbaanondersteunende initiatieven (op eigen initiatief en buiten de arbeidstijd). Er zijn ook projectsubsidies voor bedrijven die concreet aan de slag gaan rond duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. Een andere belangrijke pijler is het herscholingsfonds, die via ondersteuning van langdurige herscholingstrajecten onze werknemers wil klaarstomen voor de jobs van de toekomst.

Meer weten over wat Mtech+ concreet voor jou kan betekenen? Check dan zeker onze website!

Het recht om te staken bestaat 100 jaar!

Mijlpaal

In 2021 vieren we twee syndicale mijlpalen: het recht om te staken en de vrijheid van vereniging bestaan honderd jaar! Dankzij deze vrijheden kunnen we als vakbond doen waar we sterk in zijn, namelijk zorgen voor sociale en maatschappelijke vooruitgang.

Waakzaam

Spijtig genoeg stellen we vandaag vast dat deze fundamentele vrijheden steeds vaker onder druk komen te staan. Zo werden eind vorig jaar nog 17 ABVV’ers veroordeeld omwille van het belemmeren van het verkeer tijdens een staking. En tijdens bedrijfsstakingen deinzen sommige werkgevers er niet voor terug om de stakers te intimideren door deurwaarders in te schakelen. Het toont aan dat we moeten blijven strijden voor onze rechten.

E-book stakingsrecht

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn tijdens een staking? Download dan zeker ons e-book over het stakingsrecht! Zo ben je weer helemaal mee.

Vakantiegeld: wanneer en hoeveel?

Wanneer? 

Mei en juni zijn de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. De arbeiders tewerkgesteld in paritair comité 111 krijgen hun geld van vakantiekas Congmetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 17 mei 2021, 1 juni 2021 en 15 juni 2021. De arbeiders uit de andere metaalsectoren krijgen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Zij betalen uit tussen 2 mei en 30 juni.

Hoeveel? 

Het vakantiegeld 2021 bedraagt 15,38% van het bruto jaarloon (aan 108%) dat je verdiende in 2020. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hun persoonlijke dossier hier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.  

Impact corona? 

Wie in 2020 tijdelijk werkloos was omwille van corona, zal daardoor niet minder vakantiegeld krijgen. Dankzij de vakbonden werden de dagen corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld, zowel wat het aantal dagen vakantie als het vakantiegeld in 2021 betreft.     

IPA: we moeten het overleg alle kansen geven

Minimumlonen en eindeloopbaan

Momenteel onderhandelen werkgevers en vakbonden over twee belangrijke dossiers: de minimumlonen en de eindeloopbaan (SWT en landingsbanen). BTB en ABVV-Metaal willen dit overleg alle kansen geven, maar er moeten wel resultaten geboekt worden. Op 7 juni is het laatste overleg gepland, pas dan zullen wij onze evaluatie maken en beslissen wat de volgende stappen zijn.  

Loonnorm

Omdat de werkgevers pertinent weigeren om de werknemers te geven waar ze recht op hebben, heeft de regering het loondossier naar zich toegetrokken. De loonsverhoging van 0,4 procent en de consumptiecheque van maximaal 500 euro netto vinden wij te weinig, maar het is beter dan niets. Het is wel essentieel dat er een sectoraal kader komt voor de consumptiecheque, zodat een maximaal aantal werknemers er recht op heeft. De beperkte loonmarge is het gevolg van de loonwet van 1996. Deze wet moet dus herzien worden en daar zullen we vanaf het najaar dan ook werk van maken.

Het gemeenschappelijk IPA-standpunt van ABVV-Metaal en BTB lees je hier.

Circulaire economie creëert steeds meer jobs in Vlaanderen

De tewerkstelling in bedrijven die actief zijn in de circulaire economie (herstel, onderhoud, recyclage, …) groeit drie keer sneller dan in de volledige Vlaamse economie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie. De onderzoekers verwachten dat deze trend de komende jaren zal doorzetten en dat er tegen 2030 nog eens 30.000 circulaire jobs zullen bijkomen. Circulaire ondernemingen zijn dus niet alleen beter voor milieu en klimaat, ze creëren ook lokale tewerkstelling.

Momenteel zijn 43.261 Vlaamse werknemers aan de slag in volledig circulaire sectoren, zoals kringloop- en tweedehandswinkels. Daarnaast zijn ook heel wat werknemers actief in bedrijven die zowel circulaire als niet-circulaire activiteiten uitoefenen. Wanneer we deze laatste groep mee in rekening brengen, dan zijn er in Vlaanderen vandaag zo’n 148.000 circulaire jobs.

Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 september 2021

Begin deze week heeft de federale regering beslist om enkele corona-gerelateerde steunmaatregelen te verlengen tot 30 september 2021. Een van die maatregelen is de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, inclusief de RVA-toeslag van 5,63 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid en de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Daarnaast blijft ook de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering bevroren tot 30 september 2021.

En wat na 30 september?

Welke maatregelen zullen gelden vanaf 1 oktober 2021 is nog niet duidelijk. De regering heeft alleszins te kennen gegeven dat ze vanaf dan wil overschakelen naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Een nieuwe toekomst voor CG Power Systems in Mechelen

In februari 2020 werd transformatoren-fabriek CG Power Systems (het voormalige Pauwels Trafo) failliet verklaard. 520 mensen verloren hun job, waarvan 450 in Mechelen en 70 in Charleroi. Mismanagement en fraude vanuit het Indische moederbedrijf betekenden de doodsteek voor de fabriek.

Ruim een jaar later worden de activiteiten van de failliete onderneming overgenomen, dit keer door de Saoedische industriële groep EIC. Daarbij wordt de naam van de fabriek terug omgedoopt tot Pauwels Transformatoren. De focus zal liggen op de markt voor hernieuwbare energie. Over drie jaar zou er werk moeten zijn voor 100 tot 150 mensen.

Subcategorieën