Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sociaal akkoord goedgekeurd en sectoren aan zet

Op 22 juni heeft het ABVV het interprofessioneel akkoord 2021-22 goedgekeurd. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid. Ook de andere vakbonden (ACV en ACLVB) gaven hun akkoord. Het is nu wachten op de nationale cao’s en wetteksten. Na de zomervakantie starten de sectorale onderhandelingen. Daarbij zullen we alles uit de kast halen om onze werknemers te geven waar ze recht op hebben!

Waarover gaat het?

Het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden bevat afspraken over hogere minimumlonen, de eindeloopbaan (SWT en landingsbanen), vrijwillige overuren en de tweede pensioenpijler. De loonmarge van 0,4 procent en de corona-remie van maximaal 500 euro netto maken hier geen deel van uit. Dit laatste werd immers bij wet geregeld door de regering, nadat de werkgevers pertinent weigerden om hierover aanvaardbare afspraken te maken.

Lees meer...

Duurzaam transport: nood aan meer Vlaamse ambitie

Eind april presenteerde de Vlaamse regering haar ontwerp-visienota ‘Clean Power for Transport’. Daarin legt ze uit hoe ze het transport (auto, trein, bus, …) in Vlaanderen emissievrij wil maken. De focus ligt daarbij terecht op de elektrificatie van het vervoer. Zo moet tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte wagens elektrisch zijn.

Voor de SERV – een adviesorgaan van vakbonden en werkgevers – mogen de ambities van de Vlaamse regering gerust nog opgeschroefd worden, vooral wat het aantal elektrische wagens betreft. Er is ook dringend nood aan becijferde plannen over investeringen in (slimme) laadpalen en in betere netinfrastructuur.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen (CO2-neutraal in 2050) valt geen tijd te verliezen. De omslag naar elektrische wagens moet snel en massaal gebeuren, op een sociaal rechtvaardige manier. Meer weten over de rol die elektrische auto’s spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot? Check dan zeker onze nieuwste MagMetal!         

Goed nieuws voor Volvo Trucks: 350 nieuwe medewerkers

E-commerce boomt


Bij vrachtwagenproducent Volvo Trucks valt de laatste maanden goed nieuws te noteren. De fabriek doet het goed en er is werk bij de vleet. Een van de redenen voor de sterke prestaties is het succes van de e-commerce. Sinds de coronacrisis kopen we massaal online en de vrachtwagens van Volvo zorgen ervoor dat alle goederen terechtkomen in grote verdeelcentra en opslagplaatsen. Vandaaruit zorgen koeriers van transportfirma’s ervoor dat alles geleverd wordt bij de consumenten thuis. Over de situatie op Volvo Trucks spreken we met ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde Sven Celie.
Met Tom Peeters, BTB-verantwoordelijke voor de sector wegvervoer en logistiek, hebben we het dan weer over de chauffeurs die alle online bestelde spullen tot aan de voordeur van de klant brengen.


Lees hier volledige artikel

De economie herleeft en dat is goed nieuws voor Volvo Trucks

Bij vrachtwagenproducent Volvo Trucks valt de laatste maanden goed nieuws te noteren. De fabriek doet het goed en er is werk bij de vleet. We spreken erover met Sven Celie, onze ABVV-Metaal-hoofddelegee ter plaatse.

Vol orderboek

Op Volvo Trucks is het momenteel heel druk, vertelt Sven: “Ons orderboek zit helemaal vol voor de rest van het jaar. Recent werd een productiestijging ingevoerd en na de zomer volgt nog een tweede productiestijging. Niet alleen onze fabriek in Gent doet het goed, ook in Zweden is er veel werk.”

Lees meer...

Lidgeld aangepast aan de index vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli betaal je als actief lid van ABVV-Metaal een maandelijkse bijdrage van 17 euro in plaats van 16,30 euro. Dat komt omdat het lidgeld gekoppeld is aan de index.

Lid zijn bij onze vakbond staat voor kwalitatieve individuele en collectieve ondersteuning op maat. We zetten daarbij fors in op informatie en communicatie. Om een degelijke dienstverlening te garanderen zijn ledenbijdragen onontbeerlijk voor onze werking. Bovendien houdt ABVV-Metaal eraan dat je als lid – behalve onze service – waar voor je geld krijgt. Zo genieten al onze leden van kortingen en voordelen allerhande via het platform MyAdvantage. Bovendien ontvang je elk jaar in november een syndicale premie, als je bent aangesloten bij ABVV-Metaal en in orde bent met je bijdragen. Zo brengt een lidmaatschap je nog steeds meer op dan het je kost.

CommScope schrapt 305 banen

Bij Amerikaans telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). De intentie tot herstructurering werd op donderdag 27 mei aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in Kessel-Lo verlieslatend worden. Het slechte nieuws kwam onverwachts voor personeel en vakbonden, aldus hoofddelegee voor ABVV-Metaal Marc Vanhagendoren: “Uit het jaarverslag van 2018-2019 leiden we af dat er nog veel winsten zijn gemaakt. Dit besluit is genomen uit de vrees dat het bedrijf tegen 2023 niet langer winstgevend zou zijn. Nochtans zijn er onlangs nog miljoenen aan dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders.”

Onmiddellijk na de aankondiging mochten de zwaar aangeslagen werknemers naar huis vertrekken. Ze kregen donderdag en vrijdag de tijd om het slechte nieuws te verwerken. Op de vraag van de vakbonden om ook maandag een betaalde verlofdag toe te kennen, ging de directie niet in. De vakbonden hielden daarop de poorten dicht op maandag 31 mei. Sedert dinsdag zijn de werknemers weer aan de slag.

Lees meer...

Interprofessioneel overleg: wat ligt er op tafel?

Het ontwerp gaat over vier aan het loonoverleg gekoppelde dossiers: eindeloopbaan, het gebruik van overuren, minimumlonen en de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden. Normaal maakt ook de loonnorm deel uit van een IPA. Maar door de halsstarrige houding van de werkgevers zijn de sociale partners er niet in geslaagd om hierover afspraken te maken, waardoor de regering dit dossier naar zich toe heeft getrokken.

Lees meer...

Rouwverlof binnenkort uitgebreid van 3 naar 10 dagen

Historiek? 

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde onlangs een wetsvoorstel goed rond de uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind. Dit betekent dat het binnenkort realiteit zal worden (goedkeuring door de Kamer wordt voorzien in het najaar van 2021).

Wat? 

Hierdoor zou het rouwverlof (klein verlet bij overlijden familielid) voor werknemers met 7 dagen worden uitgebreid (van 3 naar 10 dagen) bij het overlijden van hun partner of kind. Deze dagen kunnen flexibel worden opgenomen binnen het jaar na de dag van overlijden. Kanttekening: in de meeste sectoren bedraagt het rouwverlof nu het wettelijke minimum van drie dagen. Er zijn evenwel sectoren, ook binnen de metaalsectoren, die op sectoraal niveau al een hoger aantal dagen toekennen aan de werknemers.

Wie?

Ook het toepassingsgebied van de wet breidt uit, zodat rouwverlof ook kan worden opgenomen bij het overlijden van stiefbroers, stiefzussen en stiefgrootouders en in geval van langdurige pleegzorg door de pleegouders.


Subcategorieën