Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Goed nieuws over SWT en landingsbanen in jouw sector

Het sociaal akkoord voor de periode 2021-2022 heeft lang op zich laten wachten. Het werd pas goedgekeurd na lange en moeizame onderhandelingen op 22 juni 2021. Hierdoor start ook het sectorale overleg veel later dan normaal (in het najaar i.p.v. in het voorjaar). De voorbije weken hebben we echter niet stilgezeten. Omdat we geconfronteerd werden met enkele sectorale bepalingen die afliepen, hebben we van de zomermaanden gebruik gemaakt om meerdere cao’s te verlengen. Op die manier vermijden we een juridisch vacuüm tot aan het moment waarop een nieuw sectoraal akkoord wordt afgesloten. 

Lees meer...

Tekort aan halfgeleiders blijft wegen op auto-industrie

Het grote plaatje. Het wereldwijde tekort aan chips blijft de autowereld parten spelen.
  • Door de coronacrisis kelderde de verkoop van auto’s. Chipfabrikanten beperkten daardoor hun productie.
  • Nu de autoverkoop sneller opveert dan voorzien, kunnen er niet snel genoeg nieuwe chips gemaakt worden. Er wordt verwachtdat de problemen tot 2023 kunnen aanhouden.
Waarom belangrijk voor jou? Ook onze bedrijven ondervinden moeilijkheden. Volvo Cars Gent lag de voorbije twee weken bijna volledig stil. In februari en juni werd de band ook al eens stilgelegd. Audi Vorst, Volvo Trucks en DAF kenden eveneens productieproblemen.  

Duik dieper. Wie meer wil weten over de crisis in de industrie van halfgeleiders én over de Europese chip-afhankelijkheid t.o.v. Azië: dit artikel van De Correspondent is een echte aanrader. 

Corona-cao's in sector metaalbouw verlengd tot september 2021

In het voorjaar van 2020, net na de eerste lockdownperiode, sloten de sociale partners in de metaalverwerkende nijverheid twee heel specifieke coronagerelateerde cao’s af. Het betrof akkoorden die een rechtstreeks gevolg waren van de collectieve sluitingen en schorsingen van de arbeidsovereenkomst ingevolge ‘overmacht door Covid-19’. Door de erkenning van de coronapandemie als overmacht konden werknemers daardoor aanspraak maken op een werkloosheidsvergoeding, net alsof de schorsing veroorzaakt werd door een ‘gewone’ economische reden.

Lees meer...

Bet0,0g mee voor een hoger l0,0n!

Op vrijdag 24 september organiseert het ABVV een nationale betoging. We komen op straat om te protesteren tegen de loonwet. De praktische details vind je hier.

Waarom is dat nodig: De loonwet zorgt ervoor dat onze lonen nauwelijks nog mogen stijgen. Er is nood aan een herziening van de wet, zodat echte loonsverhogingen opnieuw mogelijk worden.

Het grotere plaatje: De loonwet dicteert dat onze lonen gelijke tred moeten houden met de lonen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Maar van een eerlijke vergelijking met de buurlanden is geen sprake!

Lees meer...

VDL Nedcar gaat elektrische busjes bouwen voor start-up Canoo

Een tijd terug raakte bekend dat autofabriek VDL Nedcar (Born, Nederland) vanaf 2023 geen wagens meer zal bouwen voor BMW. Het bedrijf verloor daarmee haar enige klant en moest op zoek naar nieuwe contracten. Die zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers werpt nu haar eerste vruchten af.

In het vierde kwartaal van 2022 zullen er al 1000 van de band rollen en vanaf 2023 mag de autobouwer 15.000 elektrische busjes bouwen voor de Amerikaanse start-up Canoo. We spreken erover met kersvers voorzitter van de ondernemingsraad, de Belg Abdel Lahssaini.

Lees meer...

We zetten recht wat krom is …

Want juist is juist! En weet je wat niet juist is?

Werknemers die voltijds aan de slag zijn en op het eind van de maand niet rondkomen. Moeders en vaders die werken, maar geen opvang kunnen betalen of geen brooddoos kunnen vullen, omdat ze te weinig verdienen. In de taxisector bijvoorbeeld,  is de verhoging van het minimumloon meer dan noodzakelijk. Want deze verhoging heeft ook een  rechtstreekse gunstige impact op het pensioen, het gewaarborgd loon, ziekte-uitkering. Dat beaamt taxichauffeur Edouardo Barro: “Als je moet leven van een pensioen in onze sector is elke maand te lang voor de uitkering die je krijgt. Deze manier van leven is niet enkel onhoudbaar, maar ook onmenselijk!” Lees hier meer over de verhoging van het minimumloon en wie ervan meeprofiteert: bit.ly/sociaalakkoord-2122

Werknemers langer aan het werk willen houden zonder hen de kans te geven om dat ook vol te houden. Want een job in de metaal- of transportsector, dat is hard werken. De verlenging van landingsbanen en SWT is dan ook een noodzakelijke stap in het kader van langere loopbanen en werkbaar werk.  “Na jarenlang werken is het echt nodig om wat gas terug te nemen. Zoals dat bij oudere auto’s vaak het geval is, is er misschien nog niet veel te merken aan de carrosserie, maar de motor begint toch te haperen. Genoeg is genoeg. Gelukkig heb ik de kans om met SWT te gaan volgend jaar en tot dan gebruik te maken van een landingsbaan,” aldus Noella Vercauteren, die al 41 jaar bij Umicore werkt. 

Transitie in de autosector: uitdagingen, kansen en bedreigingen

De sectoren garages (PC 112) en koetswerk (PsC 149.02) zijn volop in verandering. Denk maar aan de opmars van elektrische wagens of aan de digitalisering van werkmethodes en bedrijfsprocessen. Ook de verwachtingen van klanten/consumenten zijn geëvolueerd.

Impact op de werkvloer

Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor onze mensen op de vloer. De manier van werken wordt anders, net zoals de competenties die werknemers nodig hebben. Als vakbond denken wij daarover na en willen we mee zorgen voor kwalitatieve jobs in een bloeiende garage- en koetswerksector.

Onze visie

Over de transitie in de garage- en koetswerksector schreven we dit dossier. We doen er onze visie uit de doeken om de uitdagingen aan te gaan, de kansen te grijpen en de bedreigingen te beperken. In de woorden van Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal: “Ondanks alle ingrijpende evoluties in de sector, is investeren in werknemers dé sleutel tot succes!”

Sociaal Akkoord ’21-‘22: belangrijke stap versterking koopkracht

BRON: ABVV (download artikel)

In het kort

Het minimumloon (GGMMI) wordt de komende vijf jaar, indexaties niet meegerekend, bruto verhoogd met 146 euro per maand. De cao werd ondertekend op 15 juli. (cao 43 en cao 50) Momenteel bedraagt het minimumloon 1625 euro per maand. Door fiscale aanpassingen zal deze bruto-verhoging bijna volledig netto in de portemonnee van de werknemers terecht komen. De verhoging gebeurt in drie fases, waarvan de eerste op 1 april 2022. Het minimumloon wordt dan verhoogd met 76 euro. Twee jaar later (april ’24) volgt een nieuwe verhoging met 35,7 euro en opnieuw twee jaar later komt er 35,7 euro extra bij. Het minimumloon wordt zo verhoogd met ongeveer 9% op vijf jaar tijd, los van indexaties. Wanneer we rekening houden met tussentijdse indexaties zal in 2026 het minimumloon 1913 euro per maand of 11,63 euro per uur bedragen, nu bedraagt het 9,87 euro per uur.

Lees meer...

Mantelzorg : wanneer je naasten je nodig hebben

Iedereen maakt het wel eens mee: een moment waarop je iets wil terugdoen voor de mensen die je na aan het hart liggen. Maar soms vergt die ondersteuning zoveel van je dat dit niet langer combineerbaar is met een fulltime-job. In onderstaand artikel gaan we na hoe de wetgever en de sociale partners ervoor zorgen dat je in dat geval een beroep kunt doen op de sociale zekerheid. Met deze ondersteuning hoef je financieel niet te veel in te boeten.

Waar dit vroeger beperkt was tot 1 maand volledige afwezigheid, wordt dit dankzij het initiatief van Minister Dermagne en goedkeuring door de federale regering, uitgebreid naar 3 maanden.

Lees meer...

Subcategorieën