Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vakbonden en werkgevers willen het ‘beter na corona’

BeterNaCorona

De coronacrisis is nog niet voorbij, daarvoor is het wachten op een doeltreffend vaccin. In tussentijd moeten we er het beste van maken. Dat wil zeggen: elkaars gezondheid beschermen en zorgen dat onze economie terug op de rails geraakt. Daarnaast is het ook belangrijk om werk te maken van een betere (sociale, duurzame, veerkrachtige, …) samenleving na corona. De voorbije weken hebben vakbonden en werkgevers alvast hun gemeenschappelijke aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de Vlaamse en (hopelijk de binnenkort gevormde) federale regering.

Lees meer...

VDAB organiseert gratis opleidingen voor tijdelijk werklozen

Sinds enkele maanden focust de VDAB niet alleen meer op het begeleiden van werkzoekenden naar een job. Met het VDAB-decreet van 29 mei 2020 werd haar opdracht immers uitgebreid tot ‘regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt’. Dat betekent concreet dat de doelgroep van de VDAB wordt uitgebreid tot elke burger op beroepsactieve leeftijd. Zo moet de VDAB onder meer uitgroeien tot loopbaanregisseur, waarin ze iedereen ondersteunt in zijn of haar loopbaan.

Lees meer...

Het Paarse Pact: pleidooi voor een gendergelijke en duurzame economie

De Europese Vrouwenlobby (EWL), een alliantie van meer dan 2000 niet-gouvernementele vrouwenorganisaties in de EU, bracht in 2019 haar visie op een feministisch Europa uit onder de titel Het Paarse Pact. Die benaming is gebaseerd op het begrip 'Paarse Economie', dat staat voor een gendergelijke en duurzame economie. De tekst werd recent door de Vrouwenraad vertaald naar het Nederlands en vormt een waardevol instrument voor al wie streeft naar een betere samenleving na COVID-19.

Dit was 18 september 2020

Ontdek hier enkele sfeerbeelden van onze Syndicale Raad van 8 september, waarop wij afscheidnamen van Erevoorzitter Georges De Batselier en Rohnny Champagne verwelkomden als nieuwe Voorzitter van ABVV-Metaal.

Lees meer...

Naar een langere levensduur voor onze producten!

Recht op repareren

Netwerk Bewust Verbruiken (onder meer Vlaams ABVV, Oxfam en Gezinsbond zijn partner) heeft een nieuwe campagne gelanceerd: Recht Op Repareren. Daarin wordt gewezen op de vele voordelen van het herstellen van producten in plaats van ze weg te gooien wanneer ze kapot zijn. Vandaag is dat geen evidentie, want producten zijn niet gemaakt om eenvoudig gerepareerd te worden. Vaak zijn er geen wisselstukken en is herstellen moeilijk of veel te duur. Bovendien gaan producten – denk aan tv’s, wasmachines en smartphones – sneller kapot dan vroeger (20 % sneller dan 20 jaar geleden, zo stelt de campagne).

Lees meer...

Subcategorieën