Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Europese batterij-industrie onder druk

Sinds enkele jaren wordt in Europa fors geïnvesteerd in de uitbouw van een competitieve batterij-industrie. Maar recente ontwikkelingen strooien roet in het eten. Onder meer massale Amerikaanse subsidies maken een hele reeks geplande investeringen onzeker.
  • In 2017 werd de Europese Batterij Alliantie (EBA) Deze alliantie tussen industrie, overheid en wetenschap moest een antwoord bieden op de Aziatische dominantie in de batterij-industrie en groeide uit tot een succes. Volgens een studie zou een kwart van de wereldwijde productie van batterijcellen zich vanaf 2030 in de EU bevinden.
  • Eind 2022 lanceerde de VS echter de Inflation Reduction Act (IRA), een subsidiepakket van 370 miljard dollar voor bedrijven die duurzame producten maken op Amerikaans grondgebied.
  • Een hele reeks geplande investeringen in de EU wordt daardoor onzeker. Maar liefst twee derde (68 %) van de in Europa geplande productie van lithium-ion batterijen dreigt te worden uitgesteld, ingeperkt of geannuleerd.

Wat doet Europa?

Als reactie op de Inflation Reduction Act (IRA) lanceerde de EU begin dit jaar het Green Deal Industrial Plan, dat de ontwikkeling van een competitieve en duurzame industrie moet versnellen.

  • Een belangrijk element van dat plan is de nieuwe Net-Zero Industry Act. Dit wetgevend kader stelt dat Europa minstens 40 % van de groene technologie (windmolens, batterijen, zonnepanelen, …) zelf moet produceren. Dat moet mogelijk worden door snellere vergunningsprocedures en door meer mogelijkheden voor lidstaten om staatsteun toe te kennen.
  • Er komt ook een Critical Raw Materials Act die de toegang tot belangrijke grondstoffen moet garanderen voor de productie van duurzame producten.

Graaf dieper

De EU maakt dus werk van nieuwe initiatieven ter ondersteuning van haar industriebeleid. De komende jaren zal blijken in welke mate ze succesvol zijn. Het voeren van een assertief industrieel beleid staat in elk geval prominent op de agenda. In ons dossier lees je er alles over!

En het werd zomer ... de omschakeling naar zomertijd!

In de nacht van 25 maart op 26 maart 2023 is het weer zover en schakelen we weer over naar zomertijd.

Dat kan gevolgen hebben voor de werknemers die in ploegen werken.

  • De werknemers die in de nachtploeg werken, werken bij de overschakeling immers een uur minder. Op zich stelt zich geen probleem, wanneer je bij de omschakeling naar het winteruur in het laatste weekend van oktober ook in de nachtploeg zou werken en dan een uur meer werkt. Je krijgt dan nu toch al betaling van 8 uren, daar waar je er maar 7 presteert , hetgeen compenseert voor het extra uur in oktober waarvoor je dan op dat moment niet betaald zal worden.
  • Werk je niet in dezelfde ploeg op het moment dat we overgaan op wintertijd, dan geldt een andere regeling. De werkgever zal dan toch een extra uur betalen bij de overschakeling naar zomertijd; wie in oktober een uur meer werkt zal eveneens voor de volle 9 uren worden betaald.
Of dit de laatste omschakelingen zijn, is nog niet zeker. Binnen Europa is er momenteel nog geen consensus en het dossier staat on hold waardoor we dus nog wel eventjes rekening moeten houden met het fenomeen van zomer- en wintertijden.

Op zoek naar de roots van Equal Pay Day: de historische vrouwenstaking op metaalfabriek FN Herstal

Vrouwen verdienen vandaag gemiddeld 21,6 % minder dan mannen. Dat komt in de eerste plaats omdat vrouwen veel vaker deeltijds werken, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen. Maar ook wanneer we corrigeren voor de arbeidsduur, is de loonkloof nog altijd 8,5 % (en zelfs 11,8 % in de private sector). Vrouwen zijn immers ook oververtegenwoordigd in sectoren zoals de schoonmaak, zorg en social profit waar de lonen niet van de hoogste zijn.

Gelukkig verdienen vrouwen vandaag wel evenveel als hun mannelijke collega’s in dezelfde functie op hetzelfde bedrijf. Dat is evident, maar ooit was het anders… Naar aanleiding van Equal Pay Day willen we graag eens terugblikken op de allereerste vrouwenstaking in ons land. Op 16 februari 1966 legden meer dan 3.000 arbeidsters van wapenfabriek FN Herstal het werk neer, omdat ze veel minder loon kregen dan hun mannelijke collega's. Hun eis was duidelijk: gelijk loon voor gelijk werk!

De staking op FN zou uiteindelijk een mijlpaal worden, zowel voor de arbeidersbeweging als voor de vrouwenbeweging. De huidige strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen heeft haar historische wortels in die sociale strijd van een halve eeuw geleden.

Lees meer...

Ontwerp van sociaal akkoord 23-24: wat staat erin?

Op 15 maart bereikten werkgevers en vakbonden in de Groep van 10 een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2023-2024.
  • Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan onze achterban. Ten laatste tegen 31 maart weten we of het akkoord al dan niet is goedgekeurd.
  • Indien goedgekeurd, dan vormt dit het kader waarmee wij in onze metaalsectoren aan de slag gaan tijdens de sectorale onderhandelingen.
  • Belangrijk!De loonnorm van 0,0 % en de koopkrachtpremie van maximaal 500 of 750 euro werden door de regering vastgelegd en maken geen deel uit van dit ontwerpakkoord. Het is wel aan de sectoren om een regeling uit te werken inzake de koopkrachtpremie (binnen de krijtlijnen van het Koninklijk Besluit).

Lees meer...

Europa zet duurzaam industriebeleid prominent op de agenda

Waarover gaat dit?

Begin februari lanceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Green Deal Industrial Plan’. Dit plan moet een antwoord bieden op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), die bijna 400 miljard dollar vrijmaakt voor investeringen in groene industriële sectoren op VS-grondgebied (batterijen, hernieuwbare energie, …). In Europa was daardoor de vrees ontstaan dat cruciale investeringen zouden weglekken naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.  

Lees meer...

Nooit meer extreemrechts

De geschiedenis herhaalt zich misschien niet, maar kent wel patronen. En hoe beter we die patronen kennen, hoe slimmer we kunnen reageren op bepaalde uitdagingen. We interviewden Christophe Busch en Dirk Verhofstadt over het toegenomen extremisme, de normalisering van extreemrechts en de rol van de vakbonden om opnieuw nuance en kleur te brengen in het zwart-witdebat.

Bij de politieke verkiezingen in Zweden en Intalië wonnen de extreemrechtse partijen en waren aan zet om een regering te vormen. Wij gingen eens over de landsgrenzen kijken bij onze collega-vakbonden wat het effect van zo'n politieke aardverschuiving is?

Lees of download hier het artikel.

1,5 miljoen Belgen leven in armoede

Nieuwe cijfers

Uit recente cijfers van Statbel blijkt dat meer dan 1,5 miljoen Belgen in 2022 onder de armoedegrens in armoede leefden. De situatie is het schrijnendst in Brussel (29,8 %), gevolgd door Wallonië (17,8 %) en Vlaanderen (7,7 %). Daarnaast loopt 2,14 miljoen Belgen momenteel het risico om in armoede of sociale uitsluiting te belanden. De belangrijkste risicofactoren zijn de werkzaamheidsgraad, het opleidingsniveau en het geboorteland.

De sociaal-economische barometer van het ABVV onthulde in januari 2023 een koopkrachtprobleem in de Belgische huidhoudens, met de automatische loonindex als voornaamste buffer.

Wat wordt eraan gedaan?

"Er is gebrek aan doortastend en degelijk armoedebeleid", aldus Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen. Sterker nog, de federale regering besliste onlangs om dit jaar de uitgebreide toegang tot het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen - ingevoerd in het kader van de energiecrisis - gradueel af te bouwen. Netwerk tegen Armoede formuleert concrete aanbevelingen voor onze overheden om de strijd tegen armoede en sociale rechtvaardigheid eindelijk te beslechten.

De rechtse partij N-VA komt, ondanks het sociaal landschap waarin we ons bevinden, op de proppen met voorstellen die de Belgische bevolking verder zouden verarmen. Niet alleen zou de partij de toegang tot het leefloon willen bemoeilijken, ook zou ze het bedrag verlagen en deels uitkeren in maaltijdbonnen.

Metallo Mathias nieuwe voorzitter jongerencommissie Vlaams ABVV

Dat onze metallo’s straffe militanten zijn, dat weet intussen iedereen. De voorbije dagen werd dit nog maar eens bevestigd door de verkiezing van Mathias Vandenheede (delegee VDL Roeselare) als voorzitter van de jongerenbcommissie van het Vlaamse ABVV. Metallo Raymond Smeulders (voormalig hoofddelegee Renault Vilvoorde) werd kort voordien al verkozen tot voorzitter van de seniorencommissie van het Vlaams ABVV.

Mathias is vastberaden: "Ik wil de jongerenwerking van het ABVV graag nieuw leven inblazen. Het doel moet zijn om meer zichtbaar naar buiten te komen. Er zijn veel thema’s waarop we willen inzetten, zoals betaalbare energie en huisvesting. We willen ook nadenken over hoe we jongeren beter kunnen betrekken bij de vakbond, onder meer door slim gebruik te maken van sociale media."

Subcategorieën