Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sta mee op voor United Automobile Workers

Lees hier het volledige artikel over de historische staking van de United Automobile Workers (UAW) en hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder een loonsverhoging van 40 procent, een vierdagenwerkweek, verbeterde pensioenen en meer werkzekerheid. De UAW strijdt voor rechtvaardigheid en solidariteit in de auto-industrie, en ABVV-Metaal staat samen met hen in deze cruciale strijd voor werknemersrechten.

 

Lees hier het pamflet in NL

Lees hier het pamflet in het ENG

Materialen secretarissenvorming

Beste secretaris

Je kan hier steeds het materiaal downloaden dat ter beschikking wordt gesteld tijdens de secretarissenvormingen.


Vorming 21-22 september

 

 


 

Wat verdient een jobstudent?

Als jobstudent verdien je normaal gezien hetzelfde loon als jouw collega’s inclusief eventuele maaltijdcheques en eindejaarspremie tenzij afspraken in de sector (CAO’s) dat anders bepalen.

Lees meer...

Nieuwe opleiding voor de elektrotechnieker: veiligheid op mobiele bouwplaatsen

 
Wat? Volta – ons opleidingsfonds voor de elektrotechnische sector – organiseert in het najaar een nieuwe opleiding ‘basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen’.

  • Waarom? Een Koninklijk Besluit (KB van 15 april 2023) verplicht aannemers immers om een veiligheidsopleiding te voorzien aan alle personen (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, …) die werken uitvoeren op een bouwplaats.
  • Inhoud? Volgende thema’s komen o.m. aan bod: veilig werken, PBM’s, omgaan met gevaarlijke producten en werken op hoogte. Op het einde van de opleiding volgt een test, waarvoor je moet slagen om een attest te krijgen.
Een overzicht van waar en wanneer deze opleidingen worden aangeboden vind je hier. De opleiding is gratis voor arbeiders van PsC 149.01. Inschrijvingen gebeuren via jouw werkgever.

Proefdraaien … kan dat ?

Jobstudent of sollicitant … Soms wanneer je solliciteert vraagt de potentiële werkgever wel eens om te kunnen nagaan welk vlees hij of zij in de kuip heeft. Met andere woorden wordt gevraagd of je proef wil draaien, meestal onbezoldigd. 

Lees meer...

Welke mogelijkheden heb ik om opleiding te volgen?

Check je opleidingstegoed! Weten waarop je recht hebt inzake opleiding? Dat kan snel en eenvoudig door je opleidingstegoed te raadplegen. Je ziet er in één oogopslag welke mogelijkheden je hebt om je bij te scholen in je huidige job of om je carrière een andere wending te geven.

  • Het opleidingstegoed is de overkoepelde term voor de verschillende opleidingsincentives van de Vlaamse overheid: Vlaams Opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en het tijdskrediet met motief opleiding.

In het nieuws. Het aantal mensen dat gebruikt maakt van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) zit trouwens in de lift. Tijdens het schooljaar 2022-23 maakten 16 % meer werknemers gebruik van dit systeem om een opleiding te volgen.

  • Dankzij VOV kunnen werknemers in de privé-sector een opleiding volgen tijdens de werkuren zonder (of met beperkt) loonverlies.
  • Opvallende vaststelling: vooral arbeiders maken steeds vaker gebruik van VOV om zich bij- of om te scholen. Daarnaast wordt er ook vooral in grotere bedrijven beroep gedaan op VOV.

Ook in onze metaalsectoren ondersteunen we opleiding. Wist je bijvoorbeeld dat werknemers in de sector metaalbouw (PC 111 en 209) via de loopbaanrekening recht hebben op een tussenkomst in de opleidingskosten ten belope van 1000 euro per jaar?

  • Let op: enkel voor opleidingen op eigen initiatief en buiten de werkuren!

Meer weten over de specifieke opleidingsmogelijkheden en -rechten in onze sectoren? Neem zeker eens een kijkje op de website van onze opleidingsfondsen mtech+, Educam en Volta. Ook in onze sectorboekjes lees je alles over opleiding en vorming in jouw sector.

Subcategorieën