Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Volgend schooljaar tot 250 uren Vlaams opleidingsverlof mogelijk

Wie zich regelmatig bijschoolt staat, sterker op de arbeidsmarkt en is beter gewapend tegen diverse uitdagingen zoals digitalisering en robotisering. Als ABVV-Metaal zetten we actief in op opleiding en herscholing, onder meer via onze opleidings- en loopbaanfondsen (EducamVolta en INOM).

Ook de Vlaamse regering zet in op opleiding. Vanaf volgend schooljaar komt er een uitbreiding van het Vlaams opleidingsverlof (VOV), namelijk het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’. Een werkgever kan voorstellen aan een werknemer om een bepaalde VOV-opleiding te volgen. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op VOV en kan tot 250 VOV-uren opnemen.

Volta lanceert ‘Go-Electro’: een campagne vol spanning en energie!

Volta – de paritaire sectororganisatie voor de elektrotechnische sector – wil jongeren en omscholers overtuigen om te kiezen voor een studie of job in de elektrotechniek. De rol van elektriciteit wordt steeds crucialer in de wereld van automatisering, digitalisering en duurzaamheid. De sector heeft daarom dringend nood aan goed opgeleide technici.

Daarom lanceert Volta haar Go-Electro campagne, die loopt tot eind juni 2021. Tijdens deze campagne zullen heel wat bedrijven hun (bestel-)wagens bestickeren met Go-electro stickers, met de bedoeling om zichtbaarheid te creëren voor de sector. Daarnaast wil de campagne ook jongeren en ouders bereiken via sociale media (Instagram en Facebook), met de boodschap om te kiezen voor een elektrotechnische opleiding.

IPA 2021-22: werkgevers blokkeren elke vooruitgang

Nog altijd is er geen doorbraak in het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA 2021-22). De werkgevers blijven zich halsstarrig verzetten tegen elke échte vooruitgang voor de werknemers. Aan onze drie prioriteiten wordt geen gehoor gegeven: een deftige loonstijging (vooral in sectoren die het voorbije jaar goed gepresteerd hebben), hogere minimumlonen en een stevig eindeloopbaanbeleid.

De komende dagen zal het ABVV zijn verdere strategie bepalen en bekijken hoe het nu verder moet. De tijd dringt, maar wij blijven gaan voor een sterk, rechtvaardig en solidair akkoord. De werknemers hebben daar recht op. Wij verdienen beter!

Duurzaam openbaar vervoer is de toekomst!

De internationale transportvakbond ITS voert campagne voor een uitgebreid, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer, overal ter wereld. Investeringen in publiek bus-, tram- en treintransport kunnen het globale post-coronaherstel versnellen, miljoenen jobs creëren en een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Ook in Vlaanderen zijn bijkomende inspanningen nodig. Vanuit het EU-herstelplan zal de komende jaren bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in openbaar vervoer (tram en bus). Dat is positief, maar de focus ligt vooral op hybride bussen (met verbrandingsmotor) terwijl er beter voor vol-elektrisch gekozen wordt. Dat is technisch mogelijk én noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

Vaccinatieverlof goedgekeurd

Werknemers die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19, hebben recht op klein verlet (omstandigheidsverlof). De wet die dat mogelijk maakt werd recent goedgekeurd en is (voorlopig) van kracht tot 31 december 2021. 

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum. De werknemer behoudt zijn normale loon en moet de werkgever vooraf verwittigen, van zodra het tijdstip van de vaccinatie bekend is.

 

 

Gelijkheid maakt gezond

De nieuwe campagne van FOS wil met 9 eisen de beleidsmakers actie doen ondernemen voor een gezondheidsvaardige samenleving! Want hoe gelijker, hoe gezonder onze samenleving. Dat gaat uit van het feit dat gezondheid een mensenrecht is: iedereen heeft recht op gemakkelijke toegang tot gezondheidszorg. De grootste dam tegen ongelijkheid is sociale bescherming. Niet alleen beschermt het ons tegen crisissen en bij pech, het verkleint ook bestaande ongelijkheden. Help jij mee om 2000 handtekeningen te verzamelen?

Tijdelijk werkloos door corona: wie betaalt paasmaandag?

Op 5 april is het Paasmaandag. Normaal wordt deze wettelijke feestdag betaald door je werkgever. Maar wat als je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door corona? In dat geval geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever. Deze periode van 14 dagen moet ononderbroken zijn. Ben je al langer dan 14 dagen ononderbroken werkloos door overmacht? Dan krijg je geen loon, maar een werkloosheidsuitkering van de RVA. Klik hier voor meer info over tijdelijke werkloosheid en feestdagen.

En uitzendkrachten? Ook uitzendkrachten hebben in bepaalde gevallen recht op loon op paasmaandag. Ben je als uitzendkracht tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan gelden dezelfde criteria als voor een vaste werknemer (nl. meer of minder dan 14 dagen ononderbroken tijdelijk werkloos zijn). Ben je niet tijdelijk werkloos, dan gelden andere regels. Alle info lees je hier.

Werknemers op Volvo Cars Gent hebben recht op 24 weken ouderschapsverlof

Goed nieuws voor de Volvo Cars-werknemers die mama of papa worden. Vanaf 1 april 2021 krijgen kersverse ouders (ook adoptie- en pleegouders) er recht op 24 weken ouderschapsverlof. Dit recht geldt wereldwijd in alle autofabrieken van Volvo Cars voor bijna 40.000 personeelsleden.

De nieuwe regeling komt bovenop de wettelijke bepalingen. Concreet krijgen de mama’s op Volvo Cars Gent er dus elf weken ouderschapsverlof bij, voor de papa’s en mee-ouders gaat het om 21 weken extra. Die bijkomende weken worden vergoed door het bedrijf aan 80 procent van het loon.

Philippe Diepvents – directeur studiedienst bij het Vlaams ABVV – schreef een boeiend opiniestuk over het nieuws op Volvo Cars. Werkbaar werk, meer vrije tijd, minder stress en een betere werk-privébalans: de komende jaren moeten we daar dringend een speerpunt van maken!

De drempels voor loonbeslag en loonoverdracht zijn verlengd tot 30 juni 2021

Tijdens de coronacrisis hebben veel werknemers het financieel minder makkelijk. Daarom heeft het parlement eind vorig jaar een wet aangenomen die de grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht met 20% verhoogt tot 31 maart 2021.

Omdat de versoepeling van de coronamaatregelen nog niet voor morgen is, heeft de Ministerraad nu beslist om deze maatregel te behouden tot 30 juni 2021.

Lees meer...

Subcategorieën