NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wat? Vanaf 15 april 2023 moet iedereen die werkt op een tijdelijke of mobiele werkplaats (TMB) een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur volgen. Dit geldt zowel voor werknemers, werkgevers als zelfstandigen…kortom iedereen die werkzaamheden uitvoert op de TMB. Deze verplichting bestond er al voor de bouwsector maar wordt nu algemeen.

Uitzondering? Al wie reeds de nodige kennis of ervaring verworven heeft, hoeft de opleiding niet te volgen. Val je niet onder de uitzondering dan moet je de opleiding in principe volgen vooraleer je de werkzaamheden aanvat. Is dit niet mogelijk dan dient de opleiding te worden gevolgd binnen de maand nadat de werkzaamheden zijn aangevat.

Deze opleiding moet ook regelmatig herhaald worden (tenzij je praktijkervaring blijft opdoen) en geldt ook voor werknemers en zelfstandigen uit andere EU-landen.

Verbetering van de communicatie op de bouwplaats! Om de communicatie te verbeteren voert de wetgeving een communicatieverplichting in omtrent risico’s en preventiemaatregelen die verbonden zijn aan de TMB. De informatie moet niet alleen gegeven worden maar ook begrepen door iedereen die op de TMB werkt. En ook het veiligheids- en gezondheidsplan moet vanaf nu regels bevatten over de verbale en non-verbale communicatie op de TMB.

Overgangsmaatregel? Voor wie reeds op een TMB werken op 15.4.2023 is er een termijn voorzien van 1 jaar om de nodige kennis te verwerven.
Bron: KB van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisiveilighjeidsopleiding mbt tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, B.S. 14 april 2023,p.39099