NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Omwille van de energiecrisis werd een bijzonder stelsel ingelast van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Dit systeem gold van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 en loopt dus af.

Hoe zit het vandaag? Van een verlenging is momenteel geen sprake, waardoor we vanaf 1 april terugvallen op het algemene stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Werd de aanvraag echter gedaan voor 1 april 2023, dan kan zij nog doorlopen gedurende de ganse periode van aanvraag.

Modaliteiten

Een volledige schorsing kan maximaal voor 4 weken worden ingeroepen. Een gedeeltelijke schorsing kan voor maximaal 3 maanden gelden, als zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek om de 2 weken bedraagt.
  • Wordt er overgegaan van het ene stelsel (economische redenen energie) naar het andere (algemeen stelsel economische redenen), dan kan dit zonder een verplichte werkweek.
  • In het algemeen stelsel dat naderhand wordt gebruikt, dient er wel een verplichte werkweek te worden ingelast, wanneer de maximumduur van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is bereikt.
Let op! Dit betekent ook dat de uitkeringen die door de RVA worden uitbetaald vanaf 1 april terug zullen vallen op 65 % van het begrensde brutomaandloon ( momenteel 3.199,26 euro). Hierop betaalt de werkgever of het sectorale fonds nog een aanvulling.