Metal cast

Reis mee door de geschiedenis van de sociale beweging.

 
Y18 1520 ABVV Metaal podcast visual 022

MetalCast : 
Reis mee door de geschiedenis van de sociale beweging

Duik in de ingrijpendste gebeurtenissen uit de vakbondsgeschiedenis, schuif aan tafel bij prominente syndicale figuren en reflecteer met ons over de toekomst van de sociale rechtvaardigheid.

Je kan deze luisterreeks van ABVV-Metaal wanneer en waar je het wil via podcasting beluisteren. De podcast is gratis te downloaden of te streamen vanop deze webpagina, via Castbox, Spotify of in de iTunes Store. Eens een aflevering gedownload, kan je deze ook offline beluisteren.

Veel luisterplezier!.

Een nieuw sociaal pact om onze samenleving weer op de rails te krijgen.

Wie wint en wie verliest? En wat kunnen we nu al doen om de samenleving weer op de rails te zetten? We stellen de vragen aan Philippe Diepvents, directeur van de studiedienst van het Vlaams ABVV, en Gie Goris, hoofdredacteur van MO*. Zij pleiten alvast voor een nieuw maatschappelijk pact – sociaal, rechtvaardig en ecologisch, en met een grotere rol voor de overheid.

Lees meer...

Voor een menselijk pensioen, deel 1

In de nieuwe MetalCast-aflevering hoor je een gesprek over de pensioenhervorming. Rond de tafel: Frank Moreels (voorzitter BTB), Rohnny Champagne (voorzitter ABVV-Metaal), Karine Lalieux (minister van pensioenen PS)) en Jef Maes (gepensioneerd federaal secretaris van het ABVV).

Lees meer...

Onze sociale zekerheid, da's een diamant.

In tijden van crisis wordt duidelijk hoe belangrijk onze sociale zekerheid is. Een sterke sociale zekerheid vinden we een evidentie, maar dat is het zeker niet. We hebben hard gestreden voor deze rechten en doen dat ook nu nog elke dag. Wat is het belang van onze sociale zekerheid en wat moeten we doen zodat we ook in de toekomst die bescherming kunnen genieten?

Lees meer...

Sta mee op en herbeleef de geschiedenis van onze sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zijn sinds 1950 een traditie in ons land. En zorgen ervoor dat werknemers geïnformeerd worden en kunnen participeren in het beleid van hun bedrijf. In deze aflevering van MetalCast herbeleven we de strijd die werd gevoerd om die participatie van werknemers mogelijk te maken. En we horen de verhalen van oud-delegees en een secretaris die veel verkiezingscampagnes vanaf de eerste rij meemaakten.

Lees meer...

Vorming: het hart van onze metaalcentrale

Hoe krijg je gemotiveerde, strijdvaardige en mondige vakbondsmilitanten die weten hoe ze de belangen van hun collega's moeten verdedigen? Door ze de juiste omkadering te geven. Daarom is vorming het hart van ABVV-Metaal. Door de bijzondere combinatie van regionale opleidingen en internaatsweken krijg je alles wat je nodig hebt om met zelfvertrouwen je rol als militant of delegee op te nemen. Luister naar de verhalen en motivatie van je collega's, laat je inspireren en stap mee in de vorming van onze metaalcentrale.

Lees meer...

Laaggeschoolden en het toenemende risico op armoede - Naar een nieuw sociaal pact

De coronacrisis treft mensen in kwetsbare situaties ongemeen hard. De werkloosheid bij laaggeschoolden stijgt. Wie uitzendarbeid doet, vindt moeilijk nieuw werk. En dat weegt meer en meer op hun fysieke en mentale gezondheid. In deze podcastreeks over de samenleving na corona stelt ABVV-Metaal zich de vraag: wat moet er na de crisis radicaal anders in onze samenleving? En hoe beginnen we daaraan?

Lees meer...

De strijd voor Renault Vilvoorde, deel 2

Op 27 februari 1997 kondigde Renault aan dat de fabriek in Vilvoorde zou sluiten. Voor de ruim 3000 werknemers was dat een complete verrassing, maar al snel stond de strijdbaarheid centraal. In deze tweede aflevering over Renault Vilvoorde nemen we je mee in de onderhandelingen en de strijd om het behoud van zoveel mogelijk jobs.

Lees meer...

In actie tegen klimaatopwarming: Zuinig, hernieuwbaar en sociaal

In het Klimaatbetoog slaat Nic Balthazar alarm over de toestand van ons klimaat. De aarde warmt te snel op, met desastreuze gevolgen voor de leefomstandigheden van mens en dier. Ook al weten we al tientallen jaren dat we niet met 200 km per uur kunnen blijven consumeren en produceren, een radicale omschakeling naar duurzaamheid blijft uit. De coronacrisis heeft getoond dat, als het moet, we ons leven snel kunnen aanpassen, en dat de overheidsmiddelen er zijn. Welke maatregelen zijn er nodig? Volgens Bernard Mazijn, professor aan de UGent en afgevaardigd bestuurder van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, moet de energievraag drastisch omlaag en moet het aanbod verduurzamen – op milieu-, sociaal én economisch vlak.

Lees meer...

Erwin De Deyn: verzoener en vernieuwer

Beredeneerd, bevlogen en altijd zoekend naar een compromis. Het zijn maar enkele van de lovende woorden die zijn collega's, kennissen en medewerkers in de mond nemen als ze vertellen over de persoon en het werk van BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. Na 40 jaar carrière bij de bediendenvakbond gaat hij eind 2019 met pensioen. Erwin vocht voor de rechten van zijn bedienden bij de onderhandeling van het eenheidsstatuut. Hij slaagde erin om samen met de Algemene Centrale het principe '1 centrale per sector' in te voeren voor 47 sectoren. En hij moderniseerde BBTK tot een centrale die klaar is voor de toekomst. 

Lees meer...

Arbeidsmarkt in crisis

Voor Fons Leroy, expert in hr en arbeidsmarktbeleid, is het duidelijk: werknemers moeten meer flexibiliteit, begeleiding en opleiding krijgen om intern bij een werkgever te groeien. En er moet meer aandacht zijn voor human skills om weerbaarder te worden in de veranderende samenleving. De oud-gedelegeerd bestuurder van de VDAB pleit voor een loopbaanrekening, een vrij te spenderen budget voor opleidingen en carrièrebegeleiding. En hij wil het competentievisum tot gemeengoed maken: een overzicht van competenties die je verwerft bij elke baan. 

“Laat ons het competentiedenken introduceren als een generiek model op de arbeidsmarkt.” Fons Leroy

Lees meer...

Digitaal moet sociaal - Over automatisering en digitalisering in de metaal- en transportsector

Digitalisering en automatisering veranderen onze economie en de manier van werken. Maar hoe gesofisticeerd robots en technologieën ook zijn: de rol van de mens blijft cruciaal. Als vakbond zien we erop toe dat iedereen mee is. Er moet opleiding en begeleiding zijn om werknemers te laten samenwerken met technologie. En een sterk sociaal vangnet voor wie uit de boot valt of zijn job ziet verdwijnen. Digitaal moet sociaal zijn.

Lees meer...

Tussen staat en burger: het middenveld in verandering

Het middenveld staat onder druk. Door besparingen en de moeilijke relatie met de overheid. Door de superdiverse achterban en een veranderend engagement. En door de komst van nieuwe spelers, ook vanuit de markt. Toch maakt de coronacrisis opnieuw duidelijk dat de middenveldorganisaties een cruciale rol spelen. Als baken van vertrouwen tussen staat en markt. Als maatschappelijke dienstverlener. Als vertegenwoordiger van zij die hun stem niet kunnen laten horen. En als luis in de pels van de overheid. 

Lees meer...

De strijd voor Renault Vilvoorde, deel 1

27 februari 1997 staat in het geheugen gegrift van de duizenden oud-werknemers van de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Die dag kondigde de topmanager van het Franse autobedrijf aan dat de Belgische fabriek onverbiddelijk zou sluiten. Dat was het begin van een verbeten sociale strijd die tot de zomermaanden van 1997 zou duren. Hoe reageerden de werknemers op het nieuws van de sluiting? En hoe was het om maandenlang te schipperen tussen hoop en wanhoop? Ga mee terug in de tijd en beleef de strijd van de Renault-arbeiders vanaf de eerste rij.

Lees meer...

Bedreigt de coronacrisis ook onze privacy?

Door de coronacrisis bleven we met z’n allen wekenlang in ons kot. Horeca en winkels waren dicht, familiebezoek was uit den boze en alleen essentiële verplaatsingen werden toegestaan. Ondertussen controleerde de overheid of iedereen zich aan de richtlijnen hield: met de nodige GAS-boetes en overijverige kustburgemeesters als resultaat. 

Lees meer...

Arbeidsduurvermindering als historische eis van de vakbond

Onrealistisch! Onbetaalbaar! Onmogelijk!, roepen de werkgevers als de vakbond de eis tot arbeidsduurvermindering op tafel legt. Toch dringt de kortere werkweek zich langzaam maar zeker op. Want velen krijgen werk en gezin niet meer gerund. En steeds meer mensen bezwijken onder de stress. Door de kortere werkweek in te voeren met behoud van loon krijgen werknemers weer de ademruimte om gezond te leven. In deze podcast van ABVV-Metaal krijg je een overzicht van de mijlpalen in de geschiedenis van de arbeidsduurverkorting. Je ontdekt de impact van de arbeidstijd op gezondheid en werkverdeling. En je hoort de getuigenis van vrouwenorganisatie Femma die voor 1 jaar de 30-urenweek invoert.

Lees meer...

Brief aan Vlaanderen.

De coronacrisis heeft een aantal problemen in onze samenleving duidelijk naar voren gebracht. Denk aan het gebrek aan beschermingsmateriaal in onze woon-zorgcentra, de werkdruk in de zorgsector en de financiële onzekerheid voor wie zijn job verliest. Elke crisis is een kans om de zaken voortaan anders aan te pakken, vindt filosoof Bleri Lleshi. Daarom schreef hij een brief aan het Vlaanderen dat hij zo liefheeft. Je ontdekt zijn boodschap in deze podcast.

Lees meer...

1 mei: dag van feest én strijd voor de arbeid

Op 14 juli 1889, 130 jaar geleden, geleden kwam in Parijs een internationaal gezelschap van socialistische politici en vakbondsmilitanten bijeen om de krachten te bundelen. De internationale Dag van de Arbeid was hun eerste wapenfeit: sinds 1 mei 1890 komen arbeiders jaarlijks bijeen om hun werk te vieren en hun rechten op te eisen. Herbeleef de strijd van 1 mei en ontdek de geschiedenis van het Feest van de Arbeid.

Lees meer...

We zitten allemaal in dezelfde boot.

Toen de coronacrisis in maart uitbrak, gingen de landen in Europa hun eigen weg. De Italianen mochten al snel de deur niet meer uit. In Polen voerde de politie strenge controle-acties. Zweden nam dan weer amper maatregelen. Ook gingen de grenzen niet overal tegelijk dicht. Waarom nam de Europese Unie die coördinatierol niet snel op? We vroegen het aan professor aan de Universiteit Gent Hendrik Vos. 

Lees meer...

De woelige geschiedenis van de Boelwerf, deel 2: van de ontslagronde in 1986 tot het definitieve einde in 1994

In dit tweede deel over de geschiedenis van de Boelwerf staan de nadagen van de scheepswerf in Temse centraal. Met man en macht proberen vakbond en management het tij te keren in de jaren 80. En hoewel innovaties zoals het Yatzy-boorplatform en de ferry Prins Filip veelbelovend lijken, is de ondergang van de werf onafwendbaar. Het bedrijf gaat een eerste keer failliet in 1992, maar de arbeiders geven de strijd niet op.

Lees meer...