Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Krijgen we een Europees minimumloon?

Een nieuwe Europese richtlijn dwingt lidstaten tot de invoering van een minimumloon dat een fatsoenlijk bestaan garandeert en collectief onderhandelen naar voren schuift als middel om dat te realiseren. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd (505 ja-stemmen tegen 92 nee-stemmen en 44 onthoudingen).
Voor wie bedoeld?

Lees meer...

Vakantiedagen en eindejaar: wat zijn de regels?


Het einde van 2022 komt in zicht. Wat als je nog beschikbare vakantiedagen hebt? Kan je die overdragen naar volgend jaar of niet? Wat als het niet mogelijk is om al je vakantiedagen op te nemen? En waar moet ik op letten als ik tijdelijk werkloos ben? We leggen dat graag allemaal voor jou uit.

Lees meer...

Overuren: door de bomen het bos

In België is de arbeidsduur, oftewel de termijn dat de werknemer ter beschikking is van zijn werkgever, vastgelegd op 8u per dag gedurende 5 dagen per week. Daarbij moet er sinds 1 januari 2003 een gemiddelde van 38u per week worden gerespecteerd binnen de referteperiode. Een cao kan deze grenzen verlagen maar nooit verhogen. Het is nochtans schering en inslag dat deze grenzen worden overschreden.

Lees meer...

DOSSIER: Het nieuwe re-integratietraject (RIT 2.0) syndicaal bekeken

Sinds 1 oktober 2022 is het ‘re-integratietraject 2.0’ van toepassing en dat ook op lopende re-integratietrajecten. Het KB Re-integratie1 wijzigde hiertoe de Codex over Welzijn op het Werk op meerdere punten. Bovendien kan binnen het kader van een re-integratietraject de werknemer niet meer definitief arbeidsongeschikt verklaard worden. Dat vergt een aparte procedure.
Op de wijzigingen inzake de bijzondere procedure medische overmacht is het daardoor nog even wachten, maar wij leggen alvast de voornaamste vernieuwingen onder een syndicale loep.

Lees meer...

De Arbeidsdeal toegelicht

De federale regering bereikte voor de zomer een akkoord betreffende de zogenaamde 'arbeidsdeal' en diende hiertoe een wetsontwerp in de Kamer in. We bekijken de voornaamste wijzigingen aan van de Wet die op 29 september gestemd werd in de Kamer in de wetenschap dat er door deze wet nog heel wat vragen open liggen.

Lees meer...

Een camera op het werk (uitbreiding)

Je komt ze overal tegen in winkels en op bedrijven: camera’s. Maar kan dat allemaal zomaar?

In dit artikel word je wegwijs gemaakt over de regels die moeten worden gerespecteerd zowel bij installatie als bij het functioneren. 

Onze privacy staat op het spel terwijl je werkgever de veiligheid wil garanderen of soms gewoon wil controleren. De verschillende belangen werden met elkaar verzoend door wetgeving maar ook de rechtspraak draag hier haar steentje bij.

Lees/download hier het volledige artikel.

Sollicitatieverlof

Het is niet altijd evident om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken als je nog prestaties dient te leveren gedurende je opzeggingstermijn. Daarom bestaat het recht op sollicitatieverlof. Maar wat kan en wat kan niet? Wij leggen het graag voor je uit!

Lees meer...