Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Een camera op het werk (uitbreiding)

Je komt ze overal tegen in winkels en op bedrijven: camera’s. Maar kan dat allemaal zomaar?

In dit artikel word je wegwijs gemaakt over de regels die moeten worden gerespecteerd zowel bij installatie als bij het functioneren. 

Onze privacy staat op het spel terwijl je werkgever de veiligheid wil garanderen of soms gewoon wil controleren. De verschillende belangen werden met elkaar verzoend door wetgeving maar ook de rechtspraak draag hier haar steentje bij.

Lees/download hier het volledige artikel.

Sollicitatieverlof

Het is niet altijd evident om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken als je nog prestaties dient te leveren gedurende je opzeggingstermijn. Daarom bestaat het recht op sollicitatieverlof. Maar wat kan en wat kan niet? Wij leggen het graag voor je uit!

Lees meer...

Zware fout is geen dringende reden voor ontslag (of tenminste niet altijd)

Een werknemer die reeds twee maal een waarschuwing ontving voor zijn gedrag, ging voor de derde maal ernstig in de fout en werd ontslagen omwille van dringende redenen. In het voorliggende arrest koppelt het Hof het bestaan van een ernstige fout echter los van het dringende en definitieve karakter ervan en kent hem toch een opzeggingsvergoeding toe. Hoe zit dat nu?

Lees meer...