de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Voor werkbaar werk door werkzekerheid

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

In al onze sectoren zijn de eisenbundels ingediend en de onderhandelingen dus opgestart. Bij cao-onderhandelingen trachten we onder andere de koopkracht van de werknemers te versterken en ervoor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben. De regering-van-De-Wever-en-de-rijken zorgt ervoor dat dit quasi onmogelijk is. Er is de diefstal van de indexsprong en het carcan van de loonnorm. We beginnen de onderhandelingen handen en voeten gebonden en de mond gesnoerd. Wat ons niet zal beletten de loonmarge zo maximaal mogelijk in te vullen.

Lees meer...

Discriminatie op de werkvloer is onaanvaardbaar

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Sociale onrechtvaardigheid treft werknemers/burgers van elke origine. Dat ondervinden we dagelijks met de regering-Michel. Maar dat neemt niet weg dat sociale onrechtvaardigheid toch ook een kleur heeft. Nergens in Europa worden mensen met buitenlandse roots zo sterk benadeeld op de jobmarkt als in België.

Lees meer...

Gebrek aan energiebeleid pijnigt Belgische gezinnen en industrie

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Onze industrie bloedt. Dat is – jammer genoeg – geen nieuws meer. Al gaat het weliswaar weer wat beter. Over het hele jaar 2014 bedroeg de algemene economische groei 1 %, tegenover een groei van 0,3 % in 2013. Maar de jobs die verdwenen zijn, blijven weg en voor een echte groei in tewerkstelling is een groei van zowat 2 % nodig.

Lees meer...

1 mei 2015: Solidariteit zorgt voor solidariteit

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Onze sociale zekerheid is ontstaan bij het begin van de Industriële Revolutie. De arbeiders richtten zelf "Maatschappijen voor Onderlinge Bijstand" op om zich te beschermen tegen nieuwe sociale risico's: een bijdrage voor wie ziek werd, een eerste vorm van pensioen, een tussenkomst in de begrafeniskosten.... Met zijn allen voor zijn allen. Stap voor stap, met de groei van de arbeidersbeweging, werden deze systemen geformaliseerd en na de tweede wereldoorlog kreeg onze huidige verzorgingsstaat zijn vorm. Sociale zekerheid werd een wettelijk recht. Als we op 1 mei trots door de straten lopen, dan is het onder andere daarom.

Lees meer...

Nieuwe dag, nieuwe asociale maatregel

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Hoe asocialer de voorstellen, hoe meer de regering-Michel er oor naar heeft. De regering Michel heeft de afgelopen zes maanden vakkundig de sociale achteruitgang georganiseerd.

Lees meer...