de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In de huidige crisis wordt alle arbeid precair

 • Ford Genk verlaagt productie met 218 stuks tot 1128 voertuigen per dag. De impact op de werkgelegenheid is nog niet gekend. Eind dit jaar lopen de contracten af van ruim 1.000 tijdelijke werkkrachten
 • Staalfabrieken wekenlang dicht: in Gent (vroeger Sidmar) blijft de impact van de crisis voorlopig 'beperkt' tot een afwisselend regime van werkdagen en werkloosheidsdagen - in Genk (bij het vroegere ALZ) ligt de productie eind dit jaar gedurende vier opeenvolgende weken stil - in Seraing sluit een van de hoogovens voor minstens drie maanden - ook Duferco sluit tijdelijk meerdere sites in Wallonië
 • Bij het aluminiumbedrijf Aleris worden alle tijdelijke contracten na hun looptijd niet verlengd. 42 arbeiders en 8 bedienden zullen op zoek moeten naar een andere job. Bovendien wordt de productie stilgelegd tijdens de kerstperiode
 • Staalbedrijf Trebos Duferco trekt de geplande werkloosheid van twee dagen per week op naar drie dagen per week
 • Er is economische werkloosheid bij het elektronicabedrijf JST in Kampenhout en zonwering- en poortenfabrikant Harol in Diest
 • Opel Antwerpen sluit drie dagen extra 

Ook al daalde de werkloosheid in Vlaanderen in oktober tot het laagste peil in 25 jaar (169362 werklozen of 2,4 % minder dan in oktober van vorig jaar), toch is de daling veel minder sterk dan in het voorbije jaar. Stilaan wordt de economische crisis - sluitingen, herstructureringen, minder uitzendarbeid, stopzetting tijdelijke contracten, meer tijdelijke werkloosheid - zichtbaar in de statistieken. Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke verwacht dan ook dat in november de totale werkloosheid in Vlaanderen zal stijgen, zoals dat in oktober al het geval was voor de mannen (+ 1,3 %).

Uit cijfers van de RVA is bovendien gebleken dat de Belgische bedrijven vorige maand een kwart meer aanvragen hebben ingediend voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen dan in september 2007. Het aantal aanvragen in de industrie steeg met 5 174 of van 24 658 naar 29832. Ook dat is geen nieuws voor ons. Tijdens bestuursbijeenkomsten zijn de bedrijven waar er geen beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid of waar er geen einde wordt gemaakt aan het werk van uitzendkrachten of tijdelijke contracten, stilaan in de minderheid aan het geraken.

Er is een tijd voor alles, dat hebben we hier al dikwijls betoogd. We hebben de laatste maand aangedrongen op een noodplan voor onze industrie, voor een werknemersstatuut, voor een opzegpremie voor de tijdelijke werknemers / uitzendkrachten en om ook voor hen een begeleiding naar een nieuwe job te voorzien (wat nu wettelijk niet voorzien is) en om dringend iets te doen aan het koopkrachtverlies van de arbeiders die worden getroffen door tijdelijke werkloosheid.

Samen met de Europese en de Internationale Metaalbond voeren we al heel het jaar actie tegen de precarisering van de arbeid. In deze crisis waren de precaire werknemers de eerste grote slachtoffers (de uitzendkrachten / de tijdelijke werknemers) daarna kwamen de vaste werkkrachten onder druk te staan (tijdelijke werkloosheid / herstructurering). De industrie werd als eerste zwaar getroffen. Maar niemand moet zich daarover illusies maken: na de industrie komen ook de dienstverlenende sectoren onder druk te staan. In de huidige crisis wordt stilaan alle arbeid(ers) kwetsbaar. Er is een tijd voor alles. De tijd om concreet te handelen en om een antwoord te bieden op de reële noden van de arbeiders is nu.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Wanneer eindelijk één werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden?

 • Volvo Trucks: nog eens 200 banen verdwijnen door de dalende vraag naar vrachtwagens
 • DAF Trucks schroeft de productie terug: 750 jobs, vooral tijdelijke, worden bedreigd
 • Bij Volvo Parts Gent sneuvelen 17 jobs van uitzendkrachten
 • ArcelorMittal Gent voert gemiddeld één à twee dagen per week economische werkloosheid in; - Ford Genk vermindert de dagproductie en voert extra dagen tijdelijke werkloosheid in
 • General Motors Antwerpen voert extra dagen tijdelijke werkloosheid in
 • Nyrstar schrapt de komende 24 maanden 205 banen
 • Philips Turnhout: sinds begin dit jaar is er tijdelijke werkloosheid en er werd nu beslist om 160 tijdelijke contracten niet te verlengen ... 

De lijst van bedrijven die worden getroffen door tijdelijke werkloosheid en / of herstructureringen wordt – erg genoeg – steeds langer. We mogen dan ook terecht vrezen dat dit nog maar het begin is, dat de echte fall-out ten gevolge van de financiële of kredietcrisis nog moet komen. Daarom vroeg ABVV-Metaal aan de regeringen in dit land om een noodplan ter bescherming van onze industrie en van onze arbeiders.  Daarom vragen we dat de regeringen zich evenveel inzetten voor al de getroffen en gedupeerde werknemers, als voor de banken.

Als arbeiders de grootste slachtoffers zijn van de huidige crisis, dan heeft dat meerdere oorzaken. Maar een van de oorzaken is het feit dat het voor een patroon nu eenmaal goedkoper is om een arbeider dan een bediende te ontslaan. De verklaring hiervoor is dat wij, als een van de weinige landen in de beschaafde wereld, nog steeds het onderscheid kennen tussen het arbeiders- en bediendestatuut, dat gebaseerd is op het zogezegde onderscheid tussen handen- en hoofdarbeid. Iedereen weet dat dit onderscheid te gek is voor woorden en totaal niet meer overeenkomt met de (economische) realiteit. Het is een onderscheid dat beledigend en discriminerend is voor de arbeiders.

De verontwaardiging over de gouden parachutes voor de topmannen van de banken was voor VBO en UNIZO de aanleiding om ineens ook de opzegtermijnen van de bedienden in vraag stellen. Ze deden dat onder het mom van ‘als je een wet wil maken die niemand discrimineert, kan je niet anders'. ABVV en ACV hebben terecht verontwaardigd gereageerd op deze doorzichtige demarche van de patroons. Beide dossiers hebben immers niets met elkaar te maken. Maar de discriminatie tussen arbeiders en bedienden is en blijft wel een realiteit. Hopelijk wordt het misplaatste optreden van de patroons niet gebruik om het dossie rnog maar eens aan de kant te schuiven. Misschien kan men tijdens de komende interprofessionele onderhandelingen eindelijk eens deze discriminatie een halt toeroepen en stoppen met inventarissen, tijdslijnen, werkgroepen,... . En als we het zelf niet kunnen, dan moeten anderen het maar voor ons doen. Want wij zijn het gewend geraakt om aan het lijntje te worden gehouden, wat niet wil zeggen dat we het ook niet een heel klein beetje beu zijn.

ABVV-Metaal is en blijft een fervent voorstander van één werknemersstatuut. Niet omdat we denken dat zo'n statuut ineens alle problemen zal oplossen. Maar wel omdat het onderscheid tussen de zogenaamde hoofdarbeid van de bedienden en de zogenaamde handenarbeid van de arbeiders discriminatie in stand houdt. En voor die discriminatie moeten de arbeiders elke dag opnieuw cash betalen.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Van juni tot nu de metaal in Vlaanderen - een kleine greep

 • Tijdelijke jobs bedreigd bij Volvo Trucks:  Door de teruglopende vraag wil Volvo in totaal 1.400 banen schappen in Gent en in Zweden. In Gent wordt de nachtploeg afgeschaft en zijn 400 tijdelijke banen bedreigd.
 • General Motors schaft de nachtploeg gedeeltelijk af: vanaf half november worden in de nacht geen auto's meer geproduceerd en wordt de nachtploeg drastisch ingekrompen van 570 man tot nog slechts 116.
 • Twaalf naakte ontslagen bij Picanol: door de dalende vraag naar weefmachines moet Picanol bezuinigen. In totaal verdwijnen 190 jobs. Eind augustus werden de laatste 71 jobs  geschrapt. Na mutaties en het beëindigen van tijdelijke contracten resten er twaalf naakte ontslagen.
 • Ford Genk vermindert productie: omdat de verkoop van de Fordmodellen Galaxy en S-Max na twee jaar op de markt daalt, schroeft Ford Genk de voorziene jaarproductie terug met duizend stuks.
 • Johnson Controls centraliseert: in het kader van een wereldwijde herstructurering verhuist de afdeling in het Skaldenpark naar Assenede.
 • Gilbos schrapt 47 banen: tengevolge de afbouw van de afdeling assemblage in onderaanneming verdwijnen bij de Aalsterse machinefabrikant Gilbos 48 van 174 jobs, ook de tijdelijke contracten worden niet verlengd.
 • Volvo Cars gaat minder wagens produceren: dit jaar zullen maximaal 190.000 wagens van de band rollen in Gent (in 2006 was dat 258.000). De lagere productie zorgt voor nog eens vier extra werkloosheidsdagen. Dat brengt het totaal voor 2008 op dertig.
 • Damen Shipyard gaat  dicht: Omwille van de slechte resultaten in de voorbije jaren gata Damen Shipyard Oostende over tot collectief ontslag: alle 16 arbeiders en 6 bedienden verliezen hun baan.
 • Tijdelijke werkloosheid bij Bosch en Sylvania (Tienen): door de mindere verkoop van ruitenwissers in de handel zijn bij ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen alle 1.300 arbeiders tot eind 2008 gemiddeld 10 dagen tijdelijk werkloos. De productiequota voor Tienen werd dit jaar met 7 miljoen stuks verminderd. Als er geen nieuwe bestellingen komen, kan de toestand verder aanhouden in 2009. Ook bij Sylvania werd tijdelijke werkloosheid ingevoerd bij gebrek aan bestellingen.
 • Hayes Lemmerz (Hoboken) sluit de deuren: velgenfabrikant Hayes Lemmerz sluit eind september. 315 personeelsleden staan op straat. De productie verhuist naar Duitsland, waar men goedkoper zou kunnen produceren.
 • Helft ex-werknemers Volkswagen nog steeds zonder werk: iets meer dan anderhalf jaar na de drastische herstructurering heeft bijna 53% een nieuwe baan gevonden. In Vlaanderen zitten 1.027 van de 1.810 ex-VW-werknemers nog zonder baan (56,7procent).
 • Philips Brugge garandeert werkzekerheid tot maart 2009: volgens een uitgelekte nota wilde Philips de televisieafdeling nog dit jaar opdoeken. Uiteindelijk zal men na het eerste kwartaal van 2009 op basis van de cijfers van de televisieafdeling een beslissing nemen.
 • Bekaert sluit en herstructureert:  Bekaert kondigde de sluiting aan van de vestiging in Lanklaar: 136 mensen staan op straat. Lanklaar realiseerde het voorbije jaar nog een recordomzet van 2,17 miljard euro. Van de drie Belgische vestigingen waar Bekaert staalkoord voor autobanden produceert, blijft er nog één over: het Oost-Vlaamse Aalter. Ook in Waregem sluit men de deuren.  De werknemers (kunnen ) worden overgeplaatst naar de nabijgelegen vestigingen van Zwevegem of het Oost-Vlaamse Aalter.
 • Bombardier moet inleveren: door het mislopen van het contract voor het Gewestelijk ExpresNet Brussel (GEN) moet de vestiging in Brugge afslanken en moeten de loonkosten dalen met 8 procent o.a. door het inkorten van de rusttijden. 

Er is een tijd voor alles.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Sterke akkoorden zijn de beste garanties voor de arbeiders

 • Bij DAF wordt een productiedaling aangekondigd: de jobs van tijdelijke werknemers lopen gevaar
 • 250 jobs bedreigd bij Volvo Cars in Gent
 • Minder werk bij ArcelorMittal in Gent
 • Nachtploeg Opel opgeschorst vanaf begin 2009 

Ondertussen woedde de financiële crisis en gingen / gaan de beurzen dag na dag in het rood. De kathedralen van het kapitalisme bleken ordinaire goktenten te zijn, waar met het kapitaal van de arbeiders gespeeld werd. Nu de zeepbel implodeert moeten de overheden wereldwijd bijspringen. Moet publiek geld de private sector redden. Als men weet dat in 2007 40% van de totale bedrijfswinsten in de Verenigde Staten uit de financiële sector kwamen (in 1980 was dat nog maar 10%), dan weet men ook dat diezelfde overheden moeilijk anders kunnen. De banken gijzelen immers de wereldeconomie. 

Dat is het drama dat zich dreigt te voltrekken. De kredietcrisis die uitdeint naar de industriële sectoren. Agoria erkende dat, de herstructureringen in de autoassemblage niet te na gesproken, 2007 een topjaar voor de technologische industrie in ons land. Niet alleen de bedrijfsinkomsten stegen  (+6,8%) ook de werkgelegenheid (zij het in mindere mate +1,9%). De gemiddelde winst bedroeg 4,8%, wat het hoogste peil was in jaren. Zelfs de eerste helft van 2008 was nog relatief goed. En dat zeggen wij niet, dat zegt Agoria, de patroonsfederatie. In de tweede helft van 2008 vertraagde de groei en men verwacht dat ze in 2009 helemaal stilvalt. Bijna de helft van de bedrijven voelt nu reeds de impact van de kredietcrisis en één derde verwacht gevolgen op korte termijn: een dalend consumentenvertrouwen, een terugval in de bestellingen, uitstel van investeringsprojecten, .... plus de impact op de financiering van hun activiteiten. Bestellingen die dalen, kredieten voor investeringen die duurder worden en energiekosten die stijgen. Agoria verwacht dat daardoor volgend jaar ongeveer 3000 jobs zullen verdwijnen, ofwel ruim één porcent  van de totale werkgelegenheid.

We merken het nu al. Er gaat geen dag voorbij of er is wel een bericht over een herstructurering, productievermindering, tijdelijke werkloosheid,... De lijst is al veel te lang en wordt elke dag langer (op onze website www.abvvmetaal.be vind je alle dagen het laatste nieuws).

Wat geldt voor de bedrijven geldt natuurlijk ook voor de arbeiders en hun gezinnen. Ook voor hen stijgen de uitgaven en de kosten en de energieprijzen en voor hen is er al te dikwijls gene overheid om geld toe te schieten. Daarom ook dat de komende interprofessionele en sectorale onderhandelingen zo belangrijk zijn. Samen met ons indexsysteem is het de enige echte garantie voor de werknemers. Al de rest is een zeepbel, zo is gebleken. Alleen hebben wij het zeepsop betaalt, terwijl de anderen lustig de bellen bliezen.

We hebben meer één keuze: de onderhandelingen moeten slagen. De werknemers hebben de afgelopen weken en dagen te veel wakker moeten liggen over wat er met hun hard verdiende spaargelden zou gaan gebeuren. De sociale partners moeten hen de zekerheid bieden die ze elders niet vonden.

Er is een tijd voor alles, de tijd voor onderhandelingen is nu.

Herwig Jorissen
Voorzitter

6 oktober WAARSCHUWINGSACTIE GEEN STAKING

ABVV-Metaal houdt samen met de collega's van ACV en ACLVB op 6 oktober 2008 een waarschuwingsactie. Die dag informeren we de werknemers uit onze sectoren over het  sociale overleg en de onderwerpen die op dit moment op de onderhandelingstafel liggen. Deze actiedag kadert in de interprofessionele actiedag waartoe de vakbonden hebben opgeroepen. Wij zijn het eens met de eisen, maar niet met de strategie.

Wij stellen vast...

 • Dat de koopkracht zienderogen achteruitgaat en de regering niets onderneemt
 • Dat de werkgeverskoepels provoceren met hun aanvallen op de index
 • Dat de werkgevers van de gelegenheid misbruik maken om de afgesproken maatregelen inzake de welvaartsvastheid van de uitkeringen te koppelen aan bijdrageverlagingen en belastingkortingen voor de bedrijven
 • Dat in de metaalsectoren de herstructureringen onverminderd doorgaan

De juiste strategie...

Wij staan in het najaar voor moeilijke interprofessionele onderhandelingen en de sectorale onderhandelingen van voorjaar 2009 beloven niet veel beters. Het verhogen van de koopkracht is onze zorg, maar werkzekerheid is dat ook. Wij menen dat bedrijven platleggen in deze fase van de sociaal overleg niet alleen voorbarig, maar ook nefast is voor de tewerkstelling in de metaal- en aanverwante industrie.

Daarom houden we op 6 oktober een gerichte actie die tot doel heeft de militanten en de leden te informeren over het slechte sociale klimaat en over onze prioriteiten, met name:

 • Laat onze index met rust; De minimumlonen moeten opgetrokken worden
 • Wij eisen vrije onderhandelingen in onze sectoren
 • De energiekosten moeten omlaag, een extra inspanning is noodzakelijk voor de laagste inkomens
 • De maatregelen inzake de welvaartsvastheid van de uitkeringen moeten onvoorwaardelijk uitgevoerd worden
 • Er moet eindelijk werk gemaakt wordt van de werkzekerheid voor de metallo's.

Voor werk en inkomen. Voor overleg. Samen Sterk.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Artikels De Standaard  - Het Laatste Nieuws  - De Morgen
Persbericht ACV-Metaal
Provinciaal pamflet Metaal Antwerpen
Provinciaal pamflet Metaal Vlaams Brabant
Provinciaal affiche Metaal West-Vlaanderen