GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Feestdag tijdens schorsing

Als een feestdag valt in een periode van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kan de werknemer zijn recht op loon voor deze feestdag behouden. De periode waarin het recht wordt behouden, verschilt naargelang de oorzaak van de schorsing.

Zo zal de werknemer tijdens zijn vakantie steeds het recht op de feestdag behouden. Is de werknemer arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

Bij andere schorsingen, zoals de schorsing van de arbeid wegens een geval van tijdelijke overmacht, behoudt de werknemer het recht op het loon wanneer de feestdag valt in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

De beperking van 14 dagen geldt niet voor een feestdag die valt tijdens een regeling van tijdelijke werkloosheid bij technische stoornis, slecht weer en gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken. In die gevallen moet de werkgever alle feestdagen betalen.

Feestdag na ontslag

Wanneer een feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer eventueel nog aanspraak maken op de betaling van de feestdag. De periode waarin het recht wordt behouden, verschilt naargelang de anciënniteit van de werknemer.

Bleef de werknemer gedurende minder dan vijftien dagen in de onderneming, dan moet de werkgever geen loon te betalen voor een feestdag die valt na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bleef de werknemer, zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende 15 dagen tot 1 maand in dienst van de onderneming, dan blijft de werkgever gehouden loon te betalen voor 1 feestdag die valt in de periode van 14 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bleef de werknemer, zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende meer dan 1 maand in dienst van de onderneming, dan blijft de werkgever gehouden loon te betalen voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

De verplichting tot betaling van het loon houdt op zodra de werknemer begint te werken voor een nieuwe werkgever, omdat dan de nieuwe werkgever gehouden is om het loon voor de feestdag te betalen.

Welk loon?

Het loon verschuldigd voor een feestdag is hetzelfde als wat de werknemer zou verdienen als hij die dag werkelijk zou hebben gewerkt. Het omvat het normale loon alsook de premies en de voordelen in natura die de werknemer zou hebben ontvangen indien hij had gewerkt.

Uitzonderlijk kan de werkgever bij langere periodes van gedeeltelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer en gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken, het loon voor feestdagen beperken tot het brutoloon verminderd met de werknemersbijdragen voor sociale zekerheid. De werknemer krijgt dan alleen het nettoloon uitbetaald.

sidebar2

sidebar3