GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Om te weten welke loon- en arbeidsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn, is het heel belangrijk om te weten onder welk p aritair (sub)comité je werkgever valt. Je zal het nummer van het paritair (sub)comité meestal terugvinden op je loonbrief.

Het belangrijkste criterium om het bevoegd paritair (sub)comité te bepalen is de activiteit die de werkgever werkelijk uitoefent op het Belgisch grondgebied.

Een werkgever valt in principe onder één enkel paritair comité, volgens het principe "de bijzaak volgt de hoofdzaak". De hoofdactiviteit is de economische activiteit waaraan de meeste arbeidsuren worden besteed of waaraan de meeste personeelsleden worden tewerkgesteld.

Weet je niet onder welk paritair (sub)comité je werkgever valt, neem dan contact op met je delegee of secretaris.

sidebar2

sidebar3