VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Onze samenleving is méér waard! Tweede alternatieve Septemberverklaring

We hadden het in 2014 beter dan in 1914, beter dan in 1954, beter dan in 1974 en zelfs beter dan in 1994. Dat leerde onze minister-president Geert Bourgeois ons vorig jaar in zijn Septemberverklaring. Zelf kijken wij op de snelweg van deze uitzonderlijke tijden liever door de voorruit dan in de achteruitkijkspiegel. Een ongeluk is gauw gebeurd. En wie echt vooruitziend is, kan er niet naast kijken: het is tijd voor een afslag, voor een nieuw spoor, een nieuwe bestemming, dixt Hart boven Hard en vele burgers zijn het met hen eens.

 

Daarom kondigden deze burgerbeweging hun tweede alternatieve Septemberverklaring af op 28 september 2015, als alternatief. Ondertekende je al de eerste Alternatieve Septemberverklaring, dan hoef je niet opnieuw te tekenen. Maar heb je nog niet getekend en vind je dat het anders moet ... teken dan nu de tweede verklaring!

 

Teken de Oxfam-petitie voor eerlijke belastingen

Door belastingontduiking is er meer armoede en ongelijkheid. Onlangs kwamen de LuxLeaks aan het licht: de Belgische regering bleek tientallen belastingdeals te hebben gesloten met grote bedrijven. De schamele 5 % belasting die zij nog moeten betalen staat in schril contrast met de tientallen procenten aan belastingen die je als werknemer en kmo aflegt. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk en onrechtvaardig. Bovendien lopen we zo overheidsgeld mis dat elders bespaard moet worden.

Lees meer...

Supporter mee voor sociale bescherming

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Ook in België moet sociale bescherming verder versterkt worden. Want hier leven nog steeds 1,5 miljoen mensen in armoede.

Lees meer...

Lokale voorzieningen zijn een recht

Lokale voorzieningen zijn een recht, maar lijken binnenkort in het gedrang te komen. Want vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken.

Lees meer...

Het antwoord: solidariteit

De regeringen van dit land kiezen voor een asociale koers. Openbare voorzieningen worden duurder, denk maar aan openbaar vervoer, hogere studies, de zorgpremie, de woonbonus die wordt afgebouwd. In de koopkracht van de werknemers wordt gesnoeid (de index, geen vrije onderhandelingen) zodat de winsten van de bedrijven kunnen groeien.

Blanco cheques voor de werkgevers 

De Vlaamse regering noemt dit een ‘werkgeversvriendelijk’ beleid. Maar in feite is het een blanco cheque voor bedrijven die daar bitter weinig tegenover moeten stellen: geen extra tewerkstelling, geen focus op duurzame innovatie, geen stimulans voor de economie ...
Een ‘werknemersvriendelijk’ beleid staat duidelijk niet in het woordenboek van deze regeringen.

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Vakbond, mutualiteit en partij hebben samen gezorgd voor de sociale welvaart. Samen zullen we deze nu ook moeten verdedigen. Er is maar één dam tegenover een regering die de ongelijkheid doet toenemen: solidariteit.

ABVV-Metaal steunt HART BOVEN HARD!

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering.

Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.

www.hartbovenhard.be

Subcategorieën