VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Alles wat je moet weten over het plan-Peeters, maar wat je nooit gerealiseerd wil zien

Over de wet-Peeters (in principe tot dusver het voorstel-Peeters) hoor en lees je veel, maar voornamelijk dat het gaat over de afschaffing van de 38-urenweek. Jammer genoeg zijn de voorstellen van onze minister van Werk veel verregaander. Daarom heeft het ABVV de website www.planpeeters.be gelanceerd waar het plan-Peeters in vraag en antwoord uit de doeken wordt gedaan.

Lees meer...

Teken de petitie voor een faire transportsector, tegen sociale dumping

Wij mogen nooit aanvaarden dat de liberalisering van de transportmarkt leidt tot een neerwaartse spiraal op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Harmonisering is een absolute voorwaarde voor vrijmaking van de markt. Door oneerlijke concurrentie en sociale dumping zijn alleen al in ons land meer dan 4.000 banen in de transportsector verloren gegaan. Tegenwoordig staat ook het statuut van havenarbeiders vanuit Europese hoek onder druk.

Lees meer...

Jongeren willen geen factuurgeneratie zijn

De ABVV-Jongeren, de Jongsocialisten en Joets starten vandaag hun campagne 'Wij zijn geen factuurgeneratie'. Daaraan koppelen ze de lancering van de website www.factuurgeneratie.be, waar jongeren van 15 tot 24 jaar terechtkunnen om te berekenen hoe groot de factruur is waarmee de regeringen-Michel en -Bourgeois hen opzadelen. Ook voeren deze jongerenorganisaties actie aan de Antwerpse Ossenmarkt van 12 tot 14.30 uur, waarvaan alle jongeren een gratis kom zomersoep wordt aangeboden.  In de voormiddag roepen ze aan de schoolpoorten en faculteiten jongeren op om ‘s middags langs te komen. Aan de hand van tablets wordt er in situ een berekening gemaakt van de persoonlijke factuur van elke jongere, die daarvan een papieren versie meekrijgt. Alle jongeren daarheen!

ABVV-Metaal #vakbondinactie op 24 juni

Met z'n allen moeten we volgens Peeters en de zijnen harder, langer en flexibeler werken en krijgen we er als kers op de taart minder koopkracht voor in ruil. Als klap op de vuurpijl ondermijnen en minachten de leiders van dit land het sociaal overleg onverwijld. ABVV-Metaal roept de sociale achteruitgang een halt toe en eist respect voor het sociaal overleg. Staak mee op 24 juni.

Lees meer...

Word ook klimaatkameraad voor een leefbaar klimaat

Als vakbonden zien wij de strijd voor een leefbaar klimaat als een sociale strijd. Daarom staan wij volledig achter de betrachting van de Klimaatconferentie die loopt van 30 november tot 11 december in Parijs, met name: een wettelijk bindend akkoord waaraan alle landen in de wereld zich houden om zo de broeikasgassenconcentratie te stabiliseren op een niveau dat het klimaat er niet (al te veel) onder lijdt.

Lees meer...

Open brief aan onze beleidsmakers: ‘Wet-Peeters’, nee bedankt!

Vrouwenvereniging Femma publiceert vandaag een open brief aan minister van Werk en andere beleidsmakers. Daarin zegt ze "Nee, bedankt!" tegen de Wet-Peeters met flexibele uurroosters en het optrekken van de wekelijkse arbeidsduur en roept ze op tot het behoud van de 38-urenweek en de invoering van een collectieve arbeidsduurverkorting. Lees de hele brief hier en onderteken ze als ook jij zegt: "Nee, bedankt, Peeters!" 

#WeZijnMeerWaard – #OnVautMieuxQueCa
Subcategorieën