TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Wij zeggen NEEN tegen verhoging inschrijvingsgeld!

Meer dan 20.000 bezorgde studenten, ouders en burgers drukten hun ongenoegen uit over het verhoogd inschrijvingsgeld. Ook ABVV-Metaal is gekant tegen dit besluit. De besparingen die de Vlaamse regering de komende legislatuur wil doorvoeren worden steeds duidelijker. Het hoger onderwijs wordt daarbij niet ontzien. De plannen die op tafel liggen voorzien een verhoging van het inschrijvingsgeld en andere besparingsmaatregelen. Toch werd er de afgelopen jaren al bespaard op onderwijs. De toekomst van jongeren vraagt net om meer investering vanuit de maatschappij, niet minder. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om een opleiding te volgen ongeacht de financiële gezinssituatie en waar iedereen zijn plek kan vinden. Want besparen op onderwijs vandaag, is besparen op de toekomst.

Je kunt je steun betuigen via  www.facebook.com/paginategenverhoging of deelnemen aan de petitie via petitietegenverhoging.weebly.com

Afblijven van de kinderbijslag!

De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels de opvoedingskosten van kinderen te compenseren. Terwijl de fiscaliteit de welvaart tussen rijk en arm herverdeelt, is de kinderbijslag een vorm van horizontale solidariteit tussen gezinnen zonder en gezinnen met kinderen. De kinderbijslag is op dit moment niet hoog genoeg om de minimumkost van kinderen te dekken. Daarom is het te gek voor woorden dat in de kinderbijslag wordt gesnoeid, dus wij zeggen ... afblijven van de kinderbijslag!

Steun de petitie van de Gezinsbond via  forms.gezinsbond.be/petitiekinderbijslag/

visie

sidebar2