TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Teken de Oxfam-petitie voor eerlijke belastingen

Door belastingontduiking is er meer armoede en ongelijkheid. Onlangs kwamen de LuxLeaks aan het licht: de Belgische regering bleek tientallen belastingdeals te hebben gesloten met grote bedrijven. De schamele 5 % belasting die zij nog moeten betalen staat in schril contrast met de tientallen procenten aan belastingen die je als werknemer en kmo aflegt. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk en onrechtvaardig. Bovendien lopen we zo overheidsgeld mis dat elders bespaard moet worden.

Lees meer...

Supporter mee voor sociale bescherming

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Ook in België moet sociale bescherming verder versterkt worden. Want hier leven nog steeds 1,5 miljoen mensen in armoede.

Lees meer...

Het klimaat is ook onze zaak!

Omdat ze vrezen dat ons land tegen 2020 niet vrijwillig 40 % minder CO2 zal uitstoten dan in 1990, hebben elf bekende Vlamingen de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheid in gebreke gesteld. Over een maand leiden ze een 'klimaatzaak' in, waarvan ook in Nederland en in de Verenigde Staten gelijkaardige initiatieven lopen.

De elf initiatiefnemers, persoonlijkheden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld, verenigden zich op 10 november in de vzw Klimaatzaak. Het gaat om televisiemaker Tom Lenaerts, actrice en presentatrice Francesca Vanthielen, filmmaker Nic Balthazar, kunstenaar Koen Vanmechelen, muzikant Stijn Meuris, AB-directeur Dirk De Clippeleir, bioloog Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers en Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre) en klimaatambassadeur Serge de Gheldere (CEO Futureproofed).

Lees meer...

Wij zeggen NEEN tegen verhoging inschrijvingsgeld!

Meer dan 20.000 bezorgde studenten, ouders en burgers drukten hun ongenoegen uit over het verhoogd inschrijvingsgeld. Ook ABVV-Metaal is gekant tegen dit besluit. De besparingen die de Vlaamse regering de komende legislatuur wil doorvoeren worden steeds duidelijker. Het hoger onderwijs wordt daarbij niet ontzien. De plannen die op tafel liggen voorzien een verhoging van het inschrijvingsgeld en andere besparingsmaatregelen. Toch werd er de afgelopen jaren al bespaard op onderwijs. De toekomst van jongeren vraagt net om meer investering vanuit de maatschappij, niet minder. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om een opleiding te volgen ongeacht de financiële gezinssituatie en waar iedereen zijn plek kan vinden. Want besparen op onderwijs vandaag, is besparen op de toekomst.

Je kunt je steun betuigen via  www.facebook.com/paginategenverhoging of deelnemen aan de petitie via petitietegenverhoging.weebly.com

visie

sidebar2