TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Teken de Oxfam-petitie voor eerlijke belastingen

Door belastingontduiking is er meer armoede en ongelijkheid. Onlangs kwamen de LuxLeaks aan het licht: de Belgische regering bleek tientallen belastingdeals te hebben gesloten met grote bedrijven. De schamele 5 % belasting die zij nog moeten betalen staat in schril contrast met de tientallen procenten aan belastingen die je als werknemer en kmo aflegt. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk en onrechtvaardig. Bovendien lopen we zo overheidsgeld mis dat elders bespaard moet worden.

Lees meer...

Supporter mee voor sociale bescherming

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Ook in België moet sociale bescherming verder versterkt worden. Want hier leven nog steeds 1,5 miljoen mensen in armoede.

Lees meer...

ABVV-Metaal steunt HART BOVEN HARD!

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering.

Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.

www.hartbovenhard.be

Het klimaat is ook onze zaak!

Omdat ze vrezen dat ons land tegen 2020 niet vrijwillig 40 % minder CO2 zal uitstoten dan in 1990, hebben elf bekende Vlamingen de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheid in gebreke gesteld. Over een maand leiden ze een 'klimaatzaak' in, waarvan ook in Nederland en in de Verenigde Staten gelijkaardige initiatieven lopen.

De elf initiatiefnemers, persoonlijkheden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld, verenigden zich op 10 november in de vzw Klimaatzaak. Het gaat om televisiemaker Tom Lenaerts, actrice en presentatrice Francesca Vanthielen, filmmaker Nic Balthazar, kunstenaar Koen Vanmechelen, muzikant Stijn Meuris, AB-directeur Dirk De Clippeleir, bioloog Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers en Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre) en klimaatambassadeur Serge de Gheldere (CEO Futureproofed).

Lees meer...

visie

sidebar2