TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Word in 1 minuut mede-eiser in de Klimaatzaak 2.0!

Als we onze planeet leefbaar willen houden, dan moeten we nu actie ondernemen. Een groenere toekomst betekent niet alleen een leefbare planeet, maar een toekomst waarin we geld besparen op onze energiefactuur, propere lucht inademen, streven naar lokale jobs, minder aanschuiven in de file en resoluut kiezen voor investeringen in België. Aangezien de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren, startte vzw Klimaatzaak een rechtszaak.Klimaatzaak wijst de overheid via deze gerechtelijke weg op haar verantwoordelijkheden.

Lees meer...

Teken de Oxfam-petitie voor een economie die werkt voor iedereen

Oxfam wil een andere economie. Een menselijke economie. Een economie waar we allemaal beter van worden, in plaats van enkelen. Een economie die een einde maakt aan extreme armoede en ongelijkheid, en waarin alle vrouwen en mannen hun potentieel waar kunnen maken. Een economie die het welzijn van mensen centraal stelt, maar de grenzen van onze planeet respecteert.

Lees meer...

9 november - Geen Europa zonder staal

Op 9 november manifesteren een 10.000 tal werknemers uit de Staal vanuit gans Europa in Brussel. Voor de financiële crisis waren er nog 400.000 aan de slag in de Staal, nu zijn er dat nog 330.000. IndustriAll Europa  eist van de Europese Commissie een politiek die zorgt dat de staal een toekomst blijft hebben in Europa. Alle info vind je bij je delegee of op de website www.industriall-europe.eu/campaign/2016/Steel/

Santé! Ook voor 1,3 miljard mensen zonder gezondheidszorg

Zo vanzelfsprekend "Santé!" voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen. Zij hebben geen dokter, ziekenhuis of apotheker in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig want gezondheidszorg is een mensenrecht. Iedereen verdient toch goede zorgen bij ziekte?

Lees meer...

visie

sidebar2