STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

CORONA: ABVV-Metaal houdt je op de hoogte.

Naar aanleiding van de coronacrisis houdt ABVV-Metaal je op de hoogte van alle werkgerelateerde wijzigingen.
Een overzicht van alle eerder gepubliceerde artikels gelinkt aan de gevolgen van het Covid 19-virus vind je hieronder.

 

ALGEMEEN

- UPDATE 25-11-2021Nieuwe cao regelt de afwezigheid van het werk voor een coronatest

 

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog steeds automatisch uitbetaald!

- Corona-toeslag voor kwetsbare gezinnen met kinderen: ontdek alles hier

Preventieve maatregelen en privacy van de werknemers: ontdek wat de werkgever mag en wat niet!

Covid-19 erkend als beroepsziekte onder druk van de vakbonden 

Corona-ouderschapsverlof: alles wat je moet weten!

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

- UPDATE 8-12-21 - School dicht of kind in quarantaine? Je hebt recht op tijdelijke werkloosheid.

- UPDATE 22-10-2021

- Tijdelijke werkloosheid bij sluiting van scholen en crèches
- Zelfde uitkering bij TW en ziekte
Tijdelijk werkloos omwille van CORONA: Wat moet ik doen en hoeveel bedraagt mijn uitkering?
Ook uitzendkrachten hebben recht op tijdelijke werkloosheid!
Tijdelijk werklozen door corona ontvangen 200 euro voor water- en energiefactuur
Ontdek per sector waarop je recht hebt in onze pamfletten als tijdelijk werkloze in coronatijd.
Tijdelijk werkloos in de aanverwante sectoren? Aanvullende vergoedingen FBZ automatisch gestort!
Tijdelijk werkloos door corona in de sector Metaalrecuperatie? Je hebt nu ook recht op een aanvullende vergoeding!

HEROPSTART INDUSTRIE

- Algemene gids om de verspreiding van CORONA op het werk tegen te gaan
- Checklists voor de afgevaardigde in de OR, het CPBW et de OR 

 

Zit je nog met andere vragen over de maatregelen op het werk of over tijdelijke werkloosheid? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-loket, Facebook Messenger, e-mail of telefonisch. 

 

Onze metallo’s en de corona-oorlog

Op maandag 4 mei is de eerste fase van het ‘corona-exitplan’ in werking getreden. Voor onze metaalbedrijven wil dat zeggen dat zij de activiteiten mogen hervatten, ook al kan de nodige afstand niet altijd en overal gegarandeerd worden. De ‘generieke gids’ – het door vakbonden en werkgevers uitgeschreven draaiboek – dient daarbij als na te leven leidraad, zowel voor terug opstartende ondernemingen als voor ondernemingen die reeds aan het werk waren.

Om zicht te krijgen op de huidige situatie in onze bedrijven, laten we in deze ‘berichten van het front’ – deel 6 al ondertussen – twee hoofddelegees en twee vakbondssecretarissen aan het woord. De secretarissen schetsen de algemene toestand – zowel positieve als negatieve zaken – in de bedrijven die zij opvolgen. De ABVV-Metaal-afgevaardigden focussen uiteraard op de situatie in hun onderneming (deze keer busbouwer VDL en batterijfabriek Duracell). Een overzicht van de moeilijkheden, uitdagingen en problemen, maar ook van de dingen die goed lopen en de – soms zeer creatieve – oplossingen die gevonden worden.

Bericht van het front: Mercedes Debels

PICANOL

STAP VOOR STAP OP EEN VEILIGE MANIER HEROPSTARTEN

Weefgetouwenfabrikant Picanol (Ieper) is momenteel druk in de weer om de activiteiten stapsgewijs terug op te starten. Vanaf 19 maart lag de montage-afdeling volledig stil en de week daarop volgden ook de andere afdelingen. Zo goed als alle arbeiders werden tijdelijk werkloos wegens overmacht.

Lees meer...

Bericht van het front: Frank Dams

DE ELEKTRO-TECHNISCHE BEDRIJVEN IN ANTWERPEN

PROBLEMEN OPLOSSEN DOOR SOCIAAL OVERLEG

De elektro-technische sector (paritair comité 149.01) was van in het begin een essentiële sector, althans wat de dringende werkzaamheden en tussenkomsten betreft. Er kon dus gewerkt worden, ook al waren de veiligheidsvoorschriften niet altijd gegarandeerd.

Lees meer...

Bericht van het front: Marc Staelens

TOELEVERINGSBEDRIJVEN VAN VOLVO CARS

ZOEKEN NAAR EEN GEZOND EVENWICHT TUSSEN VEILIGHEID EN ECONOMIE.

Volvo Cars is zich druk aan het voorbereiden om de activiteiten te hervatten. Momenteel loopt een testweek met de helft van de werknemers. In het kielzog daarvan zijn ook de toeleveringsbedrijven bezig om zich klaar te maken. Concreet gaat het om de bedrijven Benteler, Brose, MC Syncro, Adient en Plastal (er is ook nog SNOP, maar zij produceren vooral voor Audi). Als Volvo terug opstart, dan zullen zij moeten volgen.

Lees meer...

Na corona maken we onze sociale zekerheid nog sterker!

Glans

Op 1 mei vierden we de (vaak fel bevochten) verworvenheden van de arbeidersbeweging. Een van die realisaties – misschien wel de allerbelangrijkste – illustreert momenteel heel zichtbaar haar fundamentele belang: onze sociale zekerheid. Eind 2019 werd ze 75 jaar. En hoe grimmig de tijden vandaag ook zijn, de sociale zekerheid viert haar jubileum met glans.

Lees meer...

Coronacrisis mag niet worden gebruikt om werknemersrechten te ondermijnen

Nu regeringen in heel Europa buitengewone maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de gezondheid van de bevolking en de economie te beschermen, luidt IndustriAll Europe de alarmbel over pogingen om de economie te beschermen ten koste van de rechten van de werknemers en juicht het de landen toe die kiezen voor consensuele oplossingen en sociale dialoog.

Lees meer...

Werken en leven in tijden van corona: 10 dingen die je zeker moet doen!

  1. Ken je rechten, ken je plichten.

In tijden zoals vandaag is het zeer belangrijk om te weten wat mag en wat niet mag. Welke veiligheidsvoorschriften moet ik respecteren? Welke maatregelen gelden op de werkvloer? Heb ik recht op bepaalde steunmaatregelen? Daarnaast is het ook zinvol om te weten wat er allemaal in je arbeidscontract en -reglement staat (bijv. wat ziekte en afwezigheden betreft). De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) – zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau – bevatten eveneens een schat aan informatie (bijv. is tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie?). Informeer je bij ABVV-Metaal of bij jouw ABVV-Metaal afgevaardigde op het bedrijf. Neem ook eens een kijkje op onze website. Je vind er een antwoord op al jouw vragen (en nog veel meer!).

Lees meer...

Het gezicht van deze dagen: coronadagboek uit Cuba

In gesprek met ... Jean Van De Maele uit Cuba.

Deze morgen, zoals steeds een zonnige morgen. De temperatuur is aan het stijgen naar 34° graden Celsius. De lucht mooi blauw, geen wolkje te bespeuren. Tijd om de was te doen, mijn taak, één van mijn huishoudelijke taken. Het wasgoed sorteren volgens kleur en volgens de verschillende wasprogramma’s. Het sorteren is een taak die men heel precies en aandachtig moet uitvoeren. Dit om geen onvoorziene resultaten te bekomen na de wasbeurt.

Lees meer...