STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

CORONA: ABVV-Metaal houdt je op de hoogte.

Naar aanleiding van de coronacrisis houdt ABVV-Metaal je dagelijks op de hoogte van alle werkgerelateerde wijzigingen.
Een overzicht van alle eerder gepubliceerde artikels gelinkt aan de gevolgen van het Covid 19-virus vind je hieronder.

 

ALGEMEEN

- UPDATE april 2021 - Vaccinatieverlof kan ook bij oproeping reservelijst
- UPDATE 24 maart 2021 - Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021 (lijst met maatregelen verder uitgebreid)

- UPDATE 26 februari 2021 - Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021
- UPDATE 15 januari 2021 - Maaltijd-, eco en geschenkencheques blijven 6 maanden langer geldig
- UPDATE 13 november - Federale regering komt met nieuwe coronasteun voor werknemers
UPDATE 4 november - Geen telewerk mogelijk? Attest verplicht! 

 

Ook zonder symptomen kun je je weer laten testen op corona
- Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog steeds automatisch uitbetaald!
- Vakbonden en werkgevers akkoord over verlenging sociale coronamaatregelen
- Cheques die vervallen verlengd tot eind 2020 
- Corona-toeslag voor kwetsbare gezinnen met kinderen: ontdek alles hier
- Sociale coronamaatregelen worden verlengd
- Preventieve maatregelen en privacy van de werknemers: ontdek wat de werkgever mag en wat niet!
- Covid-19 erkend als beroepsziekte onder druk van de vakbonden 
Corona-ouderschapsverlof: alles wat je moet weten!

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

- UPDATE 21 mei 2021 - Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 september 2021
- UPDATE 26 februari 2021 -Gratis opleiding en loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen (maar geen verplichting)
- UPDATE 14 december - Premie van (minstens) 150 euro voor wie langdurig tijdelijk werkloos was

 - UPDATE 9 november - Tijdelijk werkloos door corona: stand van zaken vanaf 1 oktober

 

- Tijdelijke werkloosheid bij sluiting van scholen en crèches
- Zelfde uitkering bij TW en ziekte
Tijdelijk werkloos omwille van CORONA: Wat moet ik doen en hoeveel bedraagt mijn uitkering?
Ook uitzendkrachten hebben recht op tijdelijke werkloosheid!
Tijdelijk werklozen door corona ontvangen 200 euro voor water- en energiefactuur
Ontdek per sector waarop je recht hebt in onze pamfletten als tijdelijk werkloze in coronatijd.
Tijdelijk werkloos in de aanverwante sectoren? Aanvullende vergoedingen FBZ automatisch gestort!
Tijdelijk werkloos door corona in de sector Metaalrecuperatie? Je hebt nu ook recht op een aanvullende vergoeding!

HEROPSTART INDUSTRIE

- Algemene gids om de verspreiding van CORONA op het werk tegen te gaan
- Checklists voor de afgevaardigde in de OR, het CPBW et de OR 

 

Zit je nog met andere vragen over de maatregelen op het werk of over tijdelijke werkloosheid? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-loket, Facebook Messenger, e-mail of telefonisch. 

 

Onze metallo’s en de corona-oorlog

Op maandag 4 mei is de eerste fase van het ‘corona-exitplan’ in werking getreden. Voor onze metaalbedrijven wil dat zeggen dat zij de activiteiten mogen hervatten, ook al kan de nodige afstand niet altijd en overal gegarandeerd worden. De ‘generieke gids’ – het door vakbonden en werkgevers uitgeschreven draaiboek – dient daarbij als na te leven leidraad, zowel voor terug opstartende ondernemingen als voor ondernemingen die reeds aan het werk waren.

Om zicht te krijgen op de huidige situatie in onze bedrijven, laten we in deze ‘berichten van het front’ – deel 6 al ondertussen – twee hoofddelegees en twee vakbondssecretarissen aan het woord. De secretarissen schetsen de algemene toestand – zowel positieve als negatieve zaken – in de bedrijven die zij opvolgen. De ABVV-Metaal-afgevaardigden focussen uiteraard op de situatie in hun onderneming (deze keer busbouwer VDL en batterijfabriek Duracell). Een overzicht van de moeilijkheden, uitdagingen en problemen, maar ook van de dingen die goed lopen en de – soms zeer creatieve – oplossingen die gevonden worden.

Bericht van het front: Mercedes Debels

PICANOL

STAP VOOR STAP OP EEN VEILIGE MANIER HEROPSTARTEN

Weefgetouwenfabrikant Picanol (Ieper) is momenteel druk in de weer om de activiteiten stapsgewijs terug op te starten. Vanaf 19 maart lag de montage-afdeling volledig stil en de week daarop volgden ook de andere afdelingen. Zo goed als alle arbeiders werden tijdelijk werkloos wegens overmacht.

Lees meer...

Bericht van het front: Frank Dams

DE ELEKTRO-TECHNISCHE BEDRIJVEN IN ANTWERPEN

PROBLEMEN OPLOSSEN DOOR SOCIAAL OVERLEG

De elektro-technische sector (paritair comité 149.01) was van in het begin een essentiële sector, althans wat de dringende werkzaamheden en tussenkomsten betreft. Er kon dus gewerkt worden, ook al waren de veiligheidsvoorschriften niet altijd gegarandeerd.

Lees meer...

Bericht van het front: Marc Staelens

TOELEVERINGSBEDRIJVEN VAN VOLVO CARS

ZOEKEN NAAR EEN GEZOND EVENWICHT TUSSEN VEILIGHEID EN ECONOMIE.

Volvo Cars is zich druk aan het voorbereiden om de activiteiten te hervatten. Momenteel loopt een testweek met de helft van de werknemers. In het kielzog daarvan zijn ook de toeleveringsbedrijven bezig om zich klaar te maken. Concreet gaat het om de bedrijven Benteler, Brose, MC Syncro, Adient en Plastal (er is ook nog SNOP, maar zij produceren vooral voor Audi). Als Volvo terug opstart, dan zullen zij moeten volgen.

Lees meer...

Na corona maken we onze sociale zekerheid nog sterker!

Glans

Op 1 mei vierden we de (vaak fel bevochten) verworvenheden van de arbeidersbeweging. Een van die realisaties – misschien wel de allerbelangrijkste – illustreert momenteel heel zichtbaar haar fundamentele belang: onze sociale zekerheid. Eind 2019 werd ze 75 jaar. En hoe grimmig de tijden vandaag ook zijn, de sociale zekerheid viert haar jubileum met glans.

Lees meer...

Coronacrisis mag niet worden gebruikt om werknemersrechten te ondermijnen

Nu regeringen in heel Europa buitengewone maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de gezondheid van de bevolking en de economie te beschermen, luidt IndustriAll Europe de alarmbel over pogingen om de economie te beschermen ten koste van de rechten van de werknemers en juicht het de landen toe die kiezen voor consensuele oplossingen en sociale dialoog.

Lees meer...

Welke gevolgen heeft de lockdown voor je recht op vakantie?

Door de lockdown kan het zijn dat je werkgever nu minder werk heeft. Mogelijks verwacht je werkgever wel dat het werk na de lockdown zal toenemen. De verleiding is dan misschien groot voor je werkgever om je ertoe aan te zetten nu je verlof op te nemen, en niet later, wanneer het drukker dreigt te worden. Hier kun je lezen of je werkgever je al dan niet kan verplichten om vakantie op te nemen.

Lees meer...

Beïnvloedt corona het recht op je vakantie?

Door corona kan het zijn dat je werkgever nu minder werk heeft. Mogelijks verwacht je werkgever wel dat het werk na de epidemie zal toenemen. De verleiding is dan misschien groot voor je werkgever om je ertoe aan te zetten nu je verlof op te nemen, en niet later, wanneer het drukker dreigt te worden. Hier kun je lezen of je werkgever je al dan niet kan verplichten om vakantie op te nemen.

Lees meer...