STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

CORONA: ABVV-Metaal houdt je op de hoogte.

Naar aanleiding van de coronacrisis houdt ABVV-Metaal je op de hoogte van alle werkgerelateerde wijzigingen.
Een overzicht van alle eerder gepubliceerde artikels gelinkt aan de gevolgen van het Covid 19-virus vind je hieronder.

 

ALGEMEEN

- UPDATE 25-11-2021Nieuwe cao regelt de afwezigheid van het werk voor een coronatest

 

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog steeds automatisch uitbetaald!

- Corona-toeslag voor kwetsbare gezinnen met kinderen: ontdek alles hier

Preventieve maatregelen en privacy van de werknemers: ontdek wat de werkgever mag en wat niet!

Covid-19 erkend als beroepsziekte onder druk van de vakbonden 

Corona-ouderschapsverlof: alles wat je moet weten!

 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

- UPDATE 8-12-21 - School dicht of kind in quarantaine? Je hebt recht op tijdelijke werkloosheid.

- UPDATE 22-10-2021

- Tijdelijke werkloosheid bij sluiting van scholen en crèches
- Zelfde uitkering bij TW en ziekte
Tijdelijk werkloos omwille van CORONA: Wat moet ik doen en hoeveel bedraagt mijn uitkering?
Ook uitzendkrachten hebben recht op tijdelijke werkloosheid!
Tijdelijk werklozen door corona ontvangen 200 euro voor water- en energiefactuur
Ontdek per sector waarop je recht hebt in onze pamfletten als tijdelijk werkloze in coronatijd.
Tijdelijk werkloos in de aanverwante sectoren? Aanvullende vergoedingen FBZ automatisch gestort!
Tijdelijk werkloos door corona in de sector Metaalrecuperatie? Je hebt nu ook recht op een aanvullende vergoeding!

HEROPSTART INDUSTRIE

- Algemene gids om de verspreiding van CORONA op het werk tegen te gaan
- Checklists voor de afgevaardigde in de OR, het CPBW et de OR 

 

Zit je nog met andere vragen over de maatregelen op het werk of over tijdelijke werkloosheid? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-loket, Facebook Messenger, e-mail of telefonisch. 

 

Onze metallo’s en de corona-oorlog

Op maandag 4 mei is de eerste fase van het ‘corona-exitplan’ in werking getreden. Voor onze metaalbedrijven wil dat zeggen dat zij de activiteiten mogen hervatten, ook al kan de nodige afstand niet altijd en overal gegarandeerd worden. De ‘generieke gids’ – het door vakbonden en werkgevers uitgeschreven draaiboek – dient daarbij als na te leven leidraad, zowel voor terug opstartende ondernemingen als voor ondernemingen die reeds aan het werk waren.

Om zicht te krijgen op de huidige situatie in onze bedrijven, laten we in deze ‘berichten van het front’ – deel 6 al ondertussen – twee hoofddelegees en twee vakbondssecretarissen aan het woord. De secretarissen schetsen de algemene toestand – zowel positieve als negatieve zaken – in de bedrijven die zij opvolgen. De ABVV-Metaal-afgevaardigden focussen uiteraard op de situatie in hun onderneming (deze keer busbouwer VDL en batterijfabriek Duracell). Een overzicht van de moeilijkheden, uitdagingen en problemen, maar ook van de dingen die goed lopen en de – soms zeer creatieve – oplossingen die gevonden worden.

Bericht van het front: Patrick Baekelandt

VANDEWIELE

BINNENKORT PRODUCEREN VOOR DE MEDISCHE SECTOR? Op maandag 6 april start mogelijks de gieterij op weefgetouwenfabrikant Vandewiele (Marke) terug op. Er zouden gietijzeren stukken geproduceerd worden op vraag van een klant actief in de medische sector. VAKBONDSAFGEVAARDIGDE PATRICK BAEKELANDT – zelf tewerkgesteld in de gieterij – vertelt er meer over: “Zowel wij als de werkgever vinden het zeer belangrijk om in te gaan op de  vragen van de medische wereld. We zijn trots dat we een bijdrage kunnen leveren. Maar de mensen worden niet verplicht om te komen werken. Of de gieterij wordt opgestart, zal dus afhangen van het aantal werknemers  dat bereid is om te komen werken. Dat zal eind deze week duidelijk zijn.”

Lees meer...

Berichten van het internationale front

De coronacrisis is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Wereldwijd nemen regeringen buitengewone maatregelen om de pandemie in te dijken. De eerste bezorgdheid is daarbij de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Maar velen maken zich ook zorgen over economische overlevingskansen. Wij vroegen aan syndicale collega’s uit de hele wereld om een korte stand van zaken.

Lees meer...

Bericht van het front: Nico Vanardennen

APERAM

Staalbedrijf Aperam is ook nog altijd operationeel. Momenteel is er zelfs geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Tekst en uitleg van onze delegee ter plaatse, Nico Vanardennen: “Alle 850 arbeiders zijn nog aan de slag. Wij werken in een vijfploegenstelsel, dus de collega’s werken hier natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. We zitten momenteel wel met een ziektecijfer van tien procent. We blijven open, maar veel mensen zijn natuurlijk ook ongerust.”

Lees meer...

Bericht van het front: Philippe De Schryver

VOLVO CARS

Op Volvo Cars wordt er niet meer gewerkt tot (minstens) 5 april. Voor de honderden uitzendkrachten stelden zich enkele specifieke problemen, want zij dreigden volledig werkloos te worden. Gelukkig werd een paar dagen terug ook voor hen een regeling tijdelijke werkloosheid uitgewerkt. Onze hoofddelegee Philippe De Schryver blikt terug: ‘Onze uitzendkrachten waren teleurgesteld omdat ze aanvankelijk de extra steunmaatregelen misliepen, zoals een tussenkomst in de energie- en waterfactuur en een hogere werkloosheidsuitkering. Bovendien zijn er ook uitzendkrachten die in hun wachtperiode zitten en bij volledige werkloosheid dus nog geen recht hebben op een uitkering. Bij tijdelijke werkloosheid krijgen ze die wel. Wij zijn tevreden dat dit werd opgelost.

Lees meer...

Bericht van het front: Peter Hessens

SADEF VOESTALPINE

Sadef Voestalpine is een metaalbedrijf waar nog steeds gewerkt wordt, zij het in een sterk verminderde bezetting. Hoofdafgevaardigde Peter Hessens: “Er wordt gestempeld in een rotatie-systeem, zodat maar de helft van de werknemers aan de slag is. We zijn wel niet akkoord met de manier waarop dit vandaag in de praktijk wordt geregeld. Normaal werken we in meerdere ploegen, maar nu concentreert men alles in één ploeg. Ideaal is dat natuurlijk niet, het zou beter zijn als men de verschillende ploegen behield. Volgende week gaan we dit – samen de directie – evalueren en hopelijk wordt dit aangepast.”

Lees meer...