STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

CORONA: ABVV-Metaal houdt je op de hoogte.

Naar aanleiding van de coronacrisis houdt ABVV-Metaal je dagelijks op de hoogte van alle werkgerelateerde wijzigingen.
Een overzicht van alle eerder gepubliceerde artikels gelinkt aan de gevolgen van het Covid 19-virus vind je hieronder.

 

ALGEMEEN

- UPDATE april 2021 - Vaccinatieverlof kan ook bij oproeping reservelijst
- UPDATE 24 maart 2021 - Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021 (lijst met maatregelen verder uitgebreid)

- UPDATE 26 februari 2021 - Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021
- UPDATE 15 januari 2021 - Maaltijd-, eco en geschenkencheques blijven 6 maanden langer geldig
- UPDATE 13 november - Federale regering komt met nieuwe coronasteun voor werknemers
UPDATE 4 november - Geen telewerk mogelijk? Attest verplicht! 

 

Ook zonder symptomen kun je je weer laten testen op corona
- Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog steeds automatisch uitbetaald!
- Vakbonden en werkgevers akkoord over verlenging sociale coronamaatregelen
- Cheques die vervallen verlengd tot eind 2020 
- Corona-toeslag voor kwetsbare gezinnen met kinderen: ontdek alles hier
- Sociale coronamaatregelen worden verlengd
- Preventieve maatregelen en privacy van de werknemers: ontdek wat de werkgever mag en wat niet!
- Covid-19 erkend als beroepsziekte onder druk van de vakbonden 
Corona-ouderschapsverlof: alles wat je moet weten!

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

- UPDATE 21 mei 2021 - Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 september 2021
- UPDATE 26 februari 2021 -Gratis opleiding en loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen (maar geen verplichting)
- UPDATE 14 december - Premie van (minstens) 150 euro voor wie langdurig tijdelijk werkloos was

 - UPDATE 9 november - Tijdelijk werkloos door corona: stand van zaken vanaf 1 oktober

 

- Tijdelijke werkloosheid bij sluiting van scholen en crèches
- Zelfde uitkering bij TW en ziekte
Tijdelijk werkloos omwille van CORONA: Wat moet ik doen en hoeveel bedraagt mijn uitkering?
Ook uitzendkrachten hebben recht op tijdelijke werkloosheid!
Tijdelijk werklozen door corona ontvangen 200 euro voor water- en energiefactuur
Ontdek per sector waarop je recht hebt in onze pamfletten als tijdelijk werkloze in coronatijd.
Tijdelijk werkloos in de aanverwante sectoren? Aanvullende vergoedingen FBZ automatisch gestort!
Tijdelijk werkloos door corona in de sector Metaalrecuperatie? Je hebt nu ook recht op een aanvullende vergoeding!

HEROPSTART INDUSTRIE

- Algemene gids om de verspreiding van CORONA op het werk tegen te gaan
- Checklists voor de afgevaardigde in de OR, het CPBW et de OR 

 

Zit je nog met andere vragen over de maatregelen op het werk of over tijdelijke werkloosheid? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-loket, Facebook Messenger, e-mail of telefonisch. 

 

Onze metallo’s en de corona-oorlog

Op maandag 4 mei is de eerste fase van het ‘corona-exitplan’ in werking getreden. Voor onze metaalbedrijven wil dat zeggen dat zij de activiteiten mogen hervatten, ook al kan de nodige afstand niet altijd en overal gegarandeerd worden. De ‘generieke gids’ – het door vakbonden en werkgevers uitgeschreven draaiboek – dient daarbij als na te leven leidraad, zowel voor terug opstartende ondernemingen als voor ondernemingen die reeds aan het werk waren.

Om zicht te krijgen op de huidige situatie in onze bedrijven, laten we in deze ‘berichten van het front’ – deel 6 al ondertussen – twee hoofddelegees en twee vakbondssecretarissen aan het woord. De secretarissen schetsen de algemene toestand – zowel positieve als negatieve zaken – in de bedrijven die zij opvolgen. De ABVV-Metaal-afgevaardigden focussen uiteraard op de situatie in hun onderneming (deze keer busbouwer VDL en batterijfabriek Duracell). Een overzicht van de moeilijkheden, uitdagingen en problemen, maar ook van de dingen die goed lopen en de – soms zeer creatieve – oplossingen die gevonden worden.

Werken en leven in tijden van corona: 10 dingen die je zeker moet doen!

  1. Ken je rechten, ken je plichten.

In tijden zoals vandaag is het zeer belangrijk om te weten wat mag en wat niet mag. Welke veiligheidsvoorschriften moet ik respecteren? Welke maatregelen gelden op de werkvloer? Heb ik recht op bepaalde steunmaatregelen? Daarnaast is het ook zinvol om te weten wat er allemaal in je arbeidscontract en -reglement staat (bijv. wat ziekte en afwezigheden betreft). De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) – zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau – bevatten eveneens een schat aan informatie (bijv. is tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie?). Informeer je bij ABVV-Metaal of bij jouw ABVV-Metaal afgevaardigde op het bedrijf. Neem ook eens een kijkje op onze website. Je vind er een antwoord op al jouw vragen (en nog veel meer!).

Lees meer...

Het gezicht van deze dagen: coronadagboek uit Cuba

In gesprek met ... Jean Van De Maele uit Cuba.

Deze morgen, zoals steeds een zonnige morgen. De temperatuur is aan het stijgen naar 34° graden Celsius. De lucht mooi blauw, geen wolkje te bespeuren. Tijd om de was te doen, mijn taak, één van mijn huishoudelijke taken. Het wasgoed sorteren volgens kleur en volgens de verschillende wasprogramma’s. Het sorteren is een taak die men heel precies en aandachtig moet uitvoeren. Dit om geen onvoorziene resultaten te bekomen na de wasbeurt.

Lees meer...

Bericht van het front: Patrick Van de Kerckhove

CNH ZEDELGEM

CNH Zedelgem – dat landbouwmachines maakt – behoort tot de ‘essentiële bedrijven’. Toch wordt er vandaag niet gewerkt en zitten alle arbeiders thuis. Binnenkort wil de onderneming terug opstarten, maar voor de vakbonden is dat allerminst vanzelfsprekend. Hoofddelegee Patrick Van de Kerckhove: “De afspraak was om ten vroegste op 20 april terug op te starten. Bepaalde afdelingen – zoals de plaatwerkerij – zouden enkele dagen eerder starten. Er was ook altijd gezegd dat we de situatie regelmatig gingen evalueren, onder meer op basis van wat de regering beslist. Wat blijkt nu? Zonder overleg werden collega’s opgebeld met de mededeling dat ze op 14 april moesten komen werken. Dat was niet de afspraak.” 

Lees meer...

Bericht van het front: Franky De Schrijver

AUDI BRUSSELS

Ook Audi speelt met het idee om op 20 april het werk te hernemen. Maar voor de vakbonden is dat echter niet aanvaardbaar. ABVV-MWB Hoofddelegee Franky De Schrijver: “Aan de ketting van een auto-assemblagebedrijf kun je de social distance simpelweg niet respecteren. De laatste tijd hebben we vaak samengezeten met de directie en er werden al veel beschermingsmaatregelen voorgesteld, zoals handgel, mondmaskers, handschoenen, enzovoort. Maar het probleem van de nodige afstand blijft. Dat kun je niet oplossen. Voor ons is het duidelijk: zolang de huidige regeringsmaatregelen van kracht blijven, kan er van een opstart geen sprake zijn.”

Lees meer...

Bericht van het front: Kristof Diels

DAF TRUCKS

Vrachtwagenfabriek DAF Trucks ligt sinds woensdag 18 maart helemaal stil. Normaal was het de bedoeling om op 6 april terug op te starten. Maar uiteindelijk werd beslist – na overleg tussen vakbonden en directie – om dat pas ten vroegste op maandag 20 april te doen.

Lees meer...

Bericht van het front: Jo De Mey

VOLVO CARS

Op 20 april – na de paasvakantie – hoopt Volvo Cars om opnieuw te kunnen opstarten. Maar in een fabriek waar zesduizend mensen werken én regelmatig dicht bij elkaar moeten komen, is dat geen sinecure. De Volvo-directie pleit daarom voor het gebruik van extra beschermingsmiddelen, zoals beschermende pakken. Op die manier zou er terug kunnen gewerkt worden, ook al kan de ‘social distance’ niet altijd nageleefd worden.

Lees meer...