STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

Een werknemer die op basis van de Self Assessment Testing Tool het advies krijgt om zich te laten testen, kan afwezig zijn van het werk met gewaarborgd loon. De regeling daartoe werd uitgewerkt in een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR-cao nr. 160), die loopt van 19 november 2021 tot en met 27 februari 2022.


  • Via de tool kunnen personen met milde corona-symptomen een vragenlijst invullen, waaruit dan blijkt of een test al dan niet aangewezen is.
  • Vervolgens kan er een activatiecode voor een gratis test worden aangevraagd en – indien een test wordt aangeraden – ook een afwezigheidsattest.
NAR-cao 160 regelt de afwezigheid van de werknemer die zich wil laten test op basis van de tool. De duur van de afwezigheid is afhankelijk van het feit of de werknemer kan telewerken of niet.
  • Indien telewerk niet mogelijk is, mag de werknemer afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen en om het resultaat van die test te bekomen. Er is een maximumduur van 36 uur afwezigheid vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.
  • Afwezigheid in het kader van cao 160 heeft recht op betaling van het gewaarborgd loon, zoals dat geldt in geval van ziekte of ongeval.

Is de test positief, dan zal je arts ofwel een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid overmaken. Is het testresultaat negatief, dan herneemt de werknemer terug het werk.

Meer info lees je hier.