STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

  1. Ken je rechten, ken je plichten.

In tijden zoals vandaag is het zeer belangrijk om te weten wat mag en wat niet mag. Welke veiligheidsvoorschriften moet ik respecteren? Welke maatregelen gelden op de werkvloer? Heb ik recht op bepaalde steunmaatregelen? Daarnaast is het ook zinvol om te weten wat er allemaal in je arbeidscontract en -reglement staat (bijv. wat ziekte en afwezigheden betreft). De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) – zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau – bevatten eveneens een schat aan informatie (bijv. is tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie?). Informeer je bij ABVV-Metaal of bij jouw ABVV-Metaal afgevaardigde op het bedrijf. Neem ook eens een kijkje op onze website. Je vind er een antwoord op al jouw vragen (en nog veel meer!).

  1. Kom op voor je rechten (en word lid van het ABVV)!
In crisissituaties wordt het belang van vakbonden extra zichtbaar en extra duidelijk. Overal ter wereld staan syndicalisten vandaag in de vuurlinie, ook bij ons. Ze maken afspraken over veiligheid, gezondheid, de manier van werken, enzovoort. Ze zorgen ervoor dat jouw rechten worden toegepast in de praktijk. Want – vergis je niet – vaak stellen we vast dat je rechten pas gerespecteerd worden, indien ze door een vakbond op het terrein worden afgedwongen. Hoe onze ABVV-Metaal-delegees dat momenteel (met veel verve) doen, lees je in onze ‘berichten van het front’.

  1. Werkgevers, respecteer het sociaal overleg.
Alleen door overleg en onderhandelingen – in wederzijds respect – kunnen de huidige uitdagingen, moeilijkheden en problemen opgelost worden. Luister naar elkaar en praat met elkaar. Dankzij de moderne communicatietechnologie hoeft het overleg niet stil te vallen. Door werknemers (en hun vertegenwoordigers) oprecht te betrekken en te luisteren naar hun bezorgdheden, zorg je voor duurzame en robuuste oplossingen. Gebeurt dat niet, dan creëer je alleen maar sociale onrust en bijkomende problemen. Niet alleen op bedrijfsvlak is er nood aan sociaal overleg, ook op sectoraal en interprofessioneel niveau moet overleg alle kansen krijgen.

  1. Sta mee op. Voor iedereen.
Onze metallo’s komen op voor álle werknemers. Ongeacht of ze een vast contract hebben of niet. Ongeacht afkomst, geslacht, religie of overtuiging. Wij discrimineren niemand en zijn er voor iedereen die ons nodig heeft. En dat geldt ook buiten de bedrijfsmuren. We steunen het zorgpersoneel, de onderwijzers, en de werknemers die actief zijn in de voedingssector. Zij hebben het vandaag hard te verduren. Maar we vergeten ook de vele anderen niet: de transportarbeider, de fietskoerier, de kleine zelfstandige, de logistieke medewerker, … . Wij zijn er eveneens voor de mensen die werken in precaire arbeidsomstandigheden (uitzendkrachten, platform-arbeiders, …). Zij hebben het momenteel extra zwaar. Veel van hen val door de mazen van het net en hebben recht op niets.

  1. Veiligheid voorop! Respecteer de social distance.
Gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Wie aan de slag is (of aan de slag moet), moet dat kunnen doen op een veilige en verantwoorde manier. Als vakbond is dat momenteel onze kernprioriteit. We beseffen heel goed dat ook het behoud van economische activiteit belangrijk is, maar de gezondheid van werknemers is daar nooit aan ondergeschikt. Ons devies luidt: alleen wanneer de wettelijke voorschriften kunnen nageleefd worden, kan en mag er gewerkt worden.

  1. Keep in touch (but without touching)
Communiceer met elkaar. Praat met elkaar. Er zijn vandaag talloze mogelijkheden om dat digitaal te doen. Online zijn we altijd met elkaar verbonden. Alhoewel dergelijke contacten in het verleden vaak oppervlakkig waren, worden ze vandaag oprechter, warmer en zinvoller. Bel eens naar elkaar en vraag hoe het gaat. Op het bedrijf of elders: bewaar de nodige afstand, maar praten is nog altijd mogelijk.

  1. Sta stil bij de slachtoffers
127.000 dodelijke slachtoffers en 2 miljoen besmettingen. Dat is de tol die het virus tot nu toe geëist heeft. Overal ter wereld sterven vandaag mensen. Overal ter wereld worden mensen ziek. Het kan geen kwaad om daar eens bij stil te staan. Corona veroorzaakt leed, pijn, verlies en angst. Diegenen die vandaag in de vuurlinie staan, delen in de klappen. Werknemers allerhande – in ziekenhuizen, woon-zorgcentra, logistieke bedrijven, … – lopen elke dag opnieuw het gevaar om besmet te worden.

  1. De sociale zekerheid is onze kathedraal! Koester ze, versterk ze.
In tijden zoals vandaag toont onze sociale zekerheid haar fundamentele en onmiskenbare belang. Ze vangt de grootste schokken op en behoedt ons voor veel erger. Dankzij ons systeem van tijdelijke werkloosheid, genieten vandaag meer dan één miljoen werknemers een vervangingsinkomen. Onze gezondheidszorg – alhoewel zeker voor verbetering vatbaar – is robuust. Vandaag wordt duidelijk dat iedereen slachtoffer kan worden en dat je daar vaak helemaal niets aan kan doen. Onze sociale zekerheid is onze kathedraal. Koester ze, versterk ze.

  1. Verspreid solidariteit, geen virus.
De wereld na corona zal nooit meer dezelfde zijn. Het virus legt de pijnpunten bloot van een wereld die is doorgedraaid in haar globalisering. Ze maakt duidelijk dat ons huidige economische model nood heeft aan een reboot, met meer respect voor menselijkheid en meer respect voor de natuur. Ze toont welke activiteiten essentieel zijn, en welke dat veel minder zijn. Ze confronteert ons dus met onze échte noden en onze échte behoeften. Denk daaraan. En maak een betere wereld wanneer dit allemaal achter de rug is.

  1. Bij vragen of twijfel, neem contact op met je ABVV-delegee.
Zit je met een vraag over corona op de werkvloer? Ben je ongerust over jouw gezondheid of de gezondheid van je collega’s? Twijfel je eraan of je werksituatie wel voldoende veilig is? Spreek je ABVV-delegee aan! Hij of zij zorgt ervoor – elke dag opnieuw – dat je rechten gerespecteerd worden en dat er op een gezonde, veilige en verantwoorde manier gewerkt wordt.