Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Geen doemscenario's voor aanvullend pensioen metaalsectoren

De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) dateert van 2003. Door deze wet kon op sectoraal vlak een aanvullend pensioenstelstel ingericht worden. In de metaalsectoren hebben we dat onmiddellijk gedaan. Voor de sectoren metaalverwerking en monteerders (PC 111) gebeurt dat door een paritair beheerd pensioenfonds, het Pensioenfonds Metaal (www.pfondsmet.be). Voor de andere sectoren is de pensioeninstelling een verzekeringsmaatschappij. In de sectoren van de garages, het koetswerk, de metaalhandel, de terugwinning van metalen en de edele metalen is dat Sepia (samenwerking tussen Belfius en KBC Verzekeringen) (www.sefocam.be). Voor de elektriciens is het Axa (www.fbz-fse-elec.be).

Lees meer...

La disponibilité des bénéficiaires d'un RCC ? Mesure de harcèlement !

Le gouvernement des nantis Michel-De Wever a offert un cadeau de Nouvel An empoisonné aux bénéficiaires du RCC (les travailleurs sous le régime du chômage avec complément d'entreprise, anciennement appelé prépension). Ces derniers doivent dorénavant rester activement disponibles pour le marché du travail. Un cadeau empoisonné sans pareil pour les ouvriers qui ont travaillé durant des dizaines d'années dans les conditions les plus difficiles.

Lees meer...

Supporter mee voor sociale bescherming

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Ook in België moet sociale bescherming verder versterkt worden. Want hier leven nog steeds 1,5 miljoen mensen in armoede.

Lees meer...

Des coupes sombres dans le rendement garanti des pensions complémentaires ?

La loi relative aux pensions complémentaires (LPC), datant de 2003, était innovatrice à l'époque car elle permettait la création d'un régime de pension complémentaire au niveau sectoriel. Les partenaires sociaux des secteurs métallurgiques en ont profité pour veiller à ce que chaque ouvrier puisse dorénavant se constituer une pension complémentaire. L'organisation d'une pension complémentaire repose sur deux piliers: l'organisateur et l'organisme de pension. L'organisateur est celui qui prend l'initiative mais est également le responsable final. L'organisme de pension gère (investit) le fonds et veille à ce que chaque participant reçoive ce qui lui est dû.

Lees meer...

Le CV Formation pour les électriciens est devenu réalité

En tant que travailleur, vous vous retrouvez parfois dans une situation qui vous fait comprendre qu'il est temps d'élargir vos horizons. Parfois, les circonstances vous poussent à chercher un nouvel emploi. Quelle que soit votre position, dans les deux cas, une preuve de l'expérience et des connaissances acquises au fil des ans est toujours un atout.

Lees meer...

Opleidings-CV voor elektriciens is eindelijk een feit

Soms kom je als werknemer in een situatie terecht waardoor je beseft dat het tijd wordt om je horizon te verruimen. Soms moet je noodgedwongen op zoek naar een andere baan. Wat je positie ook is, in beide gevallen is een bewijs van alle ervaring en kennis die je in de loop der jaren opbouwde mooi meegenomen.

Lees meer...

Metalbadge : première étape de la lutte contre le dumping social dans le secteur métallurgique !

Les secteurs des fabrications du métal (CP 111.1&2) et des monteurs (CP 111.3) doivent aussi faire face au travail sur chantier. Des constructions métalliques conçues et fabriquées dans un atelier doivent par exemple être installées sur un chantier de construction. Il faut qu'une grue mobile entre en action. Ou la tuyauterie d'une raffinerie doit subir un entretien d'une entreprise de montage sous-traitante. Il existe donc plusieurs situations dans lesquelles les ouvriers métallurgiques sont actifs sur l'un ou l'autre chantier.

Lees meer...

Metalbadge: eerste stap in bestrijding sociale dumping in metaalsector!

Ook de sectoren van de metaalverwerking (PC 111.1&2) en de monteerders (PC 111.3) hebben te maken met werfarbeid. Zo moeten metaalconstructies die ontworpen en vervaardigd zijn in een atelier ergens te velde op een bouwwerf geïnstalleerd worden. Daar komt dan een mobiele kraan aan te pas. Of het buizenwerk van een raffinaderij krijgt van een onderaannemer-montagebedrijf een onderhoudsbeurt. Zo zijn er meerdere situaties waarbij metaalarbeiders actief zijn op één of andere werf.

Lees meer...

Subcategorieën