Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Minimumloon, apenstreek van de vakbond?

Een van de talrijke realisaties van de vakbond is het minimumloon. Dat kwam er in 1975. Die uitvinding is natuurlijk een spijtige zaak voor al wie graag gaat werken voor peanuts...

Check hier de vierde affiche uit onze reeks over vakbondsrealisaties.

Staking en verzoening bij SAS Automotive na racistisch incident

In de nacht van vrijdag 24 april 2015 deed er zich bij SAS Autoùmotive in Gent een racistische incident voor. Zo noemende een medewerker van de nachtploeg zijn collega 'vuile Turk'. Omdat de directie hier niet op reageerde, brak er bij de nachtploeg op 29 april een spontane staking uit (95 % van de arbeiders legde het werk neer). De staking werd ook verder gezet door de ochtendploeg. Bij SAS werken meer dan 200 werknemers van een tiental nationaliteiten. De grootste groep hebben een Turkse, Marokkaanse of Tunesische achtergrond. Ongeveer 60 % van de werknemers heeft een buitenlandse achtergrond.

Lees meer...

In gesprek met de directeur van Amsab

Onze vliegende reporter Ronny Loubris is op bezoek bij Geert Van Goethem, directeur van Amsab, het Instituut voor Sociale Geschiedenis en voormalig sp.a-politicus. Wie beter kan er ons meer vertellen over de geschiedenis van 1 mei? Wat betekenen 125 jaar Feest van de Arbeid voor Geert? Is de 1 mei-viering nog relevant anno 2015?

Lees meer...

Discriminatie op de werkvloer is onaanvaardbaar

Sociale onrechtvaardigheid treft werknemers/burgers van elke origine. Dat ondervinden we dagelijks met de regering-Michel. Maar dat neemt niet weg dat sociale onrechtvaardigheid toch ook een kleur heeft. Nergens in Europa worden mensen met buitenlandse roots zo sterk benadeeld op de jobmarkt als in België.

Lees meer...

De indexsprong is een feit

In het Belgisch Staatsblad werd op 27 april 2015 de 'Wet tot verbetering van de werkgelegenheid' gepubliceerd. Een misleidende titel van een Wet die noch min noch meer vanaf 1 april 2015, de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex invoert, want of deze Wet gaat resulteren in meer werkgelegenheid is o.i. een vrome wens. Deze blokkering blijft bestaan totdat er een indexsprong van 2 % is gerealiseerd. Dit betekent dat loonsverhogingen als gevolg van een hogere inflatie voor de komende periode niet zullen toegepast worden. Loondalingen, als gevolg van een negatieve index zijn in deze periode dan weer niet mogelijk.

Lees meer...

1 mei in het teken van de solidariteit

Morgen vieren we de 125e verjaardag van de Dag van de Arbeid, de mooiste dag van het jaar voor al wie streeft naar rechtvaardigheid, gelijkheid, sociale democratie en solidariteit. Op 1 mei vieren we en komen we op voor deze rode waarden.

Lees meer...

ABVV-Metaal draait door

Op de Nacht en de Dag van de Arbeid wordt er heel wat af gefeest ... en gedanst! Anderzijds is 1 mei ook een echte strijd- en protestdag tegen al wat scheefloopt in onze samenleving. Met beide aspecten van deze dag in het achterhoofd ging Sarah Bonroy op zoek naar 10 hedendaagse protestliederen, allen aaneen gelinkt op de ene of de andere manier.

Lees meer...

1 mei 2015: Solidariteit zorgt voor solidariteit

Onze sociale zekerheid is ontstaan bij het begin van de Industriële Revolutie. De arbeiders richtten zelf "Maatschappijen voor Onderlinge Bijstand" op om zich te beschermen tegen nieuwe sociale risico's: een bijdrage voor wie ziek werd, een eerste vorm van pensioen, een tussenkomst in de begrafeniskosten.... Met zijn allen voor zijn allen. Stap voor stap, met de groei van de arbeidersbeweging, werden deze systemen geformaliseerd en na de tweede wereldoorlog kreeg onze huidige verzorgingsstaat zijn vorm. Sociale zekerheid werd een wettelijk recht. Als we op 1 mei trots door de straten lopen, dan is het onder andere daarom.

Lees meer...

Subcategorieën