Naar jaarlijkse gewoonte werden de effectieve en baremieke lonen alsook de anciënniteitsbarema's binnen de sector van de elektriciens (PsC 149.01) op 1 januari geïndexeerd. Zoals verwacht, bleef deze indexering heel beperkt, namelijk +0,03 %. Concreet betekent dit dat er geen invloed zal zijn op de lonen door toepassing van de afrondingsregels.

Ook het bijgevoegde loonbarema voor de metaalrecuperatie is van toepassing vanaf 1 januari 2015, ten gevolge van een indexaanpassing van 0,03 %.
Ook hier wijzigen de minimumlonen, die van toepassing waren op 1 januari 2014, niet door deze indexaanpassing. Dit heeft ook in dit geval te maken met de afrondingsregels, conform de cao-afspraken hieromtrent.

Tabel elektriciens 2015

Tabel metaalrecuperatie 2015