Minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) kondigde aan dat er gesleuteld wordt aan een Vlaams Actieplan Elektrische Voertuigen. Dat moet alle initiatieven rond de 'e-auto' in Vlaanderen coördineren. De minister trekt 17,25 miljoen euro uit voor proefprojecten die de ontwikkeling en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Proefprojecten in een levensechte omgeving moeten duidelijk maken waar nog obstakels liggen om de invoering van elektrische voertuigen op ruime schaal in Vlaanderen mogelijk te maken.

'Flanders Drive' werkt ondertussen samen met Volvo Cars Gent om het productieproces van hybride en elektrische wagens in een traditionele autofabriek te vereenvoudigen.